zaterdag 27 februari 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)


HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE. (8)

AZIË.
MONGOLIË.

Mongolië is een land in Centraal-Oost-Azië. Het land grenst in het noorden aan de autonome republieken Altai, Toeva en Boerjatië, welke lid zijn van de Russische federatie.
Verder grenst het in het noorden aan de Krai Transbaikal en in het zuiden aan Binnen-Mongolië.
Het land ligt op de Mongoolse hoogvlakten en heeft een oppervlakte van 1.564.116 km². De hoofdstad is Ulaanbaatar en de voertaal is Mongools.
Mongolië is sinds 1990 een zelfstandige republiek.
Op 1 december 1911 verklaarde de regering van Buiten-Mongolië zich autonoom van het revolutionaire China, wat door China niet werd erkend.
De Mongoolse regering kreeg bescherming van de Russen in 1912 en China zag ervan af het land weer te annexeren. Direct na de onafhankelijkheid kreeg het land een priester-koning en sloot gelijk in 1913 een verdrag met Tibet voor wederzijdse steun.


Tijdens de WO-I deed China een vergeefse poging het land weer te veroveren.
In 1921 viel het land in handen van een Baltische aristocraat die meende een reïncarnatie te zijn van de lamaïstische heerser en trad op als een dictator. Met behulp van het Rode Leger wist men in 1921 een einde te maken aan de bezetting.
Op 20 mei 1924 werd de Volksrepubliek Mongolië uitgeroepen. Na de democratische revolutie in het Kremlin werd Mongolië een meerpartijenstaat. In 1992 werd het land onafhankelijk en een eigen republiek.


VLAG VAN MONGOLIË.

De vlag van Mongolië werd aangenomen op 12 februari 1992. Het is de derde vlag sinds 1921.
De vlag heeft drie gelijke verticale banden in de kleuren rood-blauw-rood met in het rode deel aan de hijskant het nationale embleem de "soyombo". Dit figuur is een yin-yangsymbool, een zuilvormige afbeelding met abstracte en geometrische symbolen die staan voor vuur, zon, maan en water.
Het rood is het boeddhistische rood. Het blauw staat symbool voor de Mongoolse blauwe lucht.

WAPEN VAN MONGOLIË.

Het wapen van Mongolië is rond en staat op een voet van bladeren van de lotusbloem.
Centraal in het wapen staat het windpaard afgebeeld op een een donkerblauwe achtergrond. De achtergrond staat symbool voor de hemel, hetgeen in Mongolië heilig is.
Het windpaard staat samen met een Sojombo-symbool samen afgebeeld en staat voor onafhankelijkheid, soevereiniteit en geloof.
Onder het paard staat een gouden dharma, een boeddhistisch stuurwiel, afgebeeld met een gebedssjerp, de chatag. Dit zijn beide elementen van eerbied en respect en staan voor de welvaart.
Het paard en de dharma staan voor een groen heuvellandschap, hetgeen de aarde symboliseert. De cirkel om het geheel is versierd met ornamenten met bovenin de Drie Juwelen uit het boeddhisme.
Het is het vierde wapen sinds 1940, maar steeds stond het windpaard centraal, maar waren de drie juwelen een rode ster.

MYANMAR.

Officieel de Republiek Unie van Myanmar. het land is gelegen in Zuidoost-Azië.
Myanmar wordt begrenst door Bangladesch in het noordwesten, India in het noordoosten, China in het noorden, Laos en Thailand in het oosten en in het westen door de Golf van Bengalen en de Andamanse Zee.
Het land heeft een oppervlakte van 676.577 km². De hoofdstad is Naypyidaw en de voertaal is Birmaans.
Voor 7 november 2005 was Rangoon de hoofdstad van het land.

In 1824 werd het huidige Mayanmar als kolonie ingelijfd door het britse Rijk onder de naam Burma.
het land werd in 1948 onafhankelijk en bleef voor het internationale verkeer deze naam gebruiken. In 1989 kwam het land onder militair bestuur en deze besloten dat de naam Myanmar gebruikt diende te worden, een naam die al zeer oud was voor het land.
De naam verwijst naar een etnische groep die het land in de 12e eeuw bewoonden. De naam Burma is een verbastering door de Britten van de naam Bamar, een alternatieve spelling voor de eerder genoemde etnische groep gebruikt door de Portugezen.


Ruim 50% van het land wordt bedekt door sub-tropische bossen. Aan de kust bevindt zich uitgestrekte mangrove-begroeiing. De belangrijkste landbouw gewassen zijn rijst, mais en suikerriet.In de grond worden veel edelstenen gevonden en de mooiste zijn de robijnen die bekend staan vanwege hun "puurheid".

Na de WO-II kwam er een einde aan het brits bestuur en werd Burma in 1948 onafhankelijk en ontstond de democratisch geregeerde Unie van Burma.
In 1962 vond er een militaire coup plaats en nam de junta het bestuur over. Dit zou duren tot 31 januari 2011 toen er een nieuwe grondwet in werking trad.


VLAG VAN MYANMAR.


 De huidige vlag werd op 21 oktober 2010 in gebruik genomen. het was na de eerste vlag uit 1300 de negende vlag van het land.
De vlag bestaat uit drie horizontale banen in de kleuren geel-groen-rood met in het midden een grote vijfpuntige witte ster.
De kleuren symboliseren: geel de solidariteit, wit de vrede en de rust en rood de moed en besluitvaardigheid.
De vijf punten van de ster staan voor de vijf bestuurlijke afdelingen van het land.


WAPEN VAN MYANMAR.

het wapen van Myanmar is één van de officiële symbolen en wordt gebruikt in alle regeringsdocumenten.
Het wapen toont twee mythische leeuwen die met de rug naar elkaar toestaan met daar tussen op een rode achtergrond de kaart van het land. Het wapen wordt omringt door traditionele bloem versieringen. Boven in het wapen staat de socialistische ster afgebeeld.
 Op een lint onderin het wapen staat in het Birmaans de tekst:
"President van de Unie van Myanmar".


NEPAL.

Nepal is een republiek gelegen in het Himalaya gebergte tussen India en Tibet (China).
Het land heeft een oppervlakte van 147.181 km².
De hoofdstad is Kathmandu en de voertaal is Nepalees.
Nepal kent een lange geschiedenis die terug gaat voor onze jaartelling. De eerste bewoners van de Kathnundu-vallei van Tibetaanse (Mongoolse) afkomst waren de eerste die in de 3e eeuw v.Chr. het boeddhisme meebrachten. Het is het geboorteland van Boeddha.
Tussen 1768-1769 werd Nepel verenigd onder de heerschappij door de vorst van het prinsdom Gurkha. het sloeg in de 17e eeuw reeds zijn eigen munt. Einde 18e eeuw werd het land binnen gevallen door de Gurhka's uit Tibet, welke weer werden verdreven door troepen uit China. Hierdoor werd Nepal tribuutplichtig aan China en werd het land in feite zwaar vernederd.In de 19e eeuw had het land grensgeschillen met India. Britse troepen vielen het zuiden van Nepal binnen, maar trokken zich later terug daar ze geen belang hadden bij het gebied. Intern kende het land in de zelfde eeuw oom machtsproblemen. De koning trok alle macht naar zich toe en en regeerde het land als een dictator. Van 1996 tot 2006 kende het land een burgeroorlog. Tijdens die oorlog vermoorde de kroonprins de koninklijke familie en pleegde daarna zelfmoord. 
Op 21 november 2006 werd tussen de regering en de maoïstische rebellen in het land een definitieve vredesovereenkomst gesloten die de burgeroorlog beëindigde. In 2008 kwam er een einde aan de monarchie van het land en werd Nepal een republiek. 
Van het gehele land is maar 20% van de grondoppervlakte geschikt voor landbouw. Van de tien hoogste bergen van de wereld liggen er acht in Nepal, met als hoogste de Mount Everest.


VLAG VAN NEPAL.

Nepal is het enigste land dat geen rechthoekige of vierkant vlaggen doek heeft. het is een combinatie van twee wimpels die staan voor de verschillende takken van de vorige heersers, de Rana-dynastie.
De vlag werd officieel goedgekeurd op 16 december 1962.
De individuele wimpels waren de vooraf gaande twee eeuwen al in gebruik en de dubbele sinds de 19e eeuw.
De velden van de wimpels hebben een karmijnrode kleur en zijn afgezet met een blauwe band. het zijn de nationale kleuren van het land.
De twee koninklijke symbolen vertegenwoordigen de hoop dat Nepal zal blijven voortbestaan zolang de zon en de maan zullen schijnen.


WAP[EN VAN NEPAL.

het wapen werd op 30 december 2006 in gebruik genomen na de verzoening van beide strijdende partijen in de burgeroorlog.
De afbeelding in het wapen wordt omringt door bloeiende rododendron de nationale bloem van Nepal.
Bovenin het wapen staat de vlag van Nepal afgebeeld.
In het wapen staat het hooggebergte van Nepal centraal, met name de Mount Everest.
Onderin het wapen geven een vrouwen- en mannenhand elkaar de hand, wat symbool staat voor gelijkheid. Onder de handen op een gouden achtergrond zijn twee korenaren afgebeeld, die het vruchtbare land symboliseren. Onder het wapen staat in het Sanskriet op een rood lint de tekst; "De moeder en het moederland zijn groter dan de hemel".

NOORD-KOREA.

Officieel de Democratische Volksrepubliek Korea. het land is gelegen in Noor-Oost-Azië en grenst aan de landen China, Rusland en Zuid-Korea. Aan de kusten aan de Gele Zee en de Japanse Zee.
Het land is een gesloten communistische dictatoriale staat met militaire regering.
Noord-Korea heeft een oppervlakte van 120.538 km², waarvan 0,1% water. de hoofdstad is Pyongyang en de voertaal is Koreaans.

De geschiedenis van het land begint op 15 augustus 1945. Korea was toen, sinds 1910 bezet gebied geweest door Japan. Hieraan kwam een einde na de WO-II. Het bewind over Korea werd gedeeld en het zuidelijke deel werd bezet door de V.S. en het noordelijke deel door de Sovjet-Unie. In oktober 1945 keerde Kim Il-sung terug naar het land en hij werd co-voorzitter van het volkscomité.
Onder invloed van de Sovjet-Unie kwam de Koreaanse Arbeiderspartij op 26 augustus 1946 aan de macht onder leiding van Kim Il-sung. Hij zou tot in de jaren negentig de macht in handen houden in Noord-Korea.
Op 9 september 1948 werd in Pyonyang de Democratische Volksrepubliek Korea uitgeroepen en hiermee werd het een zelfstandige staat.


In 1950 brak de Koreaanse Oorlog uit, nadat het noorden het zuiden was binnen gevallen. Deze oorlog duurde tot juli 1953 door bemiddeling van de Verenigde Naties. Het werd geen vrede, maar een wapenstilstand die tot op heden nog voortduurt.
Deze oorlog heeft aan beide zijden miljoenen levens gekost. het noorden kreeg steun van China en het zuiden van de V.S.
Beide legers zijn in staat van paraatheid en de grens tussen beide naties is een gedemilitariseerde zone.
In 1991 werden de beide Korea's lid van de Verenigde Naties. In 1992 sloot het noorden een akkoord over het bevriezen van zijn nucleaire programma, maar werkte in het geheim verder aan het bezit van een atoombom en werkt nu zelfs aan lange afstand raketten.
Door deze proeven is het land in een economische boycot beland. Ook de huidige regering werkt alle mogelijkheden tot het uitroepen van een officiële vrede tussen beide Korea's tegen en zo ook een hereniging van beide landen. Veel Noord-Koreanen vluchten naar China om de honger en politieke druk te ontkomen.


VLAG VAN NOORD-KOREA.

De vlag werd op 8 september 1948 de nationale vlag van het land.
De vlag bestaat uit een brede rode baan in het midden tussen twee smalle blauwe banen gescheiden door een zeer smalle witte baan.
In de rode baan staat een witte cirkel met daarin een rode vijfpuntige ster.
De rode ster staat symbool voor het communisme en is geplaatst op een witte schijf die mogelijk op het Yin-Yang-symbool betrekking heeft. Dit is het symbool dat in de Koreaanse cultuur wordt gebruikt.
het rood staat voor revolutionair patriottisme. De blauwe banen impliceren de "Aspiratie van de Koreaanse mensen zich met de revolutionaire mensen van de gehele wereld te verenigen en voor de overwinning van het idee van onafhankelijkheid, vriendschap en vrede te strijden".


WAPEN VAN NOORD-KOREA.

Het wapen is een embleem dat is opgesteld naar het voorbeeld van het embleem van de Sovjet-Unie.
Het wapen toont een waterkracht centrale van vermoedelijk de Supung-dam of de Taipingwan-dam en de berg Paektusan beide onder het schijnende licht van de communistische rode ster.
het geheel wordt omringt door rijsthalmen met onder het geheel op een rood  lint de tekst Democratische Volksrepubliek van Korea.

OEZBEKISTAN.

Officieel de Republiek Oezbekistan. Het land is gelegen in Centraal-Azië en grenst aan Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Afghanistan en Turkmenistan.
het land heeft een oppervlakte van 447.400 km², waarvan 4,9% water.
De hoofdstad is Tasjkent en de voertaal is Oezbeeks. 


Na de val van het Mongoolse Rijk in de 15e eeuw kwamen de Oezbeekse dynastieën aan de macht.
Geleidelijk annexeerde het Russische Rijk het gebied. Tot aan de WO-I kwamen de Oezbeeken regelmatig in opstand tegen het regiem daar ze een islamitische staat wilden.
In 1918 werd de communistische Turkestaanse Autonome Socialistische Sovjetrepubliek opgezet.


Het verzet tegen het Rode Leger was halverwege 1920 grotendeels neergeslagen en in 1924 werd de Oezbeekse Socialistische Sovjet Republiek opgezet.
Tijdens de Sovjet periode was het land de producent voor katoen en graan wat tot een overgebruik leidde van kunstmest en water. Het Aralmeer kwam hierdoor droog te staan.
In 1991 na de val van het communisme werd het land onafhankelijk. 
Het land kampt tegenwoordig met het moslimterrorisme en de ermee gepaard gaande godsdienstvrijheid, mensenrechten en democratie. 


VLAG VAN OEZBEKISTAN. 

De vlag van Oezbekistan bestaat uit drie brede horizontale banen in de kleuren lichtblauw-wit en lichtgroen onderling gescheiden door een smalle streep in het rood.
Linksboven in de blauwe baan staat een halve maan en twaalf witte sterren.
De twaalf sterren staan voor de twaalf provincies van het land. De blauwe baan staat symbool voor de lucht, de witte baan voor rechtvaardigheid en de groene baan voor gastvrijheid. De dunnen rode strepen staan voor kracht.
De halve maan vertegenwoordigd ofwel de terugkomst van het land op het internationale toneel na de Sovjet overheersing, ofwel de moslim religie.

WAPEN VAN OEZBEKISTAN.

Het wapen werd aangenomen op 2 juli 1992 en is gebaseerd op het oude wapen uit de Sovjet periode.
Centraal in het wapen staat de variant van het Perzisch fabeldier Simurgh, de Xumo.  Achter deze vogel staat het Oezbeekse landschap met een opkomende zon.
Om de vogel staan links takken van de katoenplant met vrucht en rechts tarwehalmen. Beide worden samengebonden door de Oezbeekse vlag met de naam van het land.
Bovenin het geheel staat het islamitische teken de wassende halve maan en ster.


OMAN.

Officieel het Sultanaat Oman. Het land is gelegen aan de zuidoostkust van het Arabisch Schiereiland. Het grenst aan de Verenigde Arabische Emiraten in het noordwesten, Saoedi-Arabië in het westen en Jemen in het zuidwesten. De kustlijn ligt aan de Golf van Oman en de Arabische Zee.
Tot 9 augustus stond het bekend als Maskat en Oman.
Het land heeft een oppervlakte van 309.500 km². De hoofdstad is Masqat en de voertaal is Arabisch.
Het woestijnvolk is van oudsher een zeevarende natie en eeuwenlang een centrum voor handelaars.  
In 1508 werd de havenstad Masqat door de Portugezen bezet, waarvan na 150 jaar verblijf de forten en Portugese huizen nog te zien zijn. De Portugezen werden verdreven door de Ottomanen en in 1659 ging Oman deel uitmaken van het Ottomaanse Rijk. De Nederlandse VOC had van 1672 tot 1675 een handelspost in Masqat.
In de 19e eeuw groeide het rijk uit tot in Perzië, Beloetsjistan en Zanzibar. In 1801 knoopte deze grootmacht diplomatieke betrekkingen aan met groot Brittannië. De Britten maakte gebruik van de onderlinge verdeeldheid in de leidinggevende familie van Oman en namen het gezag over.
Het Omaanse Rijk viel uiteen en in 1891 werd het land een Brits protectoraat en bleef dit tot 1971. 


In de het begin van de afgelopen eeuw was het land afhankelijk van landbouwproducten als; gierst, tarwe, gerst, abrikozen, vijgen, dadels en koffie.
Parelvisserij was een belangrijke bron van inkomsten. Sinds 1972 produceert het land aardolie en -gas. Voor de export ervan werden grote overslag terminals in zee gebouwd.
In het binnenland dat bergachtig is liggen prachtige wadi's met helder water en weelderige plantengroei.VLAG VAN OMAN.

De huidige vlag, de vierde sinds 1856, is in 1970 in gebruik genomen. De vlag heeft de kleuren rood-wit en groen, waarvan het rode gedeelte een liggen letter T is met de kop aan de hijszijde.
Boven in de verticale rode baan staat linksboven het wapen van Oman.
Het wit staat symbool voor het vertrouwen van de bevolking in vrede en vooruitgang. Groen voor de vruchtbaarheid van de grond en het groen van het land. Het rood is overgenomen van de geheel rode vlag van het Sultanaat Masqat en staat voor de strijd tegen buitenlandse legers.


WAPEN VAN OMAN.

Het wapen van Oman is een embleem en geeft traditionele wapens van het Omanitische volk weer. Een riem met daarachter een khanjar, een gekromde Arabische dolk en daarachter twee gekruiste zwaarden.
Het embleem was reeds in het midden van de 18e eeuw in gebruik.
                    Zie vervolg: AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 9)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten