zondag 24 april 2011

PELGRIMVADERSKERK. DELFSHAVEN (6).


DELFSHAVEN - ROTTERDAM. (6)

 PELGRIMVADERSKERK.


DE KERK.

De oorsprong van de kerk ligt in het jaar 1417 waarin de St.Anthonyuskapel met een afzonderlijke houten klokkenhuis wordt gebouwd. Uit deze kerk is via een aantal verbouwingen in de loop der eeuwen de huidige Pelgrimsvaderkerk, Pilgrims Farther Church ontstaan. De huidige bakstenen kruiskerk dateert uit rond 1500. In het achthoekige houten torentje op de voorgevel hangt een klok die in 1464 werd gegoten. De windwijzer heeft de vorm van een haring. Hoog op de voorgevel is een vierkante zonnewijzer aangebracht.

PELGRIMVADERS.Delfshaven geniet internationale bekendheid door de Pelgrimvaders. Deze groep afgescheiden protestanten, aanhangers van Calvijn en Zwingli, was in 1607-1608 onder leiding van John Robinson en William Brewster uit Engeland gevlucht waar zij onder het gezag van koningin Elisabeth vervolgd werden door de Anglicaanse kerk. Zij vertrokken uit hun woonplaats Scrooby in Nottinghamshire naar Amsterdam om zich vervolgens in Leiden te vestigen. Ze konden weliswaar in vrijheid hun godsdienst uitoefenen, maar als vreemdelingen waren ze niet vrij elk beroep uit te oefenen en stonden onderaan de maatschappelijke ladder. De financiële reserves raakten op en een deel van de Engelse vluchtelingen verkeerde in armmoedige omstandigheden. In 1620 besloot men naar Amerika te vertrekken. Dertig leden van de Leidse groep vertrokken met het schip Speedwell uit Delfshaven. Zij voegden zich in Engeland bij een andere groep en vertrokken op 16 september 1620 met de Mayflower uit Plymouth naar Noord-Amerika. De in Holland gekochte Speedwell bleek niet zeewaardig voor deze overtocht. (In een van de kerkramen is een afbeelding te zien van de Speedwell.)Op 21 november 1620, nog aan boord van het schip, sloten zij een onderling verdrag, het "Mayflower Compact", om hun toekomstig bestuur te regelen. Het wordt wel beschouwd als de eerste democratische staats-regeling van de Amerikaanse vrijheden. De Pelgrimvaders waren in beginsel inderdaad van het idee van de rechten van de mens, maar her verdrag betrok het vestigen van een gezag van godsdienstige, en niet van zuiver democratische, aard.De aankomst was op 22 december 1620. Met het stichten van hun kolonie Plymouth, in de huidige staat Massachusetts, legden zij als eerste kolonisten de grondslag voor New-England. Hun nederzetting was de tweede Engelse vestiging in Noord-Amerika. In het eerste jaar stierf bijna de helft van de kolonisten, en zonder de hulp van de indianen was het avontuur zeker mislukt. Onder leiding van William Bradford werd de kolonie een succes en zou model staan voor de federatieve republiek.Veel mensen uit de Verenigde Staten van Amerika brengen een bezoek aan Delfshaven om te zien waar 'hun voorvaderen' hun reis naar het nieuwe land zijn begonnen. Achter in de kerk is een klein museum over de pelgrims.Geen opmerkingen:

Een reactie posten