vrijdag 7 oktober 2011

KASTEEL GROOT BUGGENUM IN GRATHEM.KASTEEL GROOT BUGGENUM. 

GRATHEM - LIMBURG.

Kasteel Groot Buggenum wordt ook wel Kasteel Oud Buggenum genoemd en ligt aan de dorpsgrens, tussen boomgaarden en aan de Uffelse Beek, van Grathem, gemeente Leudal.
De naam komt van Buggen hum = Beuken heim. Het huidige kasteel is gebouwd op een omgracht terrein op de plaats waar vroeger het middeleeuwse kasteel "Meersen"heeft gestaan. Bij de herbouw zijn de oude fundamenten van de toren weer gebruikt voor de nieuwe vierkante toren. Rondom deze toren zijn een aantal bijgebouwen opgetrokken, waarvan enkele met fraaie trapgevels.
De torenspits is met leien gedekt evenals een kleinere toren. Het geheel heeft het uiterlijk van een neogotisch jachtslot. Alle gebouwen zijn wit gekalkt en zeer fraai zijn de vensters met de roeden verdeling. Het kasteel is omringt met een bakstenen muur, behalve aan de zijde van de beek. De binnentuinen zijn zeer fraai aangelegd met prieeltjes, fontein en en waterpartijen.Omstreeks 1400 is een zekere Johan de Wilde van Meerssen de eigenaar van het kasteel. Van de 15e tot de 17e eeuw bekleden heren uit dit geslacht hoge functies in de magistratuur van de gemeente Roermond.
In 1632 werd het kasteel met alle aanhorigheden, zoals de pachthoeve, de watermolen en al de daarbij behorende landerijen, door het huwelijk van Josina de Wilde van Meerssen met jonkheer Philip Wynand van Kercken, de heer van Merdeaux en Meerwyck, overgedragen aan de familie van Kerckem. De van Kerckems lagen jarenlang in een geschil proces met de abdis van Thorn die ten onrechte pachtrechten deed gelden.In 1769 overleed de laatste heer van Kerckhem en kwam het kasteel door overerving in handen van de graaf Jean Guillaume de Borchgrave d'Altena. Tijdens de Franse overheersing werd het kasteel gebruikt als onderkomen voor de soldaten van Napoleon, waardoor de aftakeling en de verval begon. In 1793 werd het kasteel door de Franse soldaten in brand gestoken en ging het grotendeels verloren.

In het midden van de vorige eeuw huwde een dochter van de kasteelvrouwe, die gehuwd was met de Heer van Elsloo, een prins de Grimaldi uit het Vorstenhuis van Monaco en deze erfde het vervallen kasteel.

In 1880 werd het vervallen kasteel verkocht aan een zekere Willen Verbruggen uit Luik, welke in Grathem was geboren. Deze liet de restanten van het kasteel afbreken en bouwde op de fundamenten ervan het huidige jachtslot in 1889. Het werd geheel opgetrokken in de Maaslandse renaissancestijl.In de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel ernstig beschadigd en raakte het weer in verval. Het was een professor H.Hentrich, architect uit Düsseldorf, die de ruïne in 1971 kocht. Hij liet het kasteel naar eigen inzicht restaureren met oude bouwmaterialen en liet het fraai inrichten met kunstvoorwerpen.

Na het gereedkomen van de restauratie schonk hij enige jaren later het geheel aan de Provincie Limburg. De beide H's van zijn naam staan nog in de windvaan op de top van de toren.
Tegenwoordig wordt het kasteel gebruikt voor trouwrecepties en conferenties. Het is alleen te bezichtigen op afspraak onder leiding van een deskundige gids.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten