woensdag 1 juni 2016

EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 9)"DE OUDE WERELD". (9)

EUROPA.
SLOVENIË.

Officieel de republiek Slovenië. Slovenië werd op 25 juni 1991 een onafhankelijke staat en maakte voor die tijd deel uit van Joegoslavië.
Het land grenst in het noorden aan de zuidrand van de Oostenrijkse Alpen, in het oosten aan Hongarije en Kroatië. in de zuiden aan Kroatië en in het westen aan de Adriatische Zee en Italië.
Het land heeft een oppervlakte van 20.373 km², waarvan 0,6% water. De hoofdstad is Ljubljana en de voertaal is Sloveens.


Volgens vondsten in grotten was het gebied reeds in 45.000 bewoond. In de 8e en 4e eeuw v.Chr. kwamen de Kelten in het gebied. Zij beheersten het gebied tot de komst van de Romeinen in de 1e eeuw v.Chr. De Romeinen bouwden de eerste drie grote steden, waaronder de huidige hoofdstad.
In de 4e eeuw n.Chr. vielen de Visgoten het land binnen en na hen kwamen de Hunnen onder leiding van Attilla. 
Het huidige Slovenië behoorde eeuwenlang tot Oostenrijk van 1335 tot 1919 onder het Habsburgse Rijk. De bevolking leefde in de kroonlanden Krain, Karinthië, Stiermarken, Primorska met het Vorstelijk Graafschap Gorica en Cradisce en het achterland van Triëst.


In 1866 gingen enige gebieden, die door de Slovenen werden bewoond, deel uitmaken van Italië.
In 1918 werd het een deel van het nieuwe Koninkrijk Joegoslavië.
Na de inval van de Duits-Italiaanse troepen werd het land door beide mogendheden opgedeeld.
Na het einde van de WO-II werd het land een deel van de federatie van republieken Joegoslavië tot 1991.
In 2004 werd Slovenië lid van de Europese Unie.VLAG VAN SLOVENIË.


De huidige vlag werd op 27 juni 1991 in gebruik genomen.
De vlag heeft drie gelijke horizontale banen in de de kleuren wit-blauw-rood. In de helft van de vlag aan de hijskant staat het wapen van Slovenië afgebeeld op de scheiding van de witte en blauwe baan.
De kleuren van de vlag zijn de pan-Slavische kleuren. De kleuren komen overeen met die van de Russische vlag hetgeen de verbondenheid met dit land uitdrukt. Slovenië kent tevens een handels- en dienstvlag met de zelfde afbeelding.

WAPEN VAN SLOVENIË.

Het wapen van Slovenië toont een blauw schild dat op de bovenzijde na een rode rand heeft. Op het schild staat centraal de hoogste berg van het land afgebeeld, de Trilav-berg.
Onder de berg staan twee golvende blauwe lijnen welke de Adriatische Zee en de rivieren symboliseren. Boven de berg staan drie zespuntige gele sterren afgebeeld in een omgekeerde driehoek. Deze sterren zijn afkomstig uit het wapenschild van de hertogen van Celje.

SLOWAKIJE.

De officiële benaming is de Slowaakse Republiek. het land maakte zich op 1 januari 1993 los van de samenvoeging Tsjecho-Slowakije.
Het wordt wordt begrenst door Tsjechië in het noordwesten, Polen in het noorden, Oekraïne in het oosten, Hongarije in het zuiden en Oostenrijk in het westen.
Het land heeft een oppervlakte van 49.036 km². De hoofdstad is Bratislava en de voertaal is Slowaaks.


De oorsprong van de bevolking ligt bij de nomadenstammen welke uit Finse, Germaanse en Slavische bevolkingsbestanddelen bestonden. Later kwamen de Hongaren die het Frankische Rijk rond 900 verdreven. Slowakije ging deel uitmaken van het koninkrijk Hongarije. 
In de 7e en 10e eeuw vormden Slowakije en Bohemen het rijk Moravië. In de periode van de 13e en 14e eeuw kwamen er veel inwoners uit het Duitse Rijk om in de zilvererstmijnen te werken.
Nadat de Ottomanen Hongarije hadden ingenomen kwam Slowakije in 1526 onder Habsburgse kroon en bleef dit tot 1918.

Na het ineenstorten van Oostenrijk-Hongarije in 1918 na de WO-I werd Slowakije een deel van de staat Tsjecho-Slowakije. In 1938 annexeerde Duitsland het Sudetenland en de rest verklaarde zich onafhankelijk op 14 maart 1939 onder Jozef Tiso.
Op 23 maart sloot de Slowaakse Republiek een veiligheidsverdrag met nazi-Duitsland, waardoor de Duitsers troepen konden plaatsen in het land. Slowakije werkte gedurende de WO-II zeer nauw samen met nazi-Duitsland.


Begin 1945 veroverde het Rode Leger Slowakije en werd het land weer herenigd met Tsjechië.
In 1948 werd het land communistisch en zou dit blijven tot de val van de Sovjet-Unie.
Ondanks dat het land als één staat werd gezien waren er tussen de Slowaken en de Tsjechen onderling grote verschillen. In 1992 werd besloten om de beide landen weer op te splitsen en zo werd Slowakije op vreedzame wijze op 1 januari 1993 een zelfstandige staat.
Op 29 maart 2004 trad het land toe tot de NAVO en dat zelfde jaar op 1 mei tot de Europese Unie.


VLAG VAN SLOWAKIJE.

De vlag is op 3 september 1992 in gebruik genomen. De vlag bestaat uit drie horizontale banen; wit-blauw-rood met in het linker deel gecentreerd tussen de witte en rode baan het wapen van Slowakije.
Het zijn de pan-Slavische kleuren.
WAPEN VAN SLOWAKIJE.

Het wapen van Slowakije staat sinds 3 september 1992 op de vlag van Slowakije.
Het schild heeft een rode achtergrond met onderin drie blauwe berger voorstellende de Tatra, Kleine Tatra en Grote Tatra.
Op de middelste berg staat een dubbel zilveren kruis, het Patriarchenkruis.SPANJE.

Officieel het Koninkrijk Spanje. Het land is gelegen op het Iberisch Schiereiland in het zuidwesten van Europa.
Tot het land behoren de eilandengroep Balearen in de Middellandse Zee, de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan en de Spaanse enclaves Melilla en Ceuta in Noord-Afrika.
Het land grenst in het noorden aan de Golf van Biskaje en Frankrijk, in het oosten en zuiden aan de Middellandse Zee en de Britse kroonkolonie Gibraltar, in het zuidwesten aan de Straat van Gibraltar en de Atlantische Oceaan en in het westen aan Portugal. 
Spanje heeft een oppervlakte van 505.992 km², waarvan 1.04% water. De hoofdstad is Madrid en de voertaal is Spaans. 
De eerste bewoners van het gebied moeten zo'n 1.000.000 jaren terug de Straat van Gibraltar zijn overgestoken ver voor de ijstijden. Vondsten zoals grotschilderingen gaan 42.000 jaar terug.
De eerste ommuurde nederzettingen dateren uit 2500 v.Chr.
Rond 4000 v.Chr werd er reeds in het zuiden van het land mijnbouw gepleegd voor de winst van ertsen van ijzer, koper, kwik, zilver en goud. De eerste echte beschaving werd gebracht door de Feniciërs en de Grieken. Rond 900-600 v.Chr. kwamen de eerste Kelten in het land na de bergen van de Pyreneeën te zijn overgestoken.
In 206 v.Chr. kwamen met de Punische Oorlogen de Romeinen in het land. De Romanisering van Spanje was zeer intens, vandaar dat het Latijn, de grondtaal werd van het tegenwoordig gesproken Spaans. In de 3e eeuw werd het land binnengevallen door de Barbaren en Germaanse veroveraars. De Romeinse periode eindigde met de komst van de Visigoten omstreeks het jaar 400.

In 711 vielen de Moren vanuit Noord-Afrika het land binnen. Zij waren te hulp geroepen door de Visigoten als hulp bij onderlinge twisten, maar bleken echter veroveraars te zijn. Zij waren de bouwers van het Alhambra en de huidige kathedraal van Córdoba. Het zou 770 jaar duren eer de Moren weer uit Spanje waren verdreven maar zij brachten Spanje een hoogstaande cultuur van wereldniveau.
In 795 deed Karel de grote een poging om Spanje aan zijn rijk toe te voegen wat hem gelukte met behulp van de christelijke staatjes uit het noorden van het land.
In de periode van de Hoge Middeleeuwen was Spanje intern een gebied van strijd om de moren te verdrijven en het christelijk geloof af te dwingen. Ook de Joden moesten of christen worden of het land verlaten met achterlating van hun rijkdommen. In 1469 gingen de eerste Spaanse staten samen tot het verenigde Spanje.


In navolging van Portugal stortte de Spanjaarden zich ook op ontdekkingsreizen en het veroveren van het westelijk halfrond. Het was de de uit Genua afkomstige zeevaarder Christoffel Columbus die in Spaanse dienst Amerika ontdekte. Expedities van Cortés en Pizarro mondden uit in de verovering van het Azteekse  en het Incarijk en de stichting van het Spaanse wereldrijk. Onder het gewelddadige mom van het verspreiden van het christendom werden de landen geplunderd van hun goud, zilver en andere rijkdommen wat het einde van oude culturen betekende.

Spanje werd een wereldmacht onder de Habsburgers (1504-1700) en de Bourbons (1700-1868).
Het Spaanse rijk strekte zich over de hele wereld uit. In Europa heerste Karel V over Duitsland, Bourgondië, de Nederlanden, Oostenrijk, Hongarije, Bohemen, Moravië en delen van Italië.
In het Verre Oosten over de Filipijnen en  over grote delen van Noord- en Zuid-Amerika.
Bij de troon afstand van keizer Karel V werd het rijk verdeeld tussen zijn zoon Filips en diens broer Ferdinand. Met de troon bestijging van Filips II begon het verval van het Spaanse rijk. Vooral zijn strijd tegen de Nederlanden, de 80 jarige oorlog, deed het rijk verzwakken.


Van 1701 tot 1714 woedde de Spaanse Successieoorlog in die oorlog veroverden de Britten Gibraltar. Tijdens de Franse revolutie koos Spanje de zijde van Engeland en Oostenrijk. Aan het begin van de 19e eeuw werden de Bourbons door Napoleon afgezet en liet dit huis van alle rechten afzien. Jozef Bonaparte werd koning van Spanje. Na de val van het Franse keizerrijk verviel Spanje in een onderlinge strijd om de macht. Het land werd een republiek en verloor gedurende de Spaans-Amerikaanse Oorlog haar koloniën.
Gedurende de WO-I was Spanje neutraal. De bevolking leefde in grote armoede wat opstanden tot gevolg had. Met behulp van de militaire dictatuur en toestemming van de koning Alfons XIII werd de rust hersteld en regeerde generaal Miguel de Rivera het land als een dictator.
In 1931 werd de koning gedwongen af te treden en werd de Tweede Spaanse republiek uitgeroepen.
Van 1936 tot 1939 woedde de Spaanse Burgeroorlog waarbij Francisco Franco de hulp kreek van nazi-Duitsland. In 1975 overleed Franco en werd het koningschap in Spanje weer hersteld. Pas in 1978 kwam er een volledig einde aan het Francoregime.
Het huidige Spanje is in feite de verenigde staten van Spanje. De Catalanen en de Basken streven nog steeds naar onafhankelijkheid. Spanje werd in 1982 lid van de NAVO en in 1986 lid van de Europese Unie.VLAG VAN SPANJE.


De huidige vlag is aangenomen op 19 december 1981. De vlag bestaat uit drie horizontale banen rood-geel-rood, waarbij de gele baan tweemaal zo hoog is als ieder van de rode banen.
Links in de gele baan staat het wapen van Spanje afgebeeld.
De kleuren hebben geen speciale betekenis, maar vinden hun oorsprong in 1785 toen werden uitgekozen door koning Karel III, omdat ze opvielen te midden van de door wit beheerste vlaggen van andere Europese landen.
De huidige vlag is zowel civiele vlag, staatsvlag en oorlogsvlag.

WAPEN VAN SPANJE.

Het huidige wapen is aangenomen op 19 december 1981.
Op het schild zijn een aantal kleinere wapens die de belangrijkste voormalige koninkrijken en nu landsdelen moeten voorstellen.
Linksboven; Castilië, een gele toren met drie kleine torentjes op een rood veld.
Rechtsboven; León, een purperen klimmende leeuw op een veld van zilver.
Linksonder; Aragon, vier rode banen op een geel veld. Dit patroon wordt de senyera genoemd.
Rechtsonder; Navarra, een gouden ketting op een rood veld en in het midden een smaragd.
Geheel onder; Granada, een granaatappel op een zilver veld.
Midden op het schild; Huis Bourbon, het huidige Spaanse koningshuis, drie gele Franse lelies op een azuren veld met een rode omranding.
Het wapen wordt gedekt door een gouden koninklijke kroon, bestaande uit een cirkel versierd met edelstenen en daarop acht rozetten van acanthusbladeren afgewisseld met parels.
Vanuit de rozetten lopen met parels bezette diademen die samenkomen in een blauwe wereldbol waarop zich een gouden kruis bevindt. De kroon is rood gevoerd.
Aan iedere zijde van het wapen staat een pilaar die de zogenaamde Zuilen van Hercules representeren, een oude naam voor de Straat van Gibraltar.
De linker pilaar wordt gedekt door de keizerlijke kroon en de rechter door een koninklijke kroon, omdat de pilaren voor het eerst werden gebruikt door koning Karel I van Spanje, die gelijkertijd keizer Karel V van het heilige Roomse Rijk was.
Op het rode lint staat het motto "Plus Ultra"( "steeds verder"). De Spaanse koning heeft een eigen wapen.

TSJECHIË.

Officieel de Tsjechische Republiek. Het lands is in Centraal-Europa gelegen.
het wordt in het westen en noordwesten begrenst door Duitsland, in het noorden door Polen, in het oosten door Slowakije en in het zuiden door Oostenrijk.
Tsjechië heeft een oppervlakte van 78.866 km², waarvan 2% water. De hoofdstad is Praag en de voertaal is Tsjechisch.
Het land is verdeeld in 14 regio's. De hoofdstad Praag is zowel een stad als een regio.
Tsjechië is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig land, daarvoor was het het westelijke deel van Tsjecho-Slowakije.
De oudste bewoners stonden onder invloed van de Keltische cultuur welke in geheel Midden-Europa bestond. Rond het begin van de jaartelling was het land bewoond door Germaanse stammen. In de 6e eeuw kwamen de Slavische stammen vanuit het noordoosten. In de 7e eeuw ontstond het eerste Slavische rijk.


In de daarop volgende eeuwen kende het land verschillende lokale machthebbers. Om hun macht te kunnen blijven handhaven erkende zij de Duitse keizer en kwamen zo binnen het Heilige Roomse Rijk te liggen. De keizers behoorden tot het Huis Habsburg.
Na de WO-I in 1918 werd het Oostenrijks-Hongaarse rijk verdeeld in nationale staten.
De Tsjechen sloten zich aan bij de Slowaken.
Na de annexatie van Sudetenland vielen de Duitsers het land binnen en hielden het bezet tot 1945. De staat Tsjecho--Slowakije werd hersteld en in 1948 vond er een communistische staatsgreep plaats en werd het land een communistische dictatuur. In 1968 vond de Praagse Lente plaats maar deze werd neergeslagen door troepen uit het Warschaupact. De Fluwelen Revolutie in 1989 maakte een einde aan het communistische bewind.
In 1993 maakte Tsjechië zich los van de inmiddels opgeheven staat Tsjecho-Slowakije. Het land trad in 1999 toe tot de NAVO en op 1 mei 2004 tot de Europese Unie.


VLAG VAN TSJECHIË.


De huidige vlag werd op 1 januari 1993 in gebruik genomen.
Toen Tsjechië en Slowakije werden opgesplitst bleef Tsjechië de oude vlag gebruiken.
De vlag heeft de pan-Slavische kleuren. In de eerste versie uit 1918 ontbrak de blauwe driehoek. Na de Tsjechische onafhankelijkheid in 1993 wordt de blauwe driehoek gezien als symbool van Moravië.WAPEN VAN TSJECHIË.

Het schild is verdeeld in vier kwartieren, met in elk kwartier het centrale element uit het wapen van een van de drie historische regio's van Tsjechië: Bohemen, Moravië en Silezië.
Linksboven en rechtsonder staat op een rode achtergrond de leeuw van Bohemen. De leeuw is in het zilver afgebeeld, heeft een dubbele staart en draagt een gouden kroon.
Rechtsboven is de adelaar van Moravië afgebeeld op een blauwe achtergrond. De adelaar heeft rood witte blokken volgens een schaakbord patroon en is gekroond.
Linksonder staat op een gele achtergrond een zwarte adelaar afgebeeld van (Neder-) Silezië. De adelaar draagt op zijn borst een witte halve maan en is gekroond.


             Zie vervolg: EUROPA. LANDEN VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 10)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten