woensdag 12 oktober 2011

KASTEEL KEVERBERG. KESSEL.KASTEEL KEVERBERG - KESSEL. 

            GEM. PEEL EN MAAS.

Kasteel Keverberg is oorspronkelijk een middeleeuws mottekasteel. We betreden het kasteel terrein via, de gerestaureerde poorttoren aan de zuidoostzijde, uit ca. 1400.
Een eerste versterking bestond hier al in de 9e eeuw; in 870 kwam dit 'castellum', bij de verdeling van het Duitse keizerrijk, bij Pruisen; in 1062 is de burcht bekend als 'Silva Ketela'en in 1113 vinden we de vermelding als 'Casla'. Casla was een versterkte Maasvesting aan de Romeinse heerbaan van Mosae Trajectum (Maastricht) naar Noviomagum (Nijmegen)

Het zware muurwerk dateert uit de 13e en 14e eeuw. Resten van een forse zaaltoren uit de 11e eeuw zijn in de 12e eeuw bedekt door de kunstmatige heuvel.Stukken van de burchttoren en de ringmuur, met woonruimten, dateren uit de 13e tot 16e eeuw. In de 17e eeuw werd de binnenplaats vernieuwd.Als eerste graaf van Kessel wordt in 1082 Hendrik I genoemd, familie van een Gelderse Hertog. In 1279 werd het graafschap verkocht aan de heer Reinaud I van Gelder.
Op oude kaarten wordt het kasteel ook wel aangeduid onder de naam 'Keverborg', maar dit moet een fout zijn van de kaarten tekenaar, daar de laatste particuliere bewoners baronnen De Keverberg waren.


In 1944 werd door oorlogsgeweld het kasteel verwoest, waarna vooral de middeleeuwse bouwdelen zijn geconsolideerd. De huidige gerestaureerde kasteel ruïne wordt hoofdzakelijk gebruikt voor culturele en toeristisch-recreatieve doeleinden. Vanaf de berg heeft men een geweldig fraai uitzicht over de Maasvallei.
Het geheel is nu een rijksmonument.Onder aan de berg tegen een oude kerkhofmuur staat een gietijzeren kruis. Het is een schenking van de plaatselijke heemkunde vereniging. Het is het grafkruis van Matilde van Keverberg van Kessel. De laatste van het geslacht van Keverberg. Mathilde was enigst kind van baron van Keverberg en Louisse Villers de Peté. Zij werd geboren in Kessel op 23 april 1858 en overleed op 7 juni 1921 te Vaals waar zij begraven ligt bij het voormalige klooster Blumenthal.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten