vrijdag 4 maart 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 9)


HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE. (9)

AZIË.
PAKISTAN.

Officieel de Islamitische Republiek Pakistan.
Het land grenst aan India, Afghanistan, Iran, China en aan de Arabische Zee.
Het land heeft een oppervlakte van 796.095 km². De hoofdstad is Islamabad en de voertaal is Urdu en Engels.
Pakistan maakte vroeger samen met India en Bangladesh deel uit van Brits-Indië.
De naam Pakistan komt uit het Urdu en Perzisch en betekend 'Land der reinen'.

Pakistan werd gesticht op 14 augustus 1947 om de moslims uit India een eigen staat te geven. Het land was toen een gebied binnen het Britse Commenwealth en bestond uit West-Pakistan (het huidige Pakistan) en Oost-Bengalen ( het huidige Bangladesh). De naam Oost-Bengalen werd veranderd in Oost-Pakistan. In 1956 werd het een zelfstandige republiek.


Vanaf het begin dat het land zelfstandig werd kreeg het te maken met interne revolutie en grepen naar de macht.
Verder bleef het met het buurland India op voet van oorlog daar beide landen claimden recht te hebben op het gebied Kasjmir.
Het land kent een onvoorstelbare bevolking aanwas waardoor er veel armoede is ontstaan wat weer een voedingsbron is voor terroristen die weer de grens oversteken naar Afghanistan.
Ook de positie van de vrouw in het huwelijk en dagelijks leven is ver beneden peil.


VLAG VAN PAKISTAN.

 De vlag van Pakistan bestaat uit een groen veld met aan de hijszijde links een brede witte band. In het groene veld staan een witte halve maan en ster afgebeeld.
Het groene veld staat symbool voor de moslims die het meerderheid van de bevolking vormen. De islam is de staatsgodsdienst.
De witte baan staat voor de niet-moslimminderheden in het land.
De halve maan symboliseert vooruitgang en de ster staat voor licht en kennis. Beide zijn islamitische symbolen.


WAPEN VAN PAKISTAN.

Het wapen werd aangenomen in 1954. Het bestaat uit een wapenschild omringt door een bloemenkrans met daarboven de halve maan en ster.
Onder het wapen een groen lint met het motto van het land.
het wapenschild is in vieren gedeeld die elk een landbouw product tonen van het land; katoen, jute, thee en tarwe.
De bloemenkrans bestaat uit narcissen, wat verwijst naar de culturele erfenis van het Mongolrijk.
Op het lint staat van links naar rechts het motto in het Urdu; "geloof, eenheid en discipline". Het groen verwijst weer naar de islam.PALESTINA.

Officieel de Staat Palestina. Het bestaat uit twee van elkaar gescheiden gebieden: de Gazastrook grenzend aan Egypte, de Middellandse Zee en Israël en de Westelijke Jordaanoever omsloten door Israël en Jordanië, sinds 1948.
De grens met Jordanië is de rivier de Jordaan en de Dode Zee.
het land heeft een oppervlakte van 6.020 km². De hoofdstad is Ramallah en de voertaal is Arabisch.
Palestina wordt niet door alle lidstaten van de V.N. erkend en ook niet door Israël die in de Zesdaagse Oorlog van 1967 een groot deel van Palestijns gebied bezet.
In 1988 verklaarde de in 1964 opgerichte Palestijnse bevrijdingsorganisatie de Staat Palestina onafhankelijk. Israël sloot in 1993 akkoorden met de Palestijnse Autoriteit die het gezag kreeg over beide gebieden.
In 2007 splitsten de beide delen zich van elkaar af en de fundamentalistisch-islamitische Hamas verkreeg de macht over de Gazastrook en de Fatah over de Westelijke Jordaanoever.
OP 29 november 2012 kreeg Palestina de status van "waarnemende niet-lid"binnen de V.N.

De naam Palestina is afkomstig uit het Grieks en uit het Arabisch slaat het terug op de Filistijnen een volk dat zich reeds in de 13e eeuw v.Chr in het land Kanaän vestigde. Het was het eerste volk waarmee de Israëlieten mee strijd leverde bij hun terugkeer uit Egypte. In de 6e eeuw v.Chr viel het gebied in handen van de Babyloniërs. 
Ook de Romeinen duiden het gebied aan als Palestina en kenden verder hun provincies Judea en Syria.
Vanaf de 16e eeuw tot 1917 maakte het gebied deel uit van het Ottomaanse Rijk. De Palestijnse Gebieden, waaronder het Gebied Jordanië ook viel komen voort uit het Britse mandaatgebied Palestina. Na de val van het Britse mandaatgebied werden er nieuwe grenzen getrokken.

VLAG VAN PALESTINA.

De vlag is wereldwijd het symbool voor de Palestijnen.
De vlag heeft de Pan-Arabische kleuren in drie horizontale banen zwart-wit en groen en aan de hijszijde links een gelijkbenige rode driehoek.WAPEN VAN PALESTINA.

Het wapen toont de gouden Saladin Adelaar en is afgeleid van de wapens van ander Arabische landen.
Op de borst van de adelaar staat het wapenschild afgebeeld met de kleuren van de vlag.
De adelaar staat op een wit voetstuk met daarop in het Arabische de tekst; "Palestina".
QUATAR.

Officieel de Staat Qatar. Het is een emiraat gelegen als een schiereiland ten oosten van Bahrein en grenzend aan Saoedi-Arabië in de Arabische Golf.
Het land heeft een oppervlakte van 11.607 km². De hoofdstad is Doha en de voertaal is Arabisch.
Qatar is reeds van voor de 6e eeuw v.Chr bewoond geweest. het land is een kaal woestijn gebied met een hoogste punt van 103 meter. Langs de kust liggen artesische bronnen en zoutmoerassen.
Sinds het land bestaat spelen bedoeïenen er een grote rol.
In het begin van de 16e eeuw kregen de Portugezen steeds meer invloed in het gebied en beheersten zij de scheepvaart in toenmalige Perzische Golf. In 1538 kwam hier een einde aan toen het land onderdeel werd van het Ottomaanse Rijk.
Na de eerste wereldoorlog werd het land een brits protectoraat en in 1971 werd het onafhankelijk.


Het land sloot zich niet aan bij de Verenigde Arabische Emiraten.
De economie van het land is tegenwoordig grotendeels afhankelijk van de levering van aardolie en aardgas, wat het land sinds 1949 exporteert.
Moderne stedenbouw en een wegennet van goede kwaliteit zijn hier de vruchten van.
Daar waar vroeger geen flora of fauna mogelijk was liggen nu door winning van zoet water uit het zeewater enorme groene parken vol bloemen en planten.


VLAG VAN QATAR. 

De huidige vlag van Qatar is sinds 3 september 1971 in gebruik. 
De vlag heeft twee verticale banen in de verhouding 2:3 die met een zig-zag met elkaar zijn verbonden.
De vlag is in verhouding tot de hoogte de breedste vlag van de wereld.
De linker baan is wit en staat symbool voor de vrede. De rechter baan is paars-bruin, als een verwijzing naar de werking van de zon op het pigment van de mensen en als symbool voor het bloed dat in het verleden voor het land is vergoten.


WAPEN VAN QATAR.

Qatar heeft geen wapen maar een embleem. Dit embleem werd in 1976 aangenomen.
Het embleem toont het ronde midden op een gele achtergrond twee gekruiste traditionele zwaarden met daartussen op blauwe golvende banen het traditionele zeilschip de dhow en land met palmbomen.
De dhow staat symbool voor de zeevaart  en handel overzee van het land.
De buitencirkel is van boven wit en onder paars-bruin zoals de kleuren van de vlag. In het witte deel staat in het Arabisch het zelfde als in het onderste deel in het Engels; "Staat van Qatar". 

RUSLAND.

Officieel de Russische Federatie.
het land heeft een oppervlakte van 17.098.246 km², waarvan 0,6% water en is daarmee het grootste land van de wereld.
De hoofdstad is Moskou en de voertaal is Russisch.
Het land vormde van 1917 tot 1991 als de Russische Socialistische Federatie Sovjetrepubliek de kern van de Communistische Sovjet Unie.
het land wordt begrenst door 14 landen (tegen de klok in) Noorwegen, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië, Azerbeidzjan, Kazachstan, China, Mongolië en Noor-Korea. In het noorden grenst het land aan de Noordelijke IJszee en in het oosten wordt het land gescheiden de Alaska (V.S.) door de Beringstraat.
In de vroeg historische tijd was Rusland bewoond door verschillende stammen en ruitervolkeren.
De bekendste zijn de Hunnen, de Slaven en de Turkse volkeren.
In de vroege middeleeuwen zakten de Vikingen afkomstig uit Zweden de Russische rivieren af en bouwden verschillende handelsnederzettingen en vormden snel een elite onder de Slaven. Ze noemden zich de Varjagen en wisten hun rijk uit te bouwen tot Constantinopel. In 882 veroverde de vorst van Novgorod, het zuidelijke Kiev en maakte daar zijn nieuwe hoofdstad van. Dit was het begin van het Kievse Rijk. Dit rijk viel in 1169 uiteen net op het moment dat de Mongolen hun rijk begonnen uit te breiden. Het Mongoolse Rijk hield als eenheid niet lang stand en al spoedig ontstonden er kleine vorstendommen. Op het grondgebied van het Kievse Rijk ontstonden twee grootmachten; in het westen het grootvorstendom Litouwen waar Polen zich bij aansloot en in het noorden en noordoosten ontstond het Russische rijk en daarmee het volk der Russen.


 Rond 1325 begon het Grootvorstendom Moskou zich te ontwikkelen onder Ivan I. Hij voerde slag met de Mongolen waardoor de macht hiervan zo goed als teniet werd gedaan. In verdere strijd groeide het vorstendom uit in grote en belangrijkheid.
Na de val van Constantinopel in 1453 benoemde Ivan de Grote zich in 1462 "Tsaar van geheel Rusland". Van 1533 tot 1584 regeerde Ivan IV die later de titel kreeg van "Ivan de Verschrikkelijke". Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn gehandicapte zoon Fjodor, maar in feite had zijn zwager Godoevov de macht. Na de dood van Fjodor brak er een chaotische tijd aan in Rusland. Een periode met machtswisselingen en oorlog met Polen. In 1613 brak de regeringsperiode aan ven de Romanovs welke zouden regeren tot 1917. Uit die periode zijn de bekendste personen Tsaar Peter de Grote en Catharina de grote. In 1812 werd Rusland binnen gevallen door de Franse troepen van Napoleon Bonaparte, wat het begin van het einde van het Franse Keizerrijk zou worden.
Rusland zou een intern verdeelde periode tegemoet gaan. In 1914 nam het deel aan de WO-I als geallieerde maar werden vernietigend verslagen bij Tannenberg door het Oostenrijkse leger.
In 1917 brak door rellen, stakingen en werkeloosheid de Februari-revolutie uit welke de monarchie tot val bracht onder leiding van Lenin. Van 1918 tot 1922 leed het land onder een burgeroorlog tussen de Rood- en de Wit Russen. In die periode werd de Tsaren familie uitgemoord.
Het Rode Leger kreeg de volledige macht. Lenin werd vervangen door Stalin in 1924 het het land werd geregeerd met terreur. Ven 1941 tot 1945 was Rusland in oorlog met Nazi Duitsland en wisten ze de Duitse troepen bij Stalingrad tot stoppen te dwingen. Uiteindelijk wist het Rode Leger in 1945 Berlijn te veroveren. Rusland werd een communistische staat dat bleef bestaan tot in 1991.


VLAG VAN RUSLAND.

De huidige vlag van Rusland is een horizontale driekleur; wit-blauw-rood en deze werd aangenomen op 11 december 1993.
De vlag heeft de Pan-Slavische kleuren.
Volgens de Russische wetgeving worden er geen officiële betekenissen aan de kleuren gegeven.
WAPEN VAN RUSLAND.

Het wapen is het officiële symbool van de Russische Federatie.
Het bestaat uit een rood schild waarop een Russische tweekoppige adelaar is afgebeeld. De adelaar is gekroond met drie kronen.
De drie kronen zouden symbool staan voor de eenheid van Groot-Rusland (Rusland), Klein-Rusland (het huidige Oekraïne) en Wit-Rusland (Wit-Rusland).
De adelaar houdt met zijn poten een scepter en een rijksappel vast die staan voor de soevereine macht van een vorst. Ondanks dat Rusland sinds tsaar Nicolaas II geen vorst meer heeft, zijn deze symbolen van macht in het huidige wapen bewaard gebleven.
De adelaar draagt op zijn borst een rood schild, waarop Sint Joris met de draak is afgebeeld. Dit is van oudsher het wapen van de stad Moskou.

SAOEDI-ARABIË.

Officieel het Koninkrijk Saoedi-Arabië.
Het is het grootste land op het Arabisch Schiereiland en het grenst aan Jordanië, Irak, Koeweit, de Arabische Golf, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Bahrein, de Rode Zee en de Golf van Akaba.
Het land heeft een oppervlakte van 2.206.714 km².
De hoofdstad is Riyad en de voertaal is Arabisch.
In het land liggen voor de moslims twee heilige plaatsen; Mekka en Medina.
Saoedi-Arabië is ontstaan door de samenvoeging van de koninkrijken Nadjd en Hidjaz door Abdoel Aziz al-Saoed.
De staat kreeg de naam "Saoedische Arabische Koninkrijk".
De eerste menselijke sporen op het Arabisch Schiereiland dateren tot 20.000 jaar terug. Door het ruwe en droge hete klimaat was er maar slechts weinig permanente bewoning. Mekka en Medina waren handelsnederzettingen op de route van de Nomadenstammen.


Mohammed werd rond het jaar 571 in Mekka geboren en begon rond 610 zijn geloofsboodschap uit te dragen. In 632 verhuisde hij naar Medina vandaar wist hij samen met volgelingen de stammen van Arabië te verenigen onder de vlag van de islam. Na de dood van Mohammed in 632 werd Abu Bakr de leider van de moslims en de eerste kalief. Onder hem en zijn opvolgers breidde het gebied dat de Arabieren in handen kregen snel uit. Zij veroverden Noord-Afrika, delen van Zuid-Europa en vernietigden het Perzische Rijk.
Daardoor verschoof ook het machtscentrum van de islam van het Arabisch Schiereiland naar de nieuw veroverde gebieden en steden, zoals Damascus, Bagdad en Caïro. Mekka en Medina bleven als religieuze centra. Volgens de Koran moet elke moslim, als een van de vijf zuilen van de islam, een bezoek brengen aan Mekka, de hadj.
Vanaf het begin van de 16e eeuw kreeg het Ottomaanse Rijk macht in de regio en veroverde Mekka en Medina.


De Saoedische dynastie vindt haar oorsprong in Centraal-Arabië rond 1750. In de daarop 150 jaar versterkte de Wahhabieten hun macht en streden tegen de overige stammenfamilies, Egypte en de Ottomanen.
De eerste 'Saoedi-staat' werd in 1744 in Riyad gesticht.
De macht werd dusdanig groot dat de Ottomanen de Egyptenaren opdracht gaven om gebied terug te veroveren en het Huis van de Saoed te vernietigen.
De Saoedi's keerden in 1824 terug aan de macht.
Bij het beëindigen van WO-I kwam ook een einde aan de macht van de Ottomenen en kwam het gebied door een geheime overeenkomst in de Franse en Britse handen die nieuwe grenzen begonnen te trekken. Zo kregen de Fransen Syrië en Libanon en de Britten Palestine en Transjordanië. De Britten steunden het Huis van de Saoed en erkenden het recht op de troon van Aziz.
In 1938 werd de eerste olie in het land aangeboord en de productie daarvan ging in 1941 van start.
Buitenlandse valuta stroomde het land binnen en al snel was het een van de rijkste landen van het Midden-Oosten.


Deze rijkdom bereikte ook de gewone bevolking wat uiteindelijk tot een verstedelijking zorgde en beter onderwijs. Maar de macht en het groot kapitaal bleef bij de koninklijke familie, wat weer leidde tot onvrede bij de lokale bevolking en terrorisme er een bron vond.
Het land leeft streng met de wetten van het moslim geloof. Lijfstraffen zijn aan de orde van de dag, vrouwen moeten gesluierd lopen buitenshuis en mogen geen auto besturen en gebruik van alcohol is uit den boze. Pas in 2015 mochten er voor het eerst vrouwen mee doen bij verkiezingen in de steden.


VLAG VAN SAOEDI-ARABIË.

De vlag van Saoedi-Arabië werd bij de stichting van het koninkrijk in 1932 ingevoerd en de huidige vorm is sinds 15 maart 1973 in gebruik.
Het veld van de vlag is geheel groen met daarop in het wit een Arabische tekst, geschreven in het Thuluth schrift, met daaronder afgebeeld een zwaard.
De tekst is de shahada of de islamitische geloofsbelijdenis:
"Er is geen andere god dan God; Mohammaed is de boodschapper van God".
Het geheel wordt als heilig beschouwd en mag bijvoorbeeld niet afgebeeld worden op kleding.

WAPEN VAN SAOEDI-ARABIË.

Het wapen bestaat uit een palmboom met daaronder twee gekruiste kromzwaarden.
De zwaarden staan voor de families die Saoedi-Arabië hebben gesticht, het Huis van Saoed en het Huis van Wahab.
Ze staan ook symbool voor gerechtigheid, rechtvaardigheid en kracht uit overtuiging.
De palmboom staat symbool voor vitaliteit en groei.

            Zie vervolg: AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 10) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten