woensdag 3 februari 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 2)


HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE. (2)

AZIË

AFGHANISTAN.

Officieel de Islamitische Republiek Afghanistan.
Het land is gelegen in Centraal-Azië en heeft een oppervlakte van 652.864 km². De hoofdstad is Kabul en de landstalen zijn Dari en Pasjtoe.
Het land wordt begrenst door Pakistan in het zuiden en oosten, Iran in het westen, Turlmenistan, Oezbekistan en Tadzjikistan in het noorden en China in het noordoosten.
De naam Afghanistan betekend letterlijk 'Land van de Afghanen'.
De oorspronkelijke bewoners de Pathanen begonnen de naam Afghaan voor zichzelf te gebruiken bij de opkomst van de islamitische periode. Het laatste deel van de Naam Afghanistan stamt van het Perzische woord 'stan' wat staat of land betekend.
Het land was vanwege haar ligging langs de zijde route sinds de Oudheid verbonden met de culturen van het Midden-Oosten en andere delen van Azië.
Zo vormde het een eeuwen lang een strijdperk, zoals de grieken met Alexander de Grote, de islamitische Arabieren, de Mongolen, Britten, Russen, Amerikanen en terroristen.
Het land werd in 1919 onafhankelijk van de Britten na de Derde Anglo-Afghaanse Oorlog.
Het land en haar bevolking zijn zowel politiek als in het geloof verdeeld. Bloedvergieten is aan de orde van de dag.Afghanistan is onderverdeeld in 34 provincies, welke weer zijn onderverdeeld in 398 districten. 
Het land kent een steppen-, woestijn- en een landklimaat.
In het noorden stroomt de rivier de Kunduz welke uitmond in de rivier de Amu Darja. De Amu Darja vormt over 1000 km de grens met Pakistan. Het oosten behoort tot het stroomgebied van de Ingus, met als hoofdrivier Kabul en drie kleinere zijrivieren. Het water hiervan wordt gebruikt voor de irrigatie voor de landbouw. In de rivier de Helmand die grotendeel langs de grens van Iran stroomt is een grote stuwdam gebouwd.VLAG VAN AFGHANISTAN.

De huidige vlag werd op 4 januari 2004 aangenomen. Dit was voor het land de 15e vlag.
Het land kende vlaggen onder de monarchie, va de val van de monarchie, onder de Russen, en verschillende onder de Taliban.
De vlag bestaat uit drie gelijke verticale banen in de kleuren; zwart-rood-groen.
In het midden van de rode baan staat het wapenschild afgebeeld.
Het zwart is afkomstig van de historische en religieuze vlaggen, het rood is de kleur van het oppergezag en het symbool voor de strijd voor vrijheid en het groen voor de hoop en succes.


WAPEN VAN AFGHANISTAN.

Het huidige wapen is het het 13e wapen sinds 1901 en werd aangenomen in 2013.
Boven in het wapen staat een Arabische inscriptie, de shahadah, de vijf zuilen van de islam, met daaronder een afbeelding van een moskee met een mihrab, een islamitische gebedsnis, in de richting van mekka met een gebedsmatje ervoor.
Naast de moskee twee vlaggen in de Afghaanse kleuren.
Onder in het wapen staat het Afghaanse jaartal 1298, dit is volgens de westerse kalender 1919 zijn. Het jaar van de onafhankelijkheid van Groot Brittannië.
Het geheel is omringt met schoven tarwe bijeen gehouden door een lint.

ARMENIË.

Officieel de Republiek Armenië. Het land is gelegen in de Zuidelijke Kaukasus.
Geografisch behoort het land tot Azië.
Het land grenst aan Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije.
Armenië heeft een oppervlakte van 29.743 km², waarvan 4,5% water.
De hoofdstad is Jerevan en de voertaal is Armeens.
De geschiedenis van het land gaat terug tot 1500 v.Chr. en het is daarmee een van de oudste landen van de wereld.
Tussen 95 em 66 v.Chr. was het land een koninkrijk dat zich uitstrekte over de Kaspische Zee tot aan de Middellandse Zee.
In 301 was Armenië het eerste land ter wereld dat het christendom aannam als staatsreligie.
Het land heeft in het verre verleden verschillende heersers gekend uit andere landen. In 451 wist het zich na een strijd vrij te maken van Perzië. Het land bleef in strijd verwikkeld met de Turken, Perzen en de Mongolen.


Een feit dat heden nog door de Turken wordt ontkend is de genocide van 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 gedurende de WO-I. Na de WO-I maakte Armenië samen met Georgië en Azerbeidzjan, deel uit van de Kaukische Federatie. Zo bleven de landen tijdens de Russische Revolutie van 1918 tot 1920 onafhankelijk. In 1920 werd het land alsnog veroverd door het Rode Leger en werd het bij de Sowjet Unie gevoegd.
Na da val van de Sovjet Republiek  werd Armenië in augustus 1990 onafhankelijk.
Het land is onderverdeeld in 11 provincies en heeft drie grote rivieren, de Araks, de Debed en de Hrazdan. Het grootste meer is het Sevanmeer. In het land ligt de berg Ararat, waarop Noach met de ark zou zijn gestrand na de 'zondvloed'.


VLAG VAN ARMENIË.

De vlag van Armenië werd aangenomen op 24 augustus 1990.
De vlag heeft drie horizontale banen in de kleuren rood-blauw-geeloranje. Het was al officieel de vlag na de WO-I tot de inval van de Russen.
Het rood in de vlag staat symbool voor het Armeense hoogland en de continue strijd van het Armeense volk om te overleven, vasthoudend aan het christelijk geloof en de Armeense onafhankelijkheid en vrijheid. Het blauw staat symbool voor de wil van het Armeense volk om onder de vreedzame hemel te leven. Het oranje beeld het creatieve talent en de arbeid van het Armeense volk.

WAPEN VAN ARMENIË.

Het huidige wapen is aangenomen op 19 april 1992 en is sinds 1099 het zevende wapen van het land.
het wapenschild is in vieren gedeeld met op het midden van van de kruising een schild met een oranje achtergrond en daarop afgebeeld de berg Ararat met de ark van Noach.
De vier kwartieren bestaan uit schilden van oude dynastieën die ooit over het land hebben geregeerd.
Linksboven de op een rode achtergrond een leeuw met een kruis,: Bagrauni dynastie van 700 tot 1100. Linksonder op een blauwe achtergrond twee adelaars elkaar aankijkend: Artaxiade dynastie van 100 v.Chr. Rechtsboven op een blauwe achtergrond een twee koppige adelaar; de Arsacid dynastie van 301 v.Chr, en rechtsonder op een rode achtergrond een aankijkende leeuw met kruis: van de Ruben dynastie van 1200 tot 1300.
Een arend en een leeuw zijn de schilddragers welke het symbool zijn van de dynastieën en tevens staan voor kracht, onverschrokkenheid, geduld, wijsheid en trots.


AZERBEIDZJAN.

Officieel de Republiek Azerbeidzjan. het is het grootste en dichtst bevolkte land in de Kaukasus.
Het land ligt op de grens van Oost-Europa en West=Azië en grenst aan de Kaspische Zee in het oosten, Iran in het zuiden, Georgië in het noordwesten en Rusland in het noorden. Tot Azerbeizjan behoort een enclave Nachitsjevan welke grenst in het zuiden en zuidwesten aan Iran, Turkije in het westen en Armenië in het noordoosten. Tevens behoren tientallen eilanden gelegen in de Kaspische Zee tot het land.
Het land heeft een oppervlakte van 86.600 km², waarvan 0,6% water. De hoofdstad is Bakoe en de voertaal is Azerbeidzjaans.
Het land is onderverdeeld in 10 economische regio's; 66 districten en 77 steden.
Azerbeidzjan betekend letterlijk vertaald 'het land van de eeuwige vlammen' oftewel 'het land van vuur'. Dit verwijst naar plekken waaruit het gas uit het gesteente ontsnapt en spontaan ontbrandt.


De eerste bewoners dateren uit het stenen tijdperk, waarvan in grotten veel petrogliefen zijn te vinden. Het land heeft in haar bestaan vele heersers gekend en onderlinge strijd tussen verschillende dynastieën en behoorde het lang tot het Perzische rijk van de Sjah's en Russische Rijk van de Tsaren. 
In 1920 viel de Sovjet Unie het land binnen vanwege de olie die er gevonden werd en dat speelde een belangrijke rol in de WO-II, daar de Duitsers ook hun oog op deze rijkdom van het land hadden vallen. Het land is heden nog een belangrijke producent van aardolie en aardgas.
Op 18 oktober 1991 verklaarde de Hoge Raad van Azerbeidzjan zich onafhankelijk, na het uiteen vallen van de Sovjet Unie.


VLAG VAN AZERBEIDZJAN.

De vlag bestaat uit drie horizontale banen in de kleuren; lichtblauw-rood en groen. In het midden van de rode baan staat een halve maan met een achtpuntige ster.
Deze kleuren worden vaak gezien als de Pan-Turkse kleuren.
Het blauw staat voor de Turken welke ook een deel van de bevolking van het land vormen en tevens voor de wijde hemel boven het land.
De rode band staat voor de vrijheid en de eeuwigdurende ontwikkeling van haar cultuur. De groene band staat voor de vruchtbaarheid van het land  en verwijst ook naar de profeten van de islam.
De Halve maan met de ster is overgenomen uit de Turkse vlag. De acht punten van de ster verwijzen naar de acht takken van de Turkse bevolking: Ottomanen; Turkmenen; Oguzen; Oeigoeren; Koemanen; Tataren; Oezbeken en Kazachen.
Het land kent ook een eigen marine vlag.

WAPEN VAN  AZERBEIDZJAN.

In het midden van de achtpuntige witte ster met gele rand staat de vlam waar het land naar is vernoemd.
De kleuren in het wapen komen overeen met de kleuren in de vlag. De ster met de acht punten en de gele stippen in de blauwe band staan voor de acht takken van de bevolking.
Het geheel wordt gedragen door een tak van de eikenboom, veel voorkomend in het land, en een koren aar welke staat voor de agrarische sector van het land.BAHREIN.

Officieel het Koninkrijk Bahrein. Het is een eiland staatje gelegen in de Arabische Golf, vroeger de Perzische Golf genaamd.
Het bestaat uit een groot eiland en 32 kleinere eilandjes.
Het land heeft een oppervlakte van 767 km². De hoofdstad is Manama en de voertaal is Arabisch. Bahrein is lid van de Arabische Liga.
De Amerikaanse Marine heeft een belangrijke basis op het eiland liggen.
De meeste eilanden zijn onderling door bruggen met elkaar verbonden en tussen het grote eiland en de vaste wal loopt tegenwoordig een dam voor het verkeer.
De naam Bahrein betekend letterlijk "twee zeeën", hiermee wordt geduid  op een zoetwaterlaag die vroeger onder de zoutwaterlaag lag rond de eilanden. Volgens vondsten moet het eiland al bewoond zijn geweest in 2300 v.Chr.
Tussen 1507 en 1602  bestuurden de Portugezen het eiland. In 1602 namen de sjiitische bewoners uit Perzië de macht over. In 1783 viel het gebied in handen van de soennitische familie Khalifa uit Kuwait, welke heden nog het staatje regeert.


In 1805 werden er relaties met de Britten aangeknoopt, wat tot een verdrag kwam en het eiland een brits protectoraat werd. Van 1861 tot 1971 bestuurden de Britten het land, maar in naam bleef het land onafhankelijk. Het land behoort niet tot de Verenigde Arabische Emiraten. 
De overwegend Arabische bevolking is soennitisch wat regelmatig onenigheid met de sjiitische minderheid.
het land is welvarend vanwege de olie export en het merendeel van de bevolking woont in de moderne steden met torenhoge flatgebouwen.


VLAG VAN BAHREIN.

De huidige vlag van Bahrein werd in 2002 aangenomen. het werd de vijfde vlag maar steeds in de zelfde kleuren.
De vlag bestaat uit een verticale witte band voor 1/3 van het geheel welke is gescheiden van het 2/3 rode deel door een zig-zag met vijf witte driehoeken.
Deze vijf driehoeken staan voor de vijf zuilen van de islam.
Het wit voor de wapenstilstand met de buurlanden en het rood is de traditionele kleur van de staten aan de Arabische Golf.

WAPEN VAN BAHREIN.

Het huidige wapen is in gebruik sinds 2002 en toont de zelfde afbeelding als de vlag. Het schild is omringt door laurier in de zelfde kleuren als de vlag.
Het geheel heeft de zelfde betekenis als de vlag.
BANGLADESH.

Officieel de Volksrepubliek Bangladesh. het is een land in Zuid-Azië en wordt aan drie zijden begrenst India en in het zuidoosten voor een klein deel aan Myamar het vroegere Burma.
In het zuiden grenst het land, wat voornamelijk een delta is van de rivieren de Ganges en de Brahmaputra, een de Golf van Bengalen. 
Het land vormt de oostelijke helft van het gebied dat Bengalen genoemd wordt, en voor de deling van India in 1947 een politiek geheel vormde. De westelijke helft is de Indiase deelstaat West-Bengalen.
het land heeft een oppervlakte van 147.570 km², waarvan 7% water.
De hoofdstad is Dhaka en de voertaal is Bengaals.

Reeds in de 7e eeuw v.Chr. was het gebied reeds bewoond en bestond er het Arisch koninkrijk met de naam Varendra, dat in de Bengalen lag. Van hieruit moet het boeddhisme zijn verspreid naar Bengalen. In feite is er maar heel weinig bekend over het gebied tot de komst van de Gupta's in de 4e eeuw n.Chr. Het land kende hierna vele heersers welke uiteindelijk de islam als godsdienst mee brachten. In de 16e eeuw werd het land onderworpen door de Mongolen welke overheersing in de 18e eeuw weer afnam. De Britten van de East India Company  vestigden in 1757 de eerste handelspost. Voor de Britten was Bengalen van belang voor de productie van opium, wat ze exporteerden naar China en wat uiteindelijk in de 19e eeuw het gevolg was van twee opiumoorlogen met China. De Britse OIC bestuurde het gebied tot 1858, toen Bengalen een provincie werd van Brits-Indië. In 1946 werd West-Bengalen een overwegend hindoeïstische gebied en Oost-Bengalen overwegend Islamitisch.
In 1975 werd het land onafhankelijk, maar zou 15 jaar onder een militaire dictatuur leven tot uiteindelijk in 1991 vrije verkiezingen werden uitgeschreven.

De modderstranden van de rivierendelta van Bangladesh staan bekend als het grootste kerkhof van zeeschepen welke hier volledig gestript werden nadat ze het strand waren opgevaren.
Het meeste staal van deze sloop bedrijven werd naar India en Zuid-Korea afgevoerd voor de staalindustrie van deze landen.
Tegenwoordig is er veel confectie industrie.


VLAG VAN BANGLADESH.

De vlag van Bangladesh is in gebruik sinds 1972. De vlag heeft een donkergroen veld met in het midden een rode cirkel.
Het ontwerp is gebaseerd op de vlag van de Bengaalse Onafhankelijkheidsoorlog welke in de rode cirkel een gele landkaart had.
De rode cirkel staat symbool voor de opgaande zon boven Bangladesh, maar ook voor het bloed dat is vergoten voor de onafhankelijkheid.
het groen staat voor de glooiing van het land en de vitaliteit en de jeugd.

WAPEN VAN BANGLADESH.

Het wapen is aangenomen in 1971 nadat het land onafhankelijk werd. In het midden van de cirkel staat een afbeelding van de drijvende waterlelie. Deze wordt aan beide zijden geflankeerd door twee rijsttakken. 
Boven de lelie staan vier vijfpuntige sterren en drie theebladeren.
De lelie is de nationale bloem van Bangladesh en staat voor de vele rivieren die het land doorkruisen. Rijst en thee staat voor het voedsel en de landbouw. De vier sterren voor de principes die in de grondwet werden opgenomen: nationalisme, secularisme, socialisme en democratie.


BHUTAN.

Officieel het Koninkrijk Buthan. Het is een land in Azië gelegen in de Himalaya tussen Tibet (China) en India.
Het land heeft een oppervlakte van 38.394 km².
De hoofdstad is Thimphu en de voertaal is Dzongkha.
De lokale naam van het land 'Druk Yul' betekent het 'land van de draak'.
Over de zeer vroege geschiedenis van het land is weinig bekend. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat al in 200 v.Chr. en nederzettingen in het land voorkwamen.
Bhutan kwam in de 7e eeuw onder invloed van het boeddhisme vanuit Tibet. Overal in het land komt men kleine tempeltjes tegen en kloosters die zelfs tegen een berghelling lijken te zijn aangeplakt.


Bhutan is lang een verdeeld land geweest door de plaatselijke vorsten die alle dachten de dienst uit te kunnen maken.
Rond 1907 komt het land vanuit India onder Britse invloed en werd het in 1910 een Brits protectoraat, waarbij het Verenigd Koninkrijk de buitenlandse politiek uitmaakte.
Na de onafhankelijkheid van India in 1947 werd Bhutan in 1949 onafhankelijk van India.
De huidige monarchie werd in 1907 gesticht.
Het vajrayana (tantrisch boeddhisme) is de staatsgodsdienst in het land.


VLAG VAN BHUTAN.

De vlag van Bhutan wordt van linksonder naar rechtsboven diagonaal in twee vakken verdeeld met links de kleur geel en rechts de kleur oranje. De vlag werd aangenomen in 1969 en is de derde vlag waarbij in de eerste vlag de draak naar linksboven kijkt en bij beide eerdere vlaggen het oranje rood is.
In het midden van de vlag staat een draak afgebeeld wegkijkend van de hijszijde.
De draak vertegenwoordigd de donderdraak en daarmee de naam van het land.
De draak heeft juwelen in zijn poten, hetgeen weelde symboliseert. Het geel van de vlag staat symbool voor de seculiere monarchie. Het oranje van de vlag staat symbool voor het boeddhisme.

WAPEN VAN BHUTAN.

Bhutan heeft geen wapen maar een embleem en het bevat elk element uit de vlag van het land, namelijk de kleuren geel en oranje en de Chinese draak.
Het nationale embleem is omringt door een cirkel, bevat twee varja's ( een spiritueel attribuut) die zich boven een lotusplant bevinden, rondom een juweel en omkaderd door twee Chinese draken. De bliksemschicht vertegenwoordigd de harmonie tussen de maatschappelijke en religieuze krachten.
De lotus staat symbool voor de zuiverheid, het juweel voor de soevereine kracht en de twee draken vertegenwoordigen de naam van het land welke ze verkondigen met hun muil wijd open.


             Zie vervolg: AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 3)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten