zaterdag 20 februari 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 6)


HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE. (6)

AZIË.
JEMEN.

Officieel de republiek Jemen. het land is gelegen in het zuidwesten van het Arabisch Schiereiland en grenst in het noorden aan Saoedi-Arabië en in het oosten aan Oman. Ten westen van het land ligt de Rode zee en ten zuiden de Golf van Aden.
Jemen heeft een oppervlakte van 527.968 km². De hoofdstad is Sanaa en de voertaal is Arabisch.
Jemen ontstond  op 22 mei 1990 toen Noord- en Zuid-Jemen met elkaar verenigd werden.
Ondanks dat het nu één land is blijven er politieke en economische geschillen tussen de beide voormalige delen. Het noorden is een broeihaard voor het terrorisme.
Reeds tussen 2300 en 800 v.Chr. was het gebied bewoond door de Semieten. Deze bewoners hadden een bloeiende welvaart door de landbouw en de export van hars, olibanum (een welriekende hars soort) en mirre naar India, Abessinië en het Middellandse Zee gebied. Het land had zelfs een stuwdam en een uitgebreid irrigatiesysteem van wel 100 km lengte.
De Romeinen waren er van onder de indruk en noemden het land Arabia Felix, het gelukkige Arabië.


Het land kende vroeger het Sabeïsche koninkrijk.
In de 6e eeuw kwam het gebied onder beheer van het Perzische Rijk. In 628 bekeerde de Perzische gouverneur zich tot de islam, waarmee dit de godsdienst van het land werd, maar ook langzaam een achteruitgang in de bloeiende welvaart begon. Het land kende daarna verschillende heersers. 
In 1516 werd Jemen een onderdeel van het Egyptische Sultanaat de Mamelukken, slechts een jaar later namen de Ottomanen de macht over. De lokale zaiditische iman bond de strijd aan met de Ottomanen en behield het binnenland. De Ottomanen behielden van 1630 tot in de 19e eeuw de kuststreken in handen en door intern geschil in het Zaiditisch Imanaat later ook het gehele binnenland in 1830.
In de zelfde tijd toonden de Britten belangstelling voor het zuidelijke gebied en in 183 vestigde de Britse oost-Indische Compagnie zich in Aden.


Om de piraterij in het gebied een halt toe te roepen namen de Britten in 1839 Aden in bezit en maakten er een kolonie van.
Door de opening van het Suezkanaal werd het een haven van strategische en economisch belang en vestigden de Britten er een marinebasis en bouwden er een olieraffinaderij.
Zuid-Jemen was in die periode verdeeld in kleine sultanaten, emiraten en sjeikdommen welke elkaar weer onderling bestreden.
In het vroege begin van de 20e eeuw sloten de Britten met al deze heersers verdragen en werd het Protectoraat Aden opgericht.
Na de WO-I kwam Noord-Jemen weer in handen van de Zaidische Imans die er een koninkrijk stichten. het zuiden bleef in Britse handen. In 1959 werd de Federatie van Zuid-Arabische Emiraten opgericht welke in 1963 weer werd opgeheven en weer een nieuwe werd gesticht met meerdere staatjes. In 1969 grepen de marxisten de macht in het land en werd de Democratische Volksrepubliek Jemen een feit.
Bij een staatsgreep in 1962 kwam er een einde aan het marxistische regiem en werden er pogingen gedaan Noord- en Zuid-Jemen met elkaar te verenigen. In 1994 werd de Democratische Republiek Jemen uitgeroepen.
In het huidige Jemen zijn er nog steeds onderlingen geschillen tussen politieke en religie groepen.
Vrede in het land is nog ver te zoeken.


VLAG VAN JEMEN.

De vlag van Jemen werd aangenomen op 22 mei 1990 de dag dat Noord/ en Zuid-Jemen verenigd werden.
De vlag is een driekleur met horizontale banen; rood-wit en zwart.
Het zijn de Pan-Arabische kleuren.
Het rood staat voor het bloedvergieten van de martelaren, en voor de eenheid. het wit voor een heldere toekomst, en het zwart voor het donkere verleden van het land.

WAPEN VAN JEMEN.

In het wapen van Jemen staat de adelaar centraal. De arend staat op een lint met de tekst in het Arabisch; "Republiek Jemen".
Op de borst van de arend is een wapenschild geplaatst met de afbeelding van een gouden muur met daarboven een koffieplant en er onder de golven van de zee.
Aan beide zijden van de adelaar is een vlag van Jemen afgebeeld.
De adelaar komt voor in veel Arabische wapenemblemen.

JORDANIË.

Officieel het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië.
Het land is gelegen in het Midden-Oosten en grenst aan Israël met als grens de rivier de Jordaan en de Dode Zee, Syrië in het noorden, Irak in het noordoosten en Saoedi-Arabië in het zuidoosten. In het zuiden heeft het land toegang tot de Golf van Akaba naar de Rode Zee.
Jordanië heeft een oppervlakte van 89.328 km². De hoofdstad is Amman en de voertaal is Arabisch.
Tot 1917 was Jordanië een deel van het Ottomaanse Rijk.
Na de WO-I was het land tot 1922 voor een korte tijd deel van het Britse Mandaatgebied Palestina.
In 1923 werd Abdoellah I van Jordanië tot Emir van Transjordanië uitgeroepen. Op 1 maart 1946 werd het formeel onafhankelijk.
De naam Transjordanië komt van 'over de Jordaan'. Het land bleef na haar onafhankelijkheid Jordanië heten.

De geschiedenis van het land gaat zeker 10.000 jaar terug in de tijd. het gebied behoorde tot de 'Vruchtbare halve Maan' , hieronder valt alleen het westelijke en noordelijke deel van het land. de overige delen bestaan uit woestijn.
Het land werd door verschillende  volkeren bewoond.
Het werd veroverd door de Perzen, later weer door Alexander de grote in de 4e eeuw en behoorde na zijn dood tot het hellenistische rijk. Later werd een gebied van de Romeinen.

In 169 v.Chr stichtten de Nabateeërs een koninkrijk in het zuiden van Jordanië en hun hoofdstad was Petra, waarvan heden de resten nog te bezichtigen zijn, tevens was dit een belangrijke tussen stop op de karavaanroutes. Na de val van het Romeinse Rijk kwam het gebied onder bestuur van de Byzantijnen die er geregeld oorlog om voerden met de Perzen.
In 632 werd het een gebied van het Arabische Rijk. Lange tijd werd het geregeerd door door de Syriërs. In 1516 werd het gebied veroverd door het Ottomaanse Rijk en dat bleef zo tot het einde van de WO-I. Met behulp van de Britten weet men de de Turken uit het gebied te verdrijven, wat uiteindelijk in 1917 lukte.

Jordanië als lid van de Arabische Liga kreeg ook te maken met de oorlogen gevoerd tegen de staat Israël. In 1994 tekende het land een vredesverdrag met Israël.
Tegenwoordig is en tussen deze landen een zo goed als vrije grensovergang. Veel Jordaniërs werken in Israël en andersom arbeiders uit Israël op plantages die in Jordanië liggen na het gelijk trekken van de grenzen na het sluiten van de vrede. Veel groenten, fruit en zuiveltransporten uit Israël naar Saoedi-Arabië gaan via Jordanië. 


VLAG VAN JORDANIË.

De vlag is in gebruik sinds 16 april 1928 en bestaat uit drie horizontale banen met de kleuren; zwart-wit-groen en aan de linker hijszijde een gelijkbenige rode driehoek met daarin  een zevenpuntige witte ster. 
De drie kleuren van de horizontale banen staan symbool voor de kalifaten Abbasiden, Omajjaden en Fatimiden. De rode driehoek staat voor de Hasjemitische dynastie.
De zevenpuntige witte ster staat voor de zeven verzen van de eerste surah in de Koran, als voor de eenheid van de Arabische volken. Anderen beweren dat de zeven punten van de ster symbool staan voor de zeven heuvels waarop de hoofdstad Amman is gebouwd.


WAPEN VAN JORDANIË.

Het wapen is het wapen van de Jordaanse koningshuis.
Het wapen wordt gedekt met de gouden kroon van de Hasjemieten. De speerpunt boven op de kroon verwijst naar de onafhankelijkheid van deze koninklijke familie.
De kroon rust op een wapenmantel die de Hasjemitische troon symboliseert.
Onder de mantel staat het wapen afgebeeld met een adelaar op een wereldbol tussen twee vlaggen en twee Arabische wapens.
Onder de wereldbol drie tarwe stengels en een palmtak. Hieronder een lint met Arabische tekst en aan het lint de koninklijke onderscheiding de Al Nahda First Order.
De adelaar staat symbool voor macht, rijkdom en verheffenis. De kleuren evan verwijzen naar de banier van Mohammed. De vogel heeft zijn vleugels uitgespreid en raken de beide vlaggen en staat op een wereldbol, waarvoor een bronzen schild staat.
De wereldbol symboliseert de wereldwijde verspreiding van de islam en de bijbehorende cultuur.
Het bronzen schild staat symbool voor de verdediging van de gerechtigheid.
Op het lint staat in drie delen een Arabische tekst. Rechts staat; "Abdullah II was de grootvader van Al Shirf Hussein bin Ali", in het midden staat; "Koning van het Hasjemitische Koninkrijk van Jordanië`; en links staat "Die steun en begeleiding zoekt van God". 

KAZACHSTAN.

Officieel de Republiek Kazachstan. het land grenst aan Rusland, China, Oezbekistan, Turkmenistan en de Kaspische Zee.
Het is het grootste land in Centraal-Azië. Het heeft een oppervlakte van 2.724.900 km², waarvan 1,7% water.
De hoofdstad is Astana en de voertaal is Kazachs en Russisch.
De Kazachen waren een islamitisch nomaden volk van Turkse afkomst.

Kazachstan kende reeds in 3000 v.Chr. een beschaving. De bevolking leefde hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt. het volk maakte al gebruik van keramiek en koperen voorwerpen.
Door klimaatsveranderingen vonden er massale volksverhuizingen plaats. Nieuwe stammen mengden zich met de oorspronkelijke bewoners. Tussen 500 en 300 v.Chr bood het een thuis aan oorlogszuchtige nomadische stammen.
gedurende de middeleeuwen werd het gebied veroverd door Turkse stammen, Arabieren en Mongolen. In 1465 werd de eerste Kazache staat opgericht.In de 17e eeuw verschenen de Kozakken in het gebied die er forten oprichten en werd het in feite een Russische gebied. Veel Kazachen traden in 1916 in dienst van het Russische Keizerlijke Leger van de tsaar. Van 1917 tot 1991 was het land een deel van de Sovjet Unie. In die periode werd het land gebruikt voor het Russische ruimtevaartprogramma met lanceringen van de basis Bajkonoer.VLAG VAN KAZACHSTAN.

De huidige vlag werd aangenomen op 4 juni 1992.
Het doek bestaat uit een lichtblauw veld met daarop in het midden een vliegende adelaar onder een zon met 32 stralen.
Links aan de hijszijde van de vlag staat een patroon ter versiering.
Het patroon staat symbool voor de kunst en cultuur van de Kazachen. het licht blauw staat symbool voor de Turkse volken, waartoe de inwoners van het land behoren, met name de Kazakken, Mongolen, Tartaren en Oeigoeren. In de Turkse traditie staat het hemelblauw voor de god Tengri.
Tegenwoordig ziet men de kleur meer voor de vrijheid van het land.
De gouden adelaar staat voor het rijk van Dzjengis Khan welke heerste over de Kazakken.

WAPEN VAN KAZACHSTAN.

Het wapen werd aangenomen op de zelfde datum als de vlag, op 4 juni 1992.
Het wapen is zeer kunstzinnig uitgevoerd. Het bevat een cirkel met een lichtblauwe achtergrond, de zelfde kleur als in de vlag.
Het embleem is een beeld van Shanyrak. In het midden een afbeelding van het bovenste deel van een yurt, een traditionele leeftent van de nomaden, omgeven door zonnestralen. Aaan beide zijden zijn uyks afgebeeld met vleugels van mythische paarden, vermoedelijk geïnspireerd door het Tibentaanse wind-paard symbool. De cirkelvorm staat symbool van het leven en eeuwigheid. De Shanyrak staat symbool voor het welzijn van het gezin, rust en kalmte. Onder in het geheel staat de naam van het land; Kazachstan

KIRGIZIË.

Officieel de Kirgizische Republiek.
het land grenst aan: Oezbekistan, Kazachstan, China en Tadzjikistan.
Het land heeft een oppervlakte van 199.949 km², waarvan 3,6% water. de hoofdstad is Bisjkek en de voertaal is Kirgizisch en Russisch.
Het land ligt op 3000 meter hoogte boven zeeniveau in het Tiensjangebergte.
De eerste bewoning van het gebied dateert uit 300.000 jaar geleden volgens rotstekeningen uit het Tiensjangebergte. De eerste geschriften over de bewoning dateren uit 200 v.Chr. en werden door de Chinezen opgesteld. Deze bewoners leefden vooral in de lage gebieden langs de rivieren.
Het land kende overheersingen door de Göktürken, Oeigoeren en Mongolen in de middeleeuwen.
In de 18e eeuw werden er banden gelegd met het Russische Rijk van tsarina Catharina de Grote.
In 1918 werd het gebied veroverd door de troepen van het Rode Leger. In 1936 trad het land toe tot de Unie van de Socialistische Sovjetrepublieken.
Na de val van de Sovjet Unie in 1991 werd het land onafhankelijk.
De rivieren zijn niet bevaarbaar, maar zijn van groot belang voor de irrigatie van het land en de opwekking van energie. In het noordoosten van het land ligt het Issyk Koelmeer met een oppervlakten van 6280 km², lengte van 182 km en breedte van 60 kilometer.


VLAG VAN KIRGIZIË.

De vlag werd aangenomen op 3 maart 1992.
De vlag heeft een rood veld met in het midden een zon met 40 stralen.
De stralen staan symbool voor de 40 stammen die in het land leven.
In het midden van de zon staat de symbolische afbeelding van een traditionele tentsoort, de joert.

WAPEN VAN KIRGIZIË.

Het wapen van Kirgizië werd aangenomen op 14 januari 1994.
Het is een rond embleem met een blauwe achtergrond.
De letters in het embleem staan voor Kirgizische Republiek.
In het midden staat een witte adelaar afgebeeld met daarachter het Tiensjangebergte met daarboven de zon met 40 stralen.
Voor het gebergte in een iets donkere kleur blauw symbolisch het Issyk Koelmeer.
KOEWEIT.

Officieel de Staat Koeweit. Het is een emiraat en is gelegen in het noordoostelijke deel van het Arabische schiereiland.
Koeweit grenst in het noorden en westen aan Irak, in het oosten aan de Arabische Zee en in het zuiden aan Saudi Arabië.
Het land heeft een oppervlakte van 17.818 km², wat de helft is van Nederland. De hoofdstad is Koeweit-stad en de voertaal is Arabisch.
Koeweit is in feite een grote woestijn maar dankt haar welvaart uit de winst van aardolie en de export daarvan.

Koeweit was vanaf de 8e eeuw een deel van het Abbasidenrijk. Later werd het opgenomen in het Ottomaanse Rijk (16e eeuw) en verkreeg het een soort van autonomie als prinsdom.
In 1899 tekende de toenmalige prins een verdrag met de Britten, waarmee het een brits protectoraat werd. In 1914 werd het prinsdom onafhankelijk, maar bleef onder Britse bescherming. In 1961 werd het land volledig onafhankelijk. Inmiddels had men de aardolie ontdekt wat tot een grote toevloed van gastarbeiders zorgde.


Gedurende de Irak-Iran Oorlog van 1980 tot 1988 was het land een bondgenoot van Irak, maar op 2 augustus 1990 vielen Iraakse troepen het prinsdom binnen en werd het geannexeerd.
Het gevolg was de Golfoorlog van 1990-1991, waarin Koeweit op 26 februari 1991 door een internationale coalitie onder bevel van de V.S. werd bevrijd.

VLAG VAN KOEWEIT.

 De vlag werd aangenomen op 7 september 1961. het doek bestaat uit de Pan-Arabische kleuren; zwart- groen - wit en rood.
Drie horizontale banen met van boven naar beneden in de kleuren groen-wit-rood en links aan de hijszijde een zwart trapezium.
Bij het verticaal ophangen van de vlag moet de groene baan recht komen te hangen.
Het wit in de vlag staat symbool voor de arbeid; het zwart voor de strijd tegen de moeilijkheden; groen voor het land waar mensen kunnen leven en het rood voor het verleden en de zwaarden. Deze betekenis komt uit een gedicht van Safie Al-Deen Al-Hali.


WAPEN VAN KOEWEIT.

Het ronde schild wordt gedragen door een valk met uitgeslagen vleugels en op zijn borst een schild met de vlag van Koeweit.
Op het ronde schild staat de zee afgebeeld waarop een traditioneel Arabisch schip vaart, een dhow.
Boven in het schild in het Arabisch de naam de het land.
De dhow staat symbool voor de maritieme traditie van het land.
De vlak is een symbool van het Qoeraisj-stamverband. Tot deze stam zou de profeet Mohammed behoort hebben.
                 Zie vervolg: AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 7) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten