donderdag 27 december 2012

VLAGGEN VAN DEZE WERELD. ( DEEL 12 )

DE VERENIGDE NATIES. ( VN.)

Na het einde van WO II werd op 26 juni 1945 tijdens de 'Conferentie van San Francisco' de VN opgericht door 51 landen.
Hier werd het handvest van de VN ondertekend, waarin de doelstellingen staan van de VN en de rechtsregels van het hernieuwde Internationaal Gerechtshof. Laatste is gevestigd in s'Gravenhage.

De VN is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van de mensenrechten en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.


Het symbool/logo van de Verenigde Naties staat op een blauw veld waarop de wereld is afgebeeld centraal gezien vanaf de Noordpool. Zonder Antartica. Het geheel wordt omringt door twee olijftakken die  vrede symboliseren.
Het geheel staat symbool voor VREDE en VEILIGHEID.
Op 7 december 1946 werd het huidige VN embleem/loge goedgekeurd.


De VN organisatie telt sinds 14 juli 2011 reeds 193 lidstaten. Van de VN die zelf zes bestuursorganen heeft; de Algemene Vergadering, het Internationaal Gerechtshof, het Secretariaat, de Economische en Sociale Raad, Trustschapsraad en het meest krachtige orgaan de Veiligheidsraad, maken er nog gespecialiseerde organisaties deel uit van de VN. De meest bekende zijn: UNESCO, de Wereldbank, het WHO de Wereldgezondheidsorganisatie, het UNICEF en het UNDP het Ontwikkelingsprogramma van de VN. 
Veel van deze organisaties kennen hun eigen loge in de VN vlag.


 Rechts de vlag van het WHO met een esculaap in het VN logo en
 links de vlag van UNICEF met een moeder en kind in het VN logo.Militairen die deel uitmaken van de VN vredesmissies dragen als kenmerk een blauwe helm en zijn verder alleen aan hun natie vlag op de mouw van hun uniform te herkennen vanuit welk land ze komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten