vrijdag 1 juli 2016

AMERIKA; WAAR VANDAAN KOMT DE NAAM?


EEN WERELDDEEL DAT NIET DE

 NAAM VAN HAAR ONTDEKKER 

KREEG.AMERIKA DE NAAM.

Waar komt de naam voor dit werelddeel Amerika vandaan?
Was het niet Columbus die de Atlantische Oceaan overstak om een nieuwe vaarroute naar Azië te vinden, te bewijzen dat de wereld niet plat was, maar dat er achter de horizon ook nog land zou kunnen liggen!
Columbus ondernam zijn eerste ontdekkingsreis in 1492 en ontdekte de 'Nieuwe Wereld', waarvan hij geloofde dat het Azië was. Maar het land werd niet naar hem vernoemd.
De naam Amerika is afgeleid van de voornaam Amerigo van de Italiaanse ontdekkingsreiziger Vespucci.

WIE WAS AMERIGO VESPUCCI?

Amerigo Vespucci werd op 9 maart 1451 te Florence in Italië geboren en overleed te Sevilla in Spanje op 22 februari 1512. Hij studeerde astronimie, kosmografie en geografie.
Amerigo was een Florentijns koopman, wereldreiziger en navigator. Hij kwam in dienst van de rijke bankiersfamilie De 'Medici.
Voor deze familie deed hij politieke ervaring op als deelnemend lid van een gezantschap naar Lodewijk XI van Frankrijk en werd bankier bij De'medici.
In 1492 kreeg hij opdracht om voor de bankiers familie economische belangen te behartigen in Sevilla. In dat zelfde jaar ondernam Columbus zijn eerste ontdekkingsreis.

Tijdens zijn verblijf in Sevilla kwam hij met zeevaarders in aanraking vanwege de financiële belangen voor het opzetten van grote expedities naar de 'Nieuwe Wereld'.
Ook vanwege zijn studie kreeg hij steeds meer interesse in deze ontdekkingsreizen en besloot hier zelf aan deel te gaan nemen.

Intussen gingen er in Spanje stemmen op, dat Columbus wel niet land had ontdekt, maar niet Azië zoals hij zelf dacht. Zo werd besloten om Spaanse ontdekkingsreizen op te zetten om opheldering over deze kwestie te verkrijgen.
Vespucci beweerd in zijn reisbeschrijvingen; 'De vier reizen van Americus' die soms vaag en niet nauwkeurig waren, zelf deze vier reizen te hebben gemaakt.
De eerste beweerde reis zou plaatsgevonden hebben in 1497-1498. Hij vertrok uit Cadiz en landde ergens in Zuid-Amerika.
Hij beweerde ook dat hij de Golf van Mexico onderzocht te hebben om te kunnen beweren dat hij voor Columbus het vasteland van Amerika ontdekt te hebben.

In 1499-1500 ondernam Vespucci een reis die hij wel met zekerheid heeft ondernomen, samen met Alonso de Ojeda en Juan de la Cosa. Na de kust van Zuid-Amerika bereikt te hebben, scheidde hij zich af van de rest van de vloot, en zeilde naar het zuidoosten en bereikte de ingang van de Amazone rivier. Hierna keerde hij om en volgde de kust noordwestwaarts, tot de Golf van Venezuela.
Bij het eiland Hispaniola voegde hij zich weer bij de rest van de vloot en keerde terug naar Spanje.
Na zijn terugkeer in Spanje besloot de regering geen tweede expeditie op te zetten en Vespucci liep kwaad over naar de Portugezen.
Vespucci beweerde twee reizen gemaakt te hebben voor de Portugezen. Hij beschrijft deze reizen die in werkelijkheid werden gemaakt door Gonçalo Ceolho, een naam die hij ook niet vermeld in zijn beschrijvingen. Evenzo een reis naar Patagonië.
Vespucci schreef in zijn brieven over een 'Nieuwe Wereld' die hij had ontdekt en sprak over de vruchtbaarheid en schoonheid van het continent. Deze brieven vonden in Europa gretig aftrek.
Een feit was zeker vastgesteld dat het westen niet bestond uit losse eilanden maar uit vast land dat geen deel van Indië was.
Vespucci geldt als een van de meest omstreden figuren uit de vroegste periode van de Europese ontdekkingsreizen in Amerika.

DE NAAMGEVING.

Het waren de brieven die Vespucci schreef die de Duitse cartograaf Martin Waldseemüller deed besluiten om op zijn kaart Universalis Cosmographia in 1507 het ontdekte land naar Vespucci te vernoemen. Het werelddeel had de naam 'Amerika' gekregen. Waldseemüller veranderde in 1513 de naam America, aangegeven op zijn kaart van 1507 in Terra incognita en liet alle referenties aan Vespucci vervallen.
Ook gebruikte Mercator later deze naam in 1538 als Terra America. Zo kwam een werelddeel aan zijn naam.
Vespucci werd in 1508 hoofd van de nautische dienst departement koloniën te Sevilla, waar hij vier jaar later overleed.
 De Italiaanse Marine heeft een opleidingsschip voor marine cadetten naar hem vernoemd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten