zondag 3 juli 2011

HET GRAVENSTEEN EN DE LATIJNSESCHOOL LEIDEN.


     HET GRAVENSTEEN EN DE

             LATIJNSE SCHOOL. 

                     LEIDEN.HET GRAVENSTEEN.

Het Gravensteen werd gebouwd in het begin van de 13e eeuw en diende als gevangenis van de graven van Holland. Deze graven verbleven regelmatig in de ernaast gelegen en versterkte hoeve Huize Lokhorst. In 1463 werd het pand door Phillips de Goede aan de stad Leiden geschonken. Het pand kreeg toen de functie van stedelijke gevangenis en gevangenis voor het Rijnland.

De vierkante toren is het oudste gedeelte van het complex en dateert uit het begin van de 13e eeuw. In 1556 werd het Gravensteen uitgebreid met een cellenblok dat nog steeds intact is.
Vanaf de galerij van de toren hadden, schout en schepenen, een goed uitzicht over de executieplaats, het huidige Gerecht, wat in de volksmond toen 'schoonverdriet' of 'het groene zoodje' werd genoemd.
Om het Gravensteen liep in die tijd een gracht. In 1598 werd de gevangenis voorzien van een tuchthuis en in 1655 van een spin- en rasphuis. In het spinhuis werden alleen vrouwelijke gevangenen ondergebracht die daar garens moesten spinnen. In het rasphuis waren alleen mannelijke gevangenen onder gebracht die het hout van de Brazielboom fijn moesten raspen, wat weer werd gebruikt voor de verfindustrie.

In 1672 werd er een plaats aangebouwd, de vierschaar, waar recht werd gesproken. De laatste doodstraf werd hier in 1853 voltrokken.


In 1955 kreeg het Gravensteen de functie als boekenmagazijn. Niet lang daarna kwam het in gebruik van de Universiteit van Leiden en vond op deze historische plaats de afdeling rechtsgeschiedenis van de juridische faculitiet hier onderdak.DE LATIJNSE SCHOOL.Aan de Lokhorststraat 16 ligt de Latijnse school. In dit gebouw genoot o.a Rembrandt van Rijn zijn opleiding voordat hij als schilder in de leer ging.
Van 1616 tot 1620 werd hij hier onderwezen in Latijn en Grieks en kreeg hij zijn eerste lessen in tekenen.

Het gebouw heeft een fraaie trapgevel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten