woensdag 1 juni 2011

DE ZANDDOLLAR EN HAAR LEGENDE.


DE ZANDDOLLAR EN 

     HAAR LEGENDE
THE LEGEND OF THE SAND DOLLAR.

There's a prety little legend.That I would like to tell.Of the birt and dead of Jesus.Found in this lowly shell.If you examine closely. You'll see that you find here. Four nail holes and a fifth one.Made by a Roman's spear.


On one side the Easter lily.Its center is the star.That appeared unto the shepherds.And led them from afar.
The Christmas poinsettia. Etched on the other side. Reminds us of His birthday. Our Happy Chrismastide..


Now break the center open.And here you will release.The five white doves awaiting.To spread Good Will and Peace.


This simple little symbol. Christ left for you and me. To help us spread His Gospel. Through all eternity.


DE ZANDDOLLAR.

De zanddollar of in het Latijn de Clyeasteroida is een orde van zee-egels. Deze orde heeft als gezamenlijk kenmerk dat ze een plat skelet bezitten en dat ze voornamelijk op de zeebodem leven. Enkel de larven kunnen vrij "zwemmen".
De zanddollars hebben een skelet met vijf reeksen poriën. Deze zijn in een bloemblaadjes patroon gerangschikt. De poriën zijn de plekken waardoor de buisvoetjes van het watervaatstelsel naar buiten komen, waarmee het dier kan bewegen. De zanddollar bestaat uit een skelet, met daaromheen uiterst kleine stekels, Vele fijne trilharen bedekken deze stekels. De buisvoetjes brengen het voedsel naar de voedselgroeven onderaan in het midden van het skelet en organische deeltjes uit de zanderige bodem, die ze in zich opnemen via kleine voedselgroeven. In de bovenste afbeelding van de zanddollar zijn de voedselgroeven duidelijk zichtbaar.
Op de bodem van de oceaan worden zanddollars in grote aantallen gevonden, daar zij een zachte bodem verkiezen boven een rotsachtige.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten