vrijdag 15 april 2011

WAPEN EN OUDE RAADHUIS. DELFSHAVEN (3).

WAPEN VAN DELFSHAVEN. Volgens een beschrijving van 22 juli 1818 "Een schild van sijnople, waarop een pal, gegolfd van sabel en zilverf, vergezeld ter regterzijde van een haring van zilver en ter linker van drie koornhalmen van goud." De halmen zijn gebonden door een lint van goud. Tot 1795 behoorde Delfshaven aan de stad Delft. De paal is afkomstig van het wapen van Delft en moet een gracht of kanaal voorstellen. Van 1795-1803 was Delfshaven een eigen gemeente gedurende de Franse tijd. Van 1803-1811 behoorde het opnieuw tot Delft en in 1811 werd het uiteindelijk een eigen gemeente, tot de samenvoeging met Rotterdam in 1886. HET OUDE RAADHUIS. Op een oude prent van de Aelbrechtskolk, uit 1667, staan van links naar rechts het Stadhuis, de St.Anthoniuskapel en het klokhuis. Het voormalige stadhuis van Delfhaven werd gebouwd in 1580. In 1721 wordt het raadhuis ingrijpend vernieuw en in 1791 werd de gevel aangepast. De fraaie gedetailleerde tuitgevel maakt daarbij plaats voor de huidige strenge classicistische architectuur. Delfshaven was omstreeks de bouw van het voormalige raadhuis geen stad maar een stadsdeel van Delft. Het was dan ook geen "stadhuis" maar een woning van de rentmeester. Het pand werd vanaf 1554 bewoond door stadsdienaren en kasteleins. " Kastelein" was een oude Nederlandse benaming voor de bewoner van een kasteel of fort. De functie van een stadskastelein was een combinatie van rentmeester, directeur van gemeentewerken en gemeentesecretaris. Pas toen Delfshaven een zelfstandige gemeente werd, rond 1800, fungeerde het pand werkelijk als stadhuis. Bij de restauratie in 1970-71 is de voorgevel ontpleisterd en kreeg het pand zijn huidige gedaante. De natuurstenen hoekblokken zijn overblijfselen van de 16e eeuwse gevel.
Het voormalige stadhuis naast de Pelgrimvaderkerk, waar vroeger de St.Antoniuskapel stond. Tegenwoordig is het stadhuis een horecagelegenheid en bierbrouwerij "Stadsbrouwerij De Pelgrim". (klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze vergroot te bekijken)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten