woensdag 8 juni 2016

EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. VATICAAN. (DEEL 11-SLOT)"EUROPA DE OUDE WERELD". (11-SLOT)

EEN KERKSTAAT IN EUROPA.
KERKSTAAT VATICAAN.


Officieel de Staat Vaticaan. Het is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld.
De staat is geheel omsloten door de hoofdstad van Italië, Rome, waardoor het een enclave is binnen Italië.
Vaticaan heeft een oppervlakte van 0,44 km². De hoofdstad is Vaticaanstad en de voertaal is Italiaans en Latijn.
Het Vaticaan is geen lid van de Europese Unie, neemt wel deel aan diverse internationale instanties.
De staat staat sinds 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.


De paus het hoofd van de Rooms Katholieke kerk bezat reeds eeuwen lang gebieden die zelfs heel Midden-Italië omvatte. De kerk kreeg dit gebied in bezit door het gebruik van een vervalste brief van Constantijn de Grote, de Donatio Constantini, en een document dat door de Heilige Petrus zou zijn geschreven.
In 1799 en 1948 werd de paus door Napoleon en de Romeinse bevolking uit Rome verdreven, maar de pausen slaagde er telkens in hun machtspositie en gezag terug te vestigen. Beide keren werd opnieuw het Joodse getto door de Paus weer ingesteld.
In 1866 veroverden de republikeinse troepen onder Garibaldi twee derde van de kerkelijke staat, maar de provincie Lazio met Rome bleef in handen van de kerk door steun van de Franse keizer Napoleon III.


In 1870 moest Napoleon III zijn troepen terug trekken, daar deze deel moesten nemen aan de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871).
Paus Pius IX deed nog moeite met zijn troepen van jeugdige katholieke jongemannen de Kerkelijke Staat te verdedigen
In 1861 werd Lazio en Rome ingenomen door het Koninkrijk Italië dat was opgericht.
Het betekende het einde van de macht van de Kerkelijke Staat, maar de Heilige Stoel als een zelfstandig subject blijven bestaan.
De paus beschouwde zich als een gevangene van het Vaticaan en weigerde het gebied te verlaten, daar het antikerkelijke geweld gesteund werd door de Italiaanse regering. Daarop volgende pausen bleven de legitimiteit van de annexatie van 1970 bestrijden, een situatie die ruim 60 jaar zou duren tot 1929.


In 1929 werd het Verdrag van Lateramen gesloten tussen Paus Pius XI en Benito Mussolini de dictator van Italië.
In dit verdrag werd nadrukkelijk opgenomen dat het Vaticaan een nieuw gecreëerde staat is. Formeel bestekende het dus niet als voortzetting of herleving van de kerkelijke Staat als voorheen.
Buiten het Vaticaan heeft de Heilige Stoel ook meerdere bezittingen op Italiaans grondgebied, meest kerken en kantoorgebouwen, welke dus geen Vaticaans grondgebied zijn. Deze gebouwen hebben een status te vergelijken met die van een ambassade.


Het Vaticaan heeft zijn eigen bescherming in de vorm van de Zwitserse Garde, een soort politie macht die ingeval van misdaad samenwerkt met de Italiaanse justitie.

Buiten Rome ligt het pauselijke paleis in de stad Castel Candolfo, met de villa Barberini en de villa Cybo.
Radio Vaticaan, het gebied van Santa Maria di Galeria waar de antennes staan, werd op 8 oktober 1951 door Italië aan de Hielige Stoel geschonken.


VLAG VAN VATICAANSTAD.

De vlag van Vaticaanstad is een vierkant doek dat verticaal in tweeën is gedeeld met aan de mastzijde een gele (gouden) baan en daarnaast een witte baan. In de witte baan staan de sleutels van Sint Pieter afgebeeld en de pauselijke tiara (kroon).
De sleutels zijn in de zelfde kleuren uitgevoerd als de vlag en zijn met elkaar verbonden door een rood koord.
De sleutels symboliseren de macht van de paus om te vergeven, dan wel te excommuniceren.
De tiara een kroon met drie verdiepingen geldt als symbool van de drievoudige pauselijke macht als priester, leraar en koning. Vaticaanstad is niet het zelfde als de Heilige Stoel. Als de Heilige Stoel wordt vertegenwoordigd, dan worden de sleutels omgedraaid.

WAPEN VAN VATICAANSTAD.

Het wapen van Vaticaanstad bestaat uit een rood schild met daarop afgebeeld de gekruiste sleutels van Sint Petrus en de tiara.
De sleutels zijn van zilver (wit) en goud (geel).
Volgens de heraldiek vloeken de kleuren zilver en goud en is het alleen toegestaan aan de Paus, hoogste middeleeuwse instantie, om zowel goud als zilver op een wapen te dragen.
De drie kronen van de tiara symboliseren de drie machten; Koning der Koningen, Keizer des Keizers, heerser van de Aarde.

WAPEN VAN DE HEILIGE STOEL.

Het wapen van de Heilige Stoel verschild van het wapen van Vaticaanstad in de positie van de sleutels. Hierbij is de zilveren sleutel link geplaatst en de gouden sleutel rechts. Ook het lint is anders geplaatst
De Romeinse Curie is het bestuursorgaan van de heilige Stoel. Onder internationaal recht wordt de heilige Stoel, in tegenstelling tot Vaticaanstad, gezien en erkend als rechtspersoon, maar is geen lid van de VN.
De heilige Stoel is wel lid van internationale organisaties zoals; UNESCO, OVSE en de Wereldgezondheidsorganisatie.
WAPEN VAN DE HEERSENDE PAUS.

ELEMENTEN UIT HET PAUSELIJK WAPEN.

1. De tiara was sinds Bonifatius VIII deel van het Pauselijk wapen.
2. De sleutels van Sint Petrus kunnen onder of boven het schild geplaatst worden.
3. De mijter kreeg pas het pontificaat van Leo IX in het midden van de 11e eeuw de status van een bisschoppelijk hoofddeksel.
4. Het pallium werd al eeuwenlang door de pausen tijdens liturgische plechtigheden gedragen. Benedictus XVI was de eerste en tot nu toe de enige paus die een pallium onder het schild bevestigde.
5. Paus Franciscus is de eerste paus die zijn bisschoppelijke wapenspreuk voert onder het wapen.
Alle elementen buiten het schild zijn onderwerp van regels van de Kerkelijke heraldiek. In 2005 verving de pas gekozen paus Benedictus XVI de tiara door een mijter en voegde een pallium aan het wapen toe.

Franciscus werd paus in 2013. Het schild is van lazuur en is beladen met drie elementen. Enerzijds in het rood een IHS-monogram binnen een stralende zon. Het monogram verwijst naar de jezuïetenorde. Onder het monogram zijn drie nagels in het zwart aangebracht en de letter H wordt bekroond door een kruis. Daaronder staan een gouden ster die Maria symboliseert en een nardus (grassoort) in het goud die verwijst naar de Heilige Jozef.
Het schild ligt op de sleutels van Sint Petrus. Het schild wordt gedekt door een bisschoppelijk hoofddeksel.
Onder het wapen de wapenspreuk van de paus: "Misarando Atque Eligendo" ("Medelijden en kiezen"). 


                                                                               FINE.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten