woensdag 27 augustus 2014

WERELDERFGOED IN NEDERLAND. DE WADDENZEE. (DEEL 8)

EEN BINNENZEE VOL LEVEN. (8)De wadden zijn het grootste ononderbroken gebied met getijdenzand- en modderstromen op de wereld.
Het gebied is ontstaan tijdens de laatste ijstijd.


Als we over de Wadden spreken denken we alleen aan het gebied dat ten noorden van de kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk en de provincies Friesland en Groningen ligt.
Het Wadden gebied ligt geheel langs de Noordzeekust van Duitsland en Denemarken en beslaat een gebied van ruim vierduizend vierkante kilometer.
In dit gebied kunnen dynamische natuurprocessen zich ongehinderd voltrekken. Het is een kraamkamer voor veel dieren en een pleisterplaats om te overwinteren.

Door de ligging van de Waddeneilanden is de Waddenzee meer een binnenzee. Een binnen zee die nergens op de wereld verder voorkomt en waar eb en vloed het gebied steeds doen veranderen.
Door stromingen en zandverstuivingen bij eb zijn de drooggevallen eilandjes constant aan de 'wandel'. Ze worden zo langzaam verplaatst van west naar oost.
In het ondiepe water ontstaat een plantengroei waartussen weer de nodige waterdiertjes leven die de voeding zijn voor miljoenen trekvogels.


In 1825 was er een grote watersnoodramp en naar aanleiding hiervan kregen de ingenieurs van waterstaat de opdracht om iets te verzinnen om het noorden van Nederland te beschermen tegen overstromingen.
Zo kwam het plan 'Van-Diggelen' op tafel waarin men het voorstel deed om de in te polderen door de eilanden met dijken te verbinden. De haalbaarheid hiervan gaf te veel twijfels en ook de hoge kosten, waardoor het plan van tafel ging. Doch in 1965 werd het toch weer te voorschijn gehaald, wat tot gevolg had dat de Wadden vereniging werd opgericht tot het behoud van dit unieke natuurgebied en zo verdween het plan 'Van-Diggelen' voorgoed van tafel.

Buiten de miljoenen vogels die hier leven, de weekdieren, de waterplanten, is het de kraamkamer voor de zeehonden die hier hun jongen ter wereld brengen.
Op de ontstane zandplaten bij eb kunnen ze heerlijk liggen genieten van de warmte van de zon. Hier zijn ze vrij en wordt er geen jacht op hun gemaakt vanwege hun huid.
In het ondiepe water wordt aan garnalen visserij gedaan en deze scheepjes zijn constant omringt door een school van meeuwen en bruinvissen die ook hun maaltje er van mee genieten.
Het wad is verder ook een geliefd gebied voor de 'wad wandelaars', die onder begeleiding van een ervaren gids, oversteken van het vasteland via de zandplaten bij eb naar een tegenover gelegen Waddeneiland.  
Helaas hebben de gas-, olie en zoutwinning tot oorzaak dat het Waddengebied langzaam begint te verzakken. Dit en de aanleg van vaargeulen wordt nauwlettend in het oog gehouden door de Waddenvereniging.

Sinds 2009 staat het Waddengebied op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een uniek gebied waar we zuinig op dienen te zijn.

( Zie vervolg deel 8; De Grachtengordel van Amsterdam.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten