donderdag 21 januari 2010

PHILAE TEMPEL. 11 mei 2003.
PHILAE TEMPEL. 11 MEI 2003.DE PHILAE TEMPEL.


Het tempel complex stond op het voormalige eiland Philae. Sinds de bouw van de eerste stuwdam bij Aswan in het begin van de 20ste eeuw stond de tempel al gedeeltelijk onder water en zou bij het gereedkomen van de nieuwe Aswandam, waardoor het Nassermeer gevormd zou worden, geheel onder water verdwijnen.
In 1972 werd er in opdracht van UNESCO door het Nederlandse bedrijf Nadeco een kofferdam om het gehele complex heengelegd waarna het water werd weggepompt.
Intussen werd het hoger nabij eiland Agilkia met springstof afgevlakt en werd er 450 ton aan graniet verwijderd. De tempel werd in 44.000 stukken gezaagd en op het eiland Agilkia weer opgebouwd wat in totaal 8 jaar duurde. Dankzij UNESCO werd de tempel van de ondergang gered en nu staat het gehele complex op de Werelderfgoedlijst. Het complex is per boot te bereiken.


(links de kiosk van Hadrianus)De tempel van de godin Isis (links) wordt ook wel de parel van de Nijl genoemd. Isis was de zuster van Seth en Nephthys (rechts). Ze was de godin van de magie en de wedergeboorte. Zij slaagde er in haar broer en echtgenoot Osiris weer tot het leven te wekken.
Ze wordt afgebeeld als een vrouw met een troon op haar hoofd. Zij was als godin nauw aan de Nijl verbonden, daar het water van groot belang was voor deze landbouwstaat. Al de tempels van Isis zijn op het zuiden gericht.
( Seth.)


De Philae tempel gelegen in het zuidelijkste deel van Egypte aan de Nijl was van belang voor het meten van het aanzwellende Nijl water tijdens de jaarlijkse overstromingen in die tijd.
Hieruit kon men opmaken hoe groot de oogst van dat jaar zou zijn en ook de belasting inkomsten door de heffingen van de staat.


(Aan de overzijde is nog duidelijk de graniet resten te zien na het afvlakken van het eiland Agilkia waarop nu de tempel van Philae staat)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten