woensdag 15 juni 2016

NEDERLANDSE PROVINCIE HOOFDSTEDEN. VLAGGEN EN WAPEN EMBLEMEN. (DEEL 3)


NEDERLANDSE PROVINCIE

HOOFDSTEDEN. (3)

VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN.PROVINCIE ZUID-HOLLAND

MET DE HOOFDSTAD DEN HAAG.


VLAG VAN DEN HAAG.


De vlag van Den Haag is een horizontale twee kleur: geel-groen.
De vlag werd op 2 december 1920 door de gemeenteraad aangesteld als de gemeentelijke vlag.
De vorige vlag had de kleuren; groen-geel en op 28 maart 1949 werden de kleuren aangepast in geel-groen en werd de kleur groen aangepast.
De keuze van de kleuren is gebaseerd op de grond waarop de stad is gebouwd. Deels op de zandgrond van de duinen en deels op veen.


WAPEN VAN DEN HAAG.


Het wapen van Den haag is van goud met daarop afgebeeld een ooievaar in natuurlijke kleuren.
De vogel staat in een rust stand met een poot geheven en heeft in zijn bek een zwarte paling.
Het schild wordt gedragen door twee gouden leeuwen met afgewende koppen. Het schild wordt gedekt door een gravenkroon.
Het geheel staat op een groene band met de tekst; "Vrede en Recht". 
Het eerste wapen van Den Haag dateert van voor 1813 en hierop staat de ooievaar op een groen grasveld.
Door de geschiedenis heen heeft het wapen altijd de afbeelding van een ooievaar gedragen. Volgens oude gravures hadden de Ridderzaal en de Gevangenenpoort voorzieningen voor ooievaarsnesten.
Ook werden de ooievaars gekortwiekt gebruikt om de vismarkten schoon te houden.
De paling werd weergegeven als een slang met een gevorkte tong. Palingen werden in vroegere tijden gekweekt in de Hofvijver.
De wapenspreuk werd per Koninklijk Besluit van 9 mei 2012 aan Den Haag toegekend. Den Haag
werd deze spreuk verleend omdat de stad zich al meer dan honderd jaar inzet voor het internationale recht

PROVINCIE ZEELAND 

MET DE HOOFDSTAD MIDDELBURG.
VLAG VAN MIDDELBURG.

De vlag van Middelburg heeft een rood veld met in het midden een afbeelding van een toren in het geel. Deze toren komt ook voor in het wapen van de stad.
Het is een dubbele toren met een open poort in het midden. Op de bovenste toren staan vier kantelen. Op de onderste toren staan ook vier kantelen en deze lopen door naar beneden.
In het midden is een rond raam aangebracht omringt door een band met daarin vier trapeziumvormige stenen.

WAPEN VAN MIDDELBURG.

Het wapenschild van Middelburg wordt gedragen door een zwarte adelaar met gele snavel en poten en rode tong. De vogel kijkt af van het schild
De adelaar is gekroond met de Rudolfinische keizerkroon. Deze kroon is officieel nooit aan de stad verleend.
Het wapen kwam voor het eerst voor op een zegel gebruikt in 1299. Vermoedelijk komt het wapen van graaf Willem II van Holland. Op het zegel stond een andere toren afgebeeld, een toren met twee zijtorens verbonden door een ringmuur ook met kantelen Op de middelste toren stond een torenwachter met een vork in de ene hand en een hoorn in de andere hand. Op de spitsen van de twee buitenste torens zitten vogels.
Na 1500 komt er een wapen met een dubbel koppige adelaar welke waarschijnlijk afkomstig was van keizer Maximiliaan I, van het Heilige Roomse Rijk.


Het huidige wapen dateert van 31 juli 1817.
De toren op het huidige wapen staat voor een burcht gelegen tussen twee andere burchten, die van Domburg en Souburg.
De kleuren komen van de wapens van de burggraven van Zeeland.

PROVINCIE BRABANT

MET DE HOOFDSTAD DEN BOSCH.VLAG VAN DEN BOSCH.

De vlag van 's-Hertogenbosch bestaat uit vijf horizontale banen, drie roden en twee witten met linksboven in het kanton een zwart vak met een gele bosboom.
De vlag van Den Bosch werd in 1996 veranderd toen de nieuwe gemeente ontstond en bij raadsbesluit van 23 september 1999 goed gekeurd.
De kleuren rood en wit verwijzen naar het Maasland, het gebied waar de voormalige gemeenten Empel en Meerwijk en Rosmalen toe behoorden. het aantal banen heeft betrekking op de vijf gemeenten waar de stad nu uit bestaat; 's Hertogenbosch, Empel en Meerwijk, Rosmalen, Engelen en Bokhoven. De vijf gemeenten komen ook terug in de boom in het zwarte kanton. De boom heeft vijf takken.


WAPEN VAN DEN BOSCH.


Het wapen dateert uit de middeleeuwen toen de stad gelegen vlak bij een bos van Hertog Hendrik I van Brabant stadsrechten verkreeg tussen 1185 en 1196.
De boom op het schild verwijst naar het bos waaraan de gemeente haar naam heeft te danken. In de 14e eeuw werd het wapen van Hertogdom Brabant gevoerd uit het Brabantse en Limburgse huis wat bestond uit twee Limburgse en twee Brabantse leeuwen. Dit wapenschild staat linksboven in de boom. Tussen 1515 en 1519 werd de Habsburgse adelaar aan het wapen toegevoegd. De kroon en de twee schilddragers werden pas in 1670 aan het wapen toegevoegd.
De beide schilddragers veranderden in 1817 en 1978 van positie en ook de kroon kreeg een andere uitvoering. De schildragers moeten de bos bewoners voorstellen gewapend met een knots.


PROVINCIE LIMBURG

MET DE HOOFDSTAD MAASTRICHT.

VLAG VAN MAASTRICHT.

De vlag van Maastricht heeft een rood veld met aan de hijszijde een grote witte vijfpuntige ster. deze ster komt ook voor in het wapen van Maastricht.


WAPEN VAN MAASTRICHT. 

Het wapen van Maastricht is sinds de middeleeuwen in gebruik.
Sindsdien zijn alleen de engel als schildhouder toegevoegd welke volgens oude gegevens al in 1535 werd gebruikt. Later is de kroon aan het wapen toegevoegd.
Het wapen wordt als volgt omschreven: "Een rood schild, beladen met een vijfpuntige ster van zilver; het schild van achteren vastgehouden door een engel en gedekt door een kroon van goud".
De engel staande achter het schild houdt het schild vast met een gouden koord of touw en het geheel staat op een ondergrond van gras.
De herkomst van de engel is waarschijnlijk afgeleid van Stella Maris, een variant van Maria die met name door de vissers vereerd wordt. Ook de ster zou naar Maria verwijzen.


                                                                              Einde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten