woensdag 25 augustus 2010

SAIL 2010; WAT IS DAT VOOR EEN SCHIP? (2)
VOLSCHIP.

Zeilschip vol getuigd, d.w.z. volledig vierkant getuigd zeilschip van tenminste drie masten (Driemastvolschip).
De type-benaming 'volschip'ontstond in de 19e eeuw, ter onderscheiding van het toen in gebruik komende barkstuig, waarvan de achterste mast een lang zeildroeg.

Het grootste gebouwde volschip is de 'Preussen' uit 1902 en het was een vijfmastvolschip.

BARKENTIJN,
BARKSCHOENER,
DRIEMASTSCHOENERBRIK,
SCHOENERBARK,

Het zijn zeilschepen waarvan de fokkemast voledig vierkant is getuigd; de volgende langsscheeps.
Men onderscheidt de gewone barkentijn, waarmee gewoonlijk een driemastbarkentijn, bedoeld is, de viermast-, vijfmast-, en zesmastbarkentijn of -schoenerbark,
resp. met één volledig vierkant getuigde en twee, drie, vier of vijf langsscheeps getuigde masten.

Tussen de fokkemast en de tweede mast worden ook nog stagzeilen gevoerd evenals op de boegspriet.
De barkentijn is omstreeks 1800 ontstaan en de benaming werd zelfs aan tweemastschepen (later brigantijn) gegeven.
De barkentijn kende haar opgang omstreeks 1850, vooral in de VS en Europa.
Viermastbarkentijnen kwamen eerst omstreeks 1880 in de vaart; zesmastbarkentijnen pas in 1918.SCHOENER.
Een zeilschip met scherp besneden romp, getuigd met gaffel-, gaffeltop- en stagzeilen. oorspronkelijk getuigd met twee masten; na 1850 verscenen er schoeners met drie en meer masten.
De enige zevenmastschoener 'Thomas W.Lawson' liep in 1902 van stapel.
Schoeners werden of worden nog gebruikt bij de koopvaardij, visserij, marine, loodsdiensten, douane en pleziervaart. Waren vroeger geliefde schepen bij de smokkelaars en slavenhandeaars.
De tuigage had als voordeel dat het door een veel kleinere bemanning kon worden behandeld dan vierkant tuig; bovendien bleek het zeer loefwaardig en uitermate geschikt voor lange, smalle schepen.
De eerste schoeners treft men aan op prentbriefkaarten en schilderijen in de Nederlanden omstreeks 1620. Via Engeland en mogelijk door Nederlandse kolonisten geraakte het type naar Amerika, waar het zich geheel zelfstandig ontplooide. Het oudste schoenerplan in Amerika dateerd uit 1736.


DRIE ZWANEN OP HET NOORDZEEKANAAL TIJDENS SAIL-IN.
DE GROTE WINDJAMMERS STAAN OOK WEL BEKEND ALS 'DE ZWANEN VAN DE OCEANEN'.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen