maandag 13 juni 2016

NEDERLANDSE PROVINCIE HOOFDSTEDEN; VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 1)


NEDERLANDSE PROVINCIE 

HOOFDSTEDEN. (1)

VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. 

[ In een artikel werden de  'Vlaggen en wapens Nederlandse provincies' (14 t/m 19-03-2014) behandeld.]

Ook de Nederlandse provincie hoofdsteden hebben hun eigen vlag en wapen embleem zoals vele andere steden in Nederland. Sommige zijn ontstaan uit een heraldische verleden uit hertogdommen of oude adellijke families. Andere zijn aangepast aan historische feiten of zelfs lokale legendes.
Duidelijk is er een verschil tussen de oostelijke en zuidelijke provincies, waar de vlaggen en wapens vaak nog een invloed hebben uit de buurlanden, waarbij de vlaggen en wapens uit de overige provincies meer te maken hebben met de opkomst van Holland.

PROVINCIE GRONINGEN

MET DE HOOFDSTAD GRONINGEN.VLAG VAN STAD GRONINGEN.

De vlag van de stad Groningen is een horizontale twee kleur; wit-groen-wit.
Vanaf de 17e eeuw werd op de Groninger vlaggen en vaandels vaak gebruik gemaakt van een afbeelding van het stadswapen, eventueel in combinatie met de kleuren van de vlag. groen en wit.
De vlag in haar huidige vorm werd voor het eerst in 1879 vertoond.
In 1897 werd door de burgemeester van de stad besloten dat de vlag van de gemeente uit drie banen zou bestaan van gelijke breedte, waarvan de middelste baan groen zou zijn en de buitenste banen wit. De kleuren zijn ontleend aan het gemeente wapen en aan de Groningse prefecten. Deze prefecten waren in de middeleeuwen vertegenwoordigers van de Utrechtse bisschop. In die periode sprak met over de stad Gorecht.

WAPEN VAN STAD GRONINGEN.


Het wapen van de stad Groningen werd officieel vastgesteld in 1819, maar het werd reeds in de 15e eeuw gebruikt. Het was de afbeelding van een adelaar met een schild met een dwarsbalk.
Het zilveren schild met een groene dwarsbalk werd oorspronkelijk gebruikt als wapen door de Groningse prefecten. De eerste afbeelding dateert uit 1263.
Op de meest vroege afbeelding stond een eenkoppige Duitse adelaar, maar in 1433 werd deze vervangen door een dubbelkoppige adelaar, verwijzend naar de stad als een vrije rijksstad.
Ruim een eeuw later werd de kroon boven aan het wapen toegevoegd.
Het wapen staat als volgt omschreven volgens de Hoge Raad uit 1819: "Een schild van goud beladen met een dubbele zwarte arend, met uitgespreide vleugelen en pooten hebbende op deszelfs borst een schildje van zilver, beladen met een groene dwarsbalk, het schild gedekt met eene gouden kroon en ter wederzijde vastgehouden door een zwarte arend".
PROVINCIE FRIESLAND

MET DE HOOFDSTAD LEEUWARDEN.
VLAG VAN LEEUWARDEN.

De oorsprong van de vlag die in 1700 werd geïntroduceerd is niet bekend.
De vlag bestaat uit vier gelijke horizontale banen met de kleuren lichtblauw-geel-lichtblauw-geel.
De vlag werd op 1 augustus 1947 bij gemeentelijk besluit vastgesteld als de gemeentelijke vlag van Leeuwarden.WAPEN VAN LEEUWARDEN.

Het wapen van Leeuwarden werd bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1818 bevestigd. Het is het enige gemeentewapen van een provincie hoofdstaat zonder schilddragers.
Het wapen wordt als volgt omschreven: "Van lazuur beladen met een klimmende leeuw van god. Het schild gedekt met een gouden kroon".
Over de oorsprong van het wapen is weinig bekend en ook over wat voor een type kroon het gaat.
Men zou kunnen uitgaan naar het leeuw in de naam Leeuwarden.
Ook kan men uitgaan naar de beschermheilige van Leeuwarden Sint Vitis en de patroon van de oudste parochiekerk de Oldenhove.
Als symbool komt de leeuw vanaf 1422 voor op het stadszegel. maar dan als een gaande leeuw.
Sinds 1430 komt de leeuw voor op de stadsmunten, maar dan als een klimmende leeuw.
De ouds bekende afbeelding in kleur dateert uit het jaar 1584.

PROVINCIE DRENTHE

MET DE HOOFDSTAD ASSEN.VLAG VAN ASSEN.

De vlag van Assen is een horizontale twee kleur; blauw-wit.
De vlag werd bij raadbesluit op 21 mei 1959 vastgesteld.
Voor de huidige vlag kende de stad een vlag met drie horizontale banen in de kleuren; blauw-wit-geel.
De kleuren verwijzen naar de kleuren die gebruikt zijn in het wapen van Assen.WAPEN VAN ASSEN.


Het wapen van Assen wordt als volgt beschreven: Van lazuur beladen met een gekroond Maria beeld in het wit gekleed, zittende tussen twee gouden zuilen, met een naakt kind, waarvan het hoofd is omringt door stralen, op de rechter knie. Het schild wordt gedekt door een kroon van goud en gedragen door twee klimmende leeuwen, staande op een grasgrond.

In het blauwe wapen staat een gekroond Mariabeeld, met op haar rechterknie het Christuskind, zittend tussen twee gouden afgedekte zuilen. In het wapen komen de kleuren van de vlag van Assen voor.
Het wapen is gebaseerd op het zegel van de Landschap Drenthe. De herkomst van het zegel hangt samen met de vestiging van het klooster 'Maria in Campis', in 1258 in Assen.


PROVINCIE OVERIJSSEL

MET DE HOOFDSTAD ZWOLLE.VLAG VAN ZWOLLE.

De vlag van de stad Zwolle bestaat uit een blauw veld met daarop een groot breed wit kruis.
Over de herkomst en het ontstaan van de vlag zijn geen gegevens bekend. De kleuren zijn die van de beschermheilige van de stad Sint-Michael.
De vlag komt wel voor in het wapen van de stad.
WAPEN VAN ZWOLLE.


Het huidige wapen kwam in de plaats van het wapen uit 1819. Dit wapen werd gedragen door twee bruine leeuwen met het aangezicht naar voren.
Het wapen van Zwolle is bij Koninklijk besluit op 18 april 1974 aan de gemeente verleend.
Het wapen wordt als volgt omschreven: "In azuur een kruis van zilver. het schil;d gedekt met een keizerkroon van goud en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel (rood)". Het rood en blauw zijn heraldische kleuren.
De kleuren op het wapen zijn die van de beschermheilige van Zwolle, Sint-Michaël.
De keizerlijke kroon dateert van 4 oktober 1488 toen Zwolle het recht kreeg van keizer Frederik III  van het Heilige Roomse Rijk om munten te slaan.
Een afbeelding van de Aartsengel Michaël is in de loop der tijd van het wapen verdwenen.

Zwolle is een van de tien Nederlandse gemeenten die een keizerkroon mogen voeren. Alleen de kroon van Medemblik is in azuur (blauw). De overige gemeenten zijn: Amsterdam, Bolsward, Deventer, Hulst, Kampen, Medenblik, Middelburg, Nijmegen en Tiel zijn rood.

                          
                              Zie vervolg: NEDERLANDSE PROVINCIE HOOFDSTEDEN,
                                        VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 2)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten