zaterdag 13 mei 2017

ARGENTINIË. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 6 - SLOT. DE PROVINCIES.)

HET TWEEDE GROOTSTE 

LAND VAN ZUID-AMERIKA 

EN HET GROOTSTE SPAANSTALIGE 

LAND VAN DE WERELD. (6 -SLOT)


DE PROVINCIES VAN ARGENTINIË.

SANTA FE. (21)

De provincie Santa Fe ligt oostelijk van centraal Argentinië en wordt omringt door de provincies, met de klok mee; Chaco in het noorden, Corrientes en Entre Rios in het oosten, Buenos Aires in het zuiden en de provincies Córdoba en Santiago del Estero in het westen.
De provincie heeft een oppervlakte van 133.007 km² en de hoofdstad is Santa Fe.
Santa Fe is onderverdeeld in 19 departementen.


( De Puente Colgante over de rivier Paraná.)


De oorspronkelijke bewoners van het gebied waren nomadische stammen die leefden van jagen en vissen.
De eerste Europese nederzetting werd in 1527 opgericht in de samenloop van de rivieren Paraná en Cararañá.
In 1573 richtte Juan de Garay de stad Santa Fe op.
Het grootste deel van de provincie bestaat uit groene vlakten, een deel van de vochtige pampas.
Het groene gras is de voeding voor de enorme veestapel aan runderen in de provincie.
Vlees en melk producten zijn een bron van inkomen voor de economie van de provincie. Verder is er teelt van sojabonen, zonnebloemen voor de olie, mais, rijst en tarwe.
De belangrijkste rivier, en de verbinding met de open zee via de Rio de la Plata is de rivier Paraná die als zijrivieren heeft de Salado del Norte, de Carcara§ná en de Arroyo del Medio.


VLAG VAN SANTA FE.

De vlag van Santa Fe is een verticale driekleur+ rood-wit-lichtblauw. In het midden van de witte baan staat een embleem van Santa Fe afgebeeld.
Het embleem toont twee pijlen die naar beneden wijzen oorspronkelijk als symbool van de nederlaag van de indianen. De speer naar boven wijst is het symbool van de overwinning van het christendom. De zon verwijst naar de Argentijnse vlag. In een gele ovale baan de tekst;
'Provincia Invencible de Santa Fe' ( De onoverwinnelijke provincie Santa Fe).
De vlag van Santa Fe gedurende de periode 1819 - 1821 was het zelfde als de huidige Nederlandse vlag. De huidige vlag werd op 11 september 1986 in gebruik genomen.


WAPEN VAN SANTA FE.

Het wapen van Santa Fe heeft een ovaal schild. Hierop komen ook weer de twee pijlen en de speer voor als in het embleem op de vlag.
Het schild wordt in tweeën gedeeld met de kleuren lichtblauw en wit, welke verwijzen naar de Argentijnse vlag. De 23 gele sterren verwijzen naar de 23 provincies van Argentinië. 
Rond het schild een lauwerkrans met vruchten, waar de takken samen komen een lint in de kleuren van de Argentijnse vlag.


SANTIAGO DEL ESTERO. (22)
De provincie Santiago del Estero ligt in het midden van het noordelijke deel van Argentinië en wordt omringt door de provincies, met de klok mee; in het noorden en oosten Chaco, in het zuidoosten door Santa fe, in het zuiden door Córdoba in het westen door Catamarca en Tucumán en in het noordwesten door Salta.
De provincie heeft een oppervlakte van 136.351 km² en de hoofdstad is Santiago del Estero. De provincie is onderverdeeld in 27 departementen.
De oorspronkelijke bewoners waren stammen van de Inca's en zelfs heden wordt nog het Quechua gesproken door een groot deel van de bewoners van dit gebied, waardoor het een zuidelijke buitenpost is van de taal van de Inca's.
De provincie ligt bijna geheel in de vlakke gebieden van de Gran Chaco. De grond is rijk aan kalk en zout, is droog en wordt gekenmerkt door halfwoestijnen en steppes.
De economie ia afhankelijk van de teelt van katoen, mais en uien.

VLAG VAN SANTIAGO DEL ESTERO.

De vlag van Santiago del Estero is op 17 april 1986 in gebruik genomen.
De vlag toont vijf verticale banen; lichtblauw-wit-rood-wit-lichtblauw.
In het midden van het rode deel staat een gouden zon met acht rechte en acht vlammende zonnestralen met in het midden het kruis van Sint Jacob.
De kleuren lichtblauw en wit verwijzen naar de Argentijnse vlag, het rood staat voor het federalisme.
De zon is de erfenis van de Inca bewoners en het kruis verwijst naar de Orde van Santiago en is een symbool van het Spaanse christendom.

WAPEN VAN SANTIAGO DEL ESTERO.

Het wapenschild van Santiago del Estero heeft een aparte vorm. Op het schild komen de kleuren voor van de Argentijnse vlag met in het onderste lichtblauwe deel twee golvende banen voor de rivieren in het gebied.
Midden op het schild het symbool van de Orde van Santiago.
Aan de linkerzijde van het schild een lauwertak met vrucht en aan de rechterzijde een katoen tak met vrucht. Beide takken zijn samen gebonden met een lint van de Orde van Santiago.


TIERRA DEL FUEGO. (23) VUURLAND.

Tierra del Fuego, ook wel bekend onder de naam Vuurland, ligt in het uiterste zuiden van Argentinië. De provincie wordt begrenst in het noordoosten, oosten en zuidoosten door de Atlantische Oceaan en verder door het land Chili.
Vuurland heeft een oppervlakte van 21.571 km² en de hoofdstad is Ushuaia.
Vuurland  is een archipel en het hoofdeiland heeft een oppervlakte van 48.100 km².
In 1881 werd het gebied verdeeld tussen Argentinië en Chili.
De naam vuurland is bedacht door de ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan (1480-1521). Hij was de eerste Europeaan die door de naar hem genoemde zeestraat voer. op zoek naar een route om de zuid naar Indië,  en hij zag vuren branden op de eilanden. deze vuren waren van de oorspronkelijke bewoners van die gebied, de Yahgan.
De archipel ligt ten zuiden van het vaste land van Zuid-Amerika, gescheiden door de Straat van Magellaan. Het hoofdeiland, Isla Grande Tierra del Fuego is verdeeld tussen Argentinië en Chili.(Vuurtoren op het eilandje bij het Beaglekanaal.)

Het westelijke deel van het hoofdeiland, plus veel kleine eilanden ten zuiden van het Beagle-
kanaal behoren tot Chili, het oostelijke deel tot Argentinië.


(Het hoofdeiland in het groen met de grenslijn in het rood.)

Het zuidelijkste punt van de archipel vormt Kaap Hoorn.
Deze kaap werd voor het eerst gerond door de Nederlandse zeevaarders Willem Cornelis Schouten en Jacob le Maire op 26 januari 1616 op hun ontdekkingsreis naar een route om de zuid naar Indië. Zij vernoemden deze kaap naar hun thuishaven de stad Hoorn.
Het landschap bestaat hoofdzakelijk uit gras en is alleen geschikt voor de teelt van schapen. In de rivieren zit vooral veel zalm en forel. Op de rotsachtige klippen leven pinguïns en zeeleeuwen.
De oorspronkelijke bewoners spraken de taal Yahgan en noemden Vuurland; "Mamihlapinatapai".
Het woord is zeer moeilijk te vertalen maar de betekenis zou zijn; "De blik die wordt uitgewisseld door twee mensen die geen initiatief willen of durven te nemen om iets aan te bieden, maar wel hopen dat een ander dat doet".


VLAG VAN VUURLAND.

De vlag van Vuurland bestaat uit twee helften, linksonder oranje en rechtsboven lichtblauw.
Beide kleuren worden gescheiden door een wit silhouet van de Albatros, de grootste zeemeeuw.
Het oranje staat symbool voor de geografie van het grote eiland. De blauwe kleur voor de lucht en de zee. In het blauwe deel staat het sterrenbeeld Zuiderkruis afgebeeld.
De Albatros symboliseert de vrijheid.WAPEN VAN VUURLAND.

Het wapen van Vuurland toont op de achtergrond in het lichtblauw de Albatros. Rond het wapenschild in het rood vlammen die symbool staan voor de naam.
In het wapen schild bij een opkomende zon de rotskust van het gebied de zee en de de daar voorkomende vogels, de pinguïns.


TUCUMÁN. (24)

 De provincie Tucumán ligt in het noordwesten van Argentinië en wordt omringt door de provincies, met de klok mee; in het noorden Salta, in het oosten Santiago del Estero en in het zuiden en westen door Catamarca.
De provincie heeft een oppervlakte van 22.524 km² en de hoofdstad is San Miguel de Tucumán. De provincie is onderverdeeld in 17 departementen.

(Landschap in de provincie Tucumán.)
In het berglandschap van de provincie liggen de resten van de per-Colombiaanse nederzetting, de Ruïnes van Quilmes.
In 1533 kwamen de eerste Spanjaarden in het gebied vanuit Peru en kwam het gebied  toe tot het onderkoninkrijk van Peru . De eerste Spaanse nederzetting werd gesticht in 1550 door Juan Núñez de Prado welke de oorspronkelijke bevolking verdreef. 
Het gebied kende veel oorlog in de 18e en 19e eeuw en werd op 19 maart 1856 een provincie van Argentinië.
Het landschap wordt beheerst in het oosten door de vlaktes die deel uitmaken van de regio Chaco, genaamd pampa's van Tucuman. In het westen en noorden liggen drie bergketens.
De hoogste berg in de provincie is de Cerro del Bolsón met 5550 meter en als tweede de Cerro Cóndores met 5450 meter. De toppen zijn altijd bedekt met eeuwige sneeuw.
In de rivieren zijn stuwdammen aangelegd voor de opslag van het water.

VLAG VAN TUCUMÁN.

 De vlag van Tucumán is een horizontale drie baans twee kleur; wit-lichtblauw-wit.
De kleuren komen overeen met die van de vlag van Argentinië.


WAPEN VAN TUCUMÁN.

Het wapen van Tucumán is bijna het zelfde als het wapen van Argentinië. Het verschil zit in  het feit dat boven het wapenschild geen zon is afgebeeld.


BUENOS AIRES. (1) DE HOOFDSTAD.

Buenos Aires de hoofdstad is gelegen in de provincie Buenos Aires, maar moet gezien worden als een zelfstandige stad en is gelegen aan de monding van de Rio de la Plata. De eerste bewoners bouwden een nederzetting op een heuvel in 1324. De heuvel stond bekend onder de naam Buen Ayre, omdat het vrij was van de stinkende lucht van het moeras gebied.
Het was de zeeman Juan Diaz de Solis, die in naam van Spanje de eerste was die in 1516 de Rio de la Plata wist te bereiken. De toen opgerichte stad-vesting stond bekend onder de naam "Stad van Onze-Lieve-Vrouw-Saint-Maria van de Goede Winden".
Het gebied kende strijd met de inlandse bevolking, werd vaak verlaten maar weer opnieuw opgebouwd. In 1806 deden de Britten een invasie in het gebied, maar werden een jaar later weer verdreven.
Buenos Aires was vanaf het begin een belangrijke havenstad door haar ligging. Het tegenwoordige regeringscentrum is zeer modern en vormt een autonome stad.

VLAG VAN HET FEDERAAL DISTRICT.

De vlag van het federaal district werd in gebruik genomen op 24 oktober 1995.
Het is een wit doek met in het midden een wapenschild met de afbeelding er op van een zwarte gekroonde adelaar, die al sinds 1580 het symbool is van de stad. De adelaar heeft vier jonge adelaars aan zijn poten en houdt met zijn linkervleugel het Kruis van Calatrava; een rood kruis met fleurs-de-lys, vast.
De vlag wordt gebruikt in alle gebouwen van de overheid van het hoofdstedelijk district en moet altijd vergezeld worden door de vlag van Argentinië.

WAPEN VAN HET FEDERAAL DISTRICT.

Het wapen van Buenos Aires; links de oude zwart-wit afbeelding en rechts de afbeelding in kleur, heeft een ovale vorm.
In het wapen wordt het belang van de stad als havenstad weergegeven door schepen die ten anker liggen in de monding van de Rio de la Plata (zilver rivier).
In een bundel van lichtstralen is een duif afgebeeld als symbool van de vrede. De lichtblauwe kleur van de lucht komt ook voor op de Argentijnse vlag. het anker staat symbool voor de vele uit Europa gekomen bewoners zich in dit land hebben verankert en hun toekomst hebben gevonden.


                                                             FINAL.Geen opmerkingen:

Een reactie posten