vrijdag 29 augustus 2014

WERELDERFGOED IN NEDERLAND. HET ERFGOED VOOR DE TOEKOMST.. (DEEL 11 SLOT)

NOG ZEKER TIEN TE PLAATSEN. (11)

VAN NELLE FABRIEK.

Tijdens het ontwerpen van de postzegelserie over het Nederlands Werelderfgoed van UNESCO was de beslissing nog niet gevallen aangaande de Van Nelle fabriek in Rotterdam.
Intussen valt sinds 2014 deze fabriek ook onder het Werelderfgoed. De naam Van Nelle is bij de Nederlanders algemeen bekend vanwege de producten als koffie, thee en zware shag
De Van Nelle fabriek ontworpen door de architecten Johannes Brinkman en Leendert van der Vlugt, was de eerste daglicht fabriek in Europa. De arbeiders konden hu werk doen in een grote open ruimten. Verder waren er douche gelegenheden en sportvelden. Het geheel was voor die tijd revolutionair.
De bouw van de fabriek begon in 1925 en kwam gereed in 1931.


BONAIRE MARINE PARK.


Het Bonaire Marine Park is het oudste zeereservaat ter wereld en omvat 2600 ha. koraalrif en zeegrassen mangrovebossen.
De oprichter van dit natuurpark is Carel Steensma, een goede vriend van wijlen prins Bernhard en oud verzet strijder uit de WO II.
Sinds 1971 geld er in het park een verbod op harpoenvissen en in 1975 werd het verboden om het koraal te beschadigen.
Meer informatie op www.bmp.org


TEYLERS MUSEUM IN HAARLEM.


Een museum waar van alles te vinden is. Machines die elektriciteit opwekken, oude fossielen en prenten van bekende schildermeesters zoals Rembrandt en Michelangelo.
Het museum heeft op het gebied van kunt- en wetenschappen veel te bieden.
Het is het oudste museum van Nederland en het enige ter wereld met een authentiek museuminterieur, dat nog uit de 18e eeuw dateert.
De monumentale Ovale Zaal is een waar pronkjuweel.
Meer informatie op www.teylermuseum.nlKONINKLIJK ELSE ELSINGA PLANETARIUM IN FRANEKER.


Else Elsinga was oorspronkelijk wolkammer van beroep en had als hobby enorme belangstelling in ons zonnestelsel.
Hij deed er zeven jaar over om het zonnestelsel na de bouwen in de woonkamer van zijn woonhuis in Franeker. Een zonnestelsel dat net zo als het echte nauwkeurig in het heelal bewoog.
Met de bouw van dit zonnestelsel aan zijn plafond wist hij de onheils voorspelling uit 1774 van Eelco Alta, een streng christelijk predikant uit Bozum, te weerleggen. Deze predikant beweerde dat de wereld zou vergaan als gevolg van de samenstand van vier planeten.  
Het planetarium is het oudste werkende planetarium ter wereld.
Meer informatie op www.planetarium-friesland.nl


PLANTAGE SYSTEEM WEST-CURAÇAO.


Curaçao was eens een doorvoer eiland voor de slavenhandel op de Zuidelijke Staten van Noord- Amerika. 
De plantages Ascension, San Juan, Sanonet en Knip zij hiervan nog getuigen.
Op plantage Knip begon onder leiding van de legendarische slaaf Tula de slavenopstand.
In het landhuis van plantage Knip is hierover nu een museum gevestigd.
Ook de andere uit koraal opgetrokken plantagehuizen met de bijbehorende verblijven voor de slaven zijn grotendeels nog intact en worden in oude staat hersteld voor de bezoekers.
Meer informatie op www.curacao.com


SANATORIUM ZONNESTRAAL IN HILVERSUM.


Het is een complex gebouwd volgens het credo 'licht, lucht en ruimte'van het nieuwe bouwen en is een ontwerp van architect Johannes Kuiper en werd gebouwd tussen 1926 en 1931 aan de rand van het Loosdrechtse Bos.
Het was een sanatorium-herstellingsoord voor tuberculosepatiënten. Bij de bouw ervan ging de architect ervan uit dat binnen dertig jaar de tuberculose zou zijn uitgeroeid en bouwde een fragiel gebouw. Het is nu geheel in oude stijl gerestaureerd.
Meer informatie op www.zonnestraal.org

KOLONIËN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID IN DRENTHE.


De Drentse armenkoloniën worden wel gezien als de voorloper van de moderne Europese verzorgingsstaat.
In 1818 richtte generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij Weldadigheid op om de armen uit de steden door boerenarbeid te verheffen.
In dat zelfde jaar werd het eerste 'pauperparadijs' gesticht, kolonie Frederiksoord, later gevolgd door Willemsoord en Wilhelminaoord.
Al deze koloniën werden gebouwd volgens een strak patroon.
Behalve de vrije koloniën kwamen er ook strafkoloniën. Zo werden in Veenhuizen weeskinderen, landlopers en bedelaars vastgezet. Heden ten dagen staat er nog altijd een gevangenis.
Meer informatie op www.dekoloniehof.nl

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE.


De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie van forten, sluizen en dijken en beruste op het principe van De Stelling van Amsterdam.
Water was het verdedigingswapen. Als de vijand zou komen, konden weiland gebieden tussen Muiden en de Biesbosch onder water gezet worden.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie diende ter vervanging van de uit het einde van de 17e eeuw daterende Hollandse Waterlinie en draagt sinds 1871 een nieuwe naam.
Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe linie is dat de stad Utrecht binnen de linie kwam te vallen. Er is sprake van geweest de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij de inval in 1940 van de Duitse troepen in werking te stellen.
Meer informatie op www.hollandsewaterlinie.nl


HET CARIBISCH EILAND SABA.


Zolang Saba een gemeente blijft in het Koninkrijk der Nederlander, zal niet de Limburgse Vaalserberg het hoogste punt van Nederland zijn, maar de 877 meter hoge Mount Scenery op het eiland Saba.
Het eiland dankt haar ontstaan aan deze slapende vulkaan met vier lavakoepels.
Omdat het hier zo steil is werd pas in 1938 hier de eerste weg aangelegd. Tot voor die tijd maakten de bewoners gebruik van trappen om bij hun pittoreske woningen tegen de berghellingen te komen.
De dichtbeboste berghellingen van de vulkaan en het zeereservaat voor de kust maken van het eiland een groene stip op de kaart.
Meer informatie op www.sabatourism.com

HET NEDER-GERMAANSE DEEL VAN DE ROMEINSE LIMES. NEDERLAND EN DUITSLAND.Gedurende de Slag bij het Teutenburgerwoud in Duitsland werd de Romeinse keizer Augustus in 9 n.Chr. verslagen door de Germanen van Arminius.
Door het gevolg van deze zware en politiek gevoelige nederlaag besloot kiezer Claudius in 47 n.Chr. om een noordelijke verdedigingslinie aan te laten leggen.
Tot 400 n.Chr. vormde deze linie de noordelijke grens van het Romeinse Rijk.In het Nederlandse en Duitse deel zijn indrukwekkende forten, resten van schepen, wegen en burgerlijke nederzettingen langs de rivier de Rijn overgebleven.
Meer informatie op www.museumhetvalkhof.nl


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten