vrijdag 19 mei 2017

CHILI. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 2 - DE REGIO'S.)

                      CHILI HET 

                  LANGSTE LAND 

              VAN DE WERELD. (2)


DE REGIO'S. (1)

Buiten de eilanden welke zijn gelegen in de Stille Oceaan is Chili onderverdeeld in vijftien regio's, aangeduid met de Romeinse cijfers I t/m XV, en één regering regio, aangeduid met de letters RM.
I.      Tarapacá.
II.     Antofagasta.
III.    Atacama.
IV.    Coquimbo.
V.     Valparaiso.
VI.    Libertator General Bernado O'Higgens. 
VII.   Maule.
VIII. Biobio.
IX.   Araucania.
X.     Los Lagos.
XI.    Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 
XII.  Magallanes y la Antártica Chilena.
XIV. Los Rios.
XV.  Arica y Parinacota.
RM. Región Metropolitana de Santiago.


TARAPACÁ. (I)

De regio Tarapacá ligt bijna in het uiterste noorden van Chili. 
Het grenst in het noorden aan de provincie Arica y Parinacota, in het oosten aan het land Bolivia, in het zuiden aan de regio Antofagasta en in het westen aan de Stille Oceaan.
Tarapacá heeft een oppervlakte van 42.225,8 km² en de hoofdstad is Iquique. De regio is onderverdeeld in twee provincies.
Het gebied dat nu ongeveer Tarapacá is werd gedurende de Salpeteroorlog (1879-1884) door Chili veroverd op Peru.
In deze zelfde oorlog werd Antofagasta veroverd op Bolivia, waardoor dit land geen directe verbinding meer had met de Stille Oceaan.
In 1883 stemde Peru in met de annexatie van het grootste deel van het gebied en trok zich terug uit de oorlog.
Na tientallen jaren werd besloten om ook Arica en omgeving tot Chili te laten behoren.
Buiten de winning van salpeter is de regio afhankelijk van de visvangst, industrie en toerisme.


SALPETEROORLOG.

(De Esmeralda in gevecht met de Huascar gedurende de zeeslag van Iquique.)

De salpeteroorlog was een strijd om de rechten op het winnen van zout en koper in het kustgebied. Salpeter was een groot export product voor Europa. Bij deze oorlog waren de landen Peru, Bolivia en Chili betrokken.
De strijd werd op zee uitgevochten en werd beslist door de Chileense marine. Bij het verdrag van Ancón kreeg Bolivia, wat na deze oorlog geen kustlijn meer bezat, toestemming voor de aanleg van een spoorlijn die van La Paz naar de havenplaats Arica liep. De Boliviaanse marine ligt sinds het verlies van haar haven op het Titicacameer. 
Bij deze oorlog raakten 35.000 Peruanen dood of gewond, 5000 Bolivianen dood of gewond en 15.000 Chilenen dood of gewond.
De export van salpeter bleef tot in de WO-I Chilli's belangrijkste bron van inkomsten.

VLAG VAN TARAPACÁ.

De vlag van Tarapacá is een wit doek met in het midden het wapen van de regio.

WAPEN VAN TARAPACÁ.

Boven in het wapenschild staat de naam van de regio vermeld.
Het overige deel van het schild wordt in vier vakken verdeeld, met linksboven een grensboei op zee met de kleuren van de Chileense vlag. rechtsboven het gebied van de pampa met een lama en cactus, rechtsonder de bergachtige kust met lager gelegen groene gebieden met palmen en linksonder de salpeter industrie.
Het schild wordt gedekt door een half'tandwiel met de tekst 'regio' met boven het tandwiel drie schoorstenen en rookpluimen in de kleuren van de Chileense vlag.
Rond het schild twee palmtakken met er onder een blauw-wit-rood lint met de tekst; 'Presente Futuro de Chile' ( Deze toekomst van Chili).

ANTOFAGASTA. (II)Antofagasta ligt ten zuiden van de regio Tarapacá, grenst in het oosten aan Bolivia, in het zuiden aan de regio Atacama en in het westen aan de Stille Oceaan.
Antofagasta heeft een oppervlakte van 126.049,1 km² en de hoofdstad is Antofagasta gelegen aan de kust.
De regio is onderverdeeld in drie provincies.
De regio Antofagaste behoorde gedurende het grootste deel van de 19e eeuw tot Bolivia en vormde het de provincie Litoral.
Het gebied dat rijk is aan grondstoffen en een toegang had tot de Stille Oceaan werd na de salpeteroorlog door Chili geannexeerd.
Na het beëindigen van de oorlog ontstond er een kleine volksverhuizing uit de zuidelijk gelegen gebieden van Antofagaste en op het op Peru veroverde Tarapacá.


(Het gebied Solar de Carcote met op de achtergrond de vulkaan Ollagüe.)

Het gebied van de regio is zeer droog en kent de laagste luchtvochtigheid van de wereld.
Na de salpeteroorlog kwamen er veel kolonisten naar dit gebied uit Europa, Arabië, Peru en Bolivia, waardoor het gebied een zeer gemende bevolkingssamenstelling kent.
De hoofdstad is teven een belangrijke havenstad. De  economie in de regio is vooral afhankelijk van de mijnbouw en verder industriële productie, visserij en toerisme.


VLAG VAN ANTOFAGASTA.

Voordat Antofagasta tot Chili behoorde was het een provincie van Bolivia onder de naam Litoral
De vlag van deze provincie had de kleuren van de Boliviaanse vlag met daarin op het linker deel het wapen van de provincie.
Hierin is duidelijk de binding met de Stille Oceaan terug te vinden in het bovenste deel van het wapenschild.De vlag van Antofagasta bestaat uit een blauw veld met in het midden het wapen van Chili. Rond het wapen in een cirkel de woorden, boven Intendencia II regio (bestuur van de regio), en onder Antofagasta.
Deze vlag is nooit officieel aangenomen en wordt vrijwel alleen gebruikt door het bestuur van de Chileense regio.

WAPEN VAN ANTOFAGASTA.

Het embleem van Antofagasta is gelijk aan dat ook in midden van de bestuurlijke vlag staat.
Het verwijst duidelijk naar de tweede regio in Chili.

ATACAMA. (III)

Regio Atacama ligt in het noorden van Chili en wordt begrenst; in het noorden door de regio Antofagasta, in het oosten door Argentinië. in het zuiden door de regio Coquimbo en in het westen door de Stille Oceaan. 
De regio heeft een oppervlakte van 75.176,2 km² en de hoofdstad is Copiacó.
Coquimbo is onderverdeeld in drie provincies.


(De Atacama woestijn met zoutmeren.)

Het gebied is zeer droog en is economisch afhankelijk van de winst van mineralen.
Verder kent het gebied zwavel bronnen en zoutvlakten.
De grens tussen de regio en Argentinië wordt gevormd door het Andesgebergte, met de Licancabur vulkaan met zijn eeuwige sneeuw.
De bevolking doet aan de teelt van de lama's voor de wolproductie.

VLAG VAN ATACAMA.

De vlag van Atacama heeft een blauw veld met in het midden een vijfpuntige gele ster. De kleuren staan symbool voor de vrijheid.
De vlag is officieel in gebruik sinds januari 2005.
Naast de vlag van Magallanes y la Antártica Chilena is de vlag van Atacama de enige Chileense regionale vlag met een officiële status.
De vlaggen van de overige regio's zijn niet officiële vlaggen.
De vlag heeft een duidelijke gelijkenis met de vlag van voormalige Belgische Congo.

WAPEN VAN ATACAMA.

Het wapen van Atacama is een embleem van de bestuurlijke macht van regio III Atacama in Chili.
Midden in het embleem staat het wapen van Chili afgebeeld.
      Zie vervolg: CHILI. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 3 - DE REGIO'S.)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten