vrijdag 30 oktober 2009

HET MARSCHALL-PLAN ANNO 1948.HET MARSCHALL-PLAN 

            ANNO 1948.


HET MARSCHALL-PLAN.

Het is nu ruim 60 jaar geleden dat het Marschall-plan in werking trad. Het Marschall-plan was een Europees Herstelplan, plan tot hulpverlening door de V.S. van Amerika aan Europa, om de ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog volkomen in de war geraakte economie weer opgang te brengen.
Het is genoemd naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George Marschall die het initiatief voor dit plan nam. Tevens werd het gezien als een soort buffer tegen de invloeden van het communistische Sovjet Unie. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotov was zwaar tegen dit plan.
Voorwaarde voor dit plan is steeds geweest nauwe samenwerking tussen de Europese landen.
In 1948 trad het plan in werking tot 1952. Het hield globaal in dat de V.S. in die periode 12.6 miljard dollar aan materialen, grondstoffen en voedsel naar de destijds 16 landen die meededen stuurde, 80% van het geld was een gift en 20% was een lening.
(Kaartje met een aanduiding van de verdeling van het geld over de landen. Luxemburg wordt er niet op vermeld.)

Het plan heeft er toe bijgedragen dat in 1949 bijna de gehele rantsoenering werd afgeschaft in ons land. Nederland is een van de weinige landen die de 20% lening heeft terugbetaald aan de V.S.
Uiteindelijk heeft het plan indirect bijgedragen aan het creëren van de juiste context voor het latere Verdrag van Rome, het begin van de Europese Unie.

In 1949 verscheen een boekje met illustraties van de auteur Jo Spier 'Het Marschall-plan en U' 

1 opmerking:

  1. Zeer interessant Kees. Ik kan me die tijd nog goed herinneren. Er was aan alles gebrek, hoewel we in Limburg niet echt honger gehad hebben.

    BeantwoordenVerwijderen