donderdag 26 november 2015

V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)


VERENIGDE STATEN VAN 

AMERIKA. (8)TENNESSEE.(TN)

De naam komt van "Tennese" stad van de Cherokee-Indianen. De bijnaam van de staat is "Volenteer state". De hoofdstad is Nahville en de grootste stad is Memphis.
De staat heeft een oppervlakte van 109.247 km², waarvan 2,2% water.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Kentucky, Viginia, North Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas en Missouri.
De belangrijkste rivieren zijn de Tennessee en de Cumberland.
De staat ging in de 18e eeuw over van Franse handen in Britse handen. Op 1 juni 1796 werd de staat formeel het 16 e lid van de V.S.

VLAG VAN TENNESSEE.


De huidige vlag van de staat Tennessee bestaat uit een karmozijnrood veld met aan het einde rechts een dunne witte streep en een bredere blauwe streep verticaal. In het midden een blauwe cirkel met daarop drie witte sterren en omringt met een witte rand.
De vlag werd aangenomen op 17 april 1905.
De drie sterren staan voor de regio's van de staat, Oost-, Midden- en West-Tennessee. 
De oude vlag van de staat had drie horizontale banen rood-wit-rood met in het blauwe kanton linksboven het zegel van de staat zwart op wit.

ZEGEL VAN TENNESSEE.

 Boven in het zegel afbeeldingen van het agrarische belang van de staat.
Een kleine schuur, ploeg, korenschoven, katoen en natuur met er onder het woord 'Agriculture'.
Daaronder een rivier met een scheepje dat de handel symboliseert, met er onder het woord 'commerce'.
Boven de korenschoof in Romeinse cijfers het getal 16 als de zesteinde staat van de V.S. Rechts het historische wapen van Tennessee (1876).


TEXAS. (TX)

De naam Texas komt van het Indiaans voor "Vrienden". De bijnaam van de staat is; "Lone star state". De staat heeft een oppervlakte van 696.241 km², waarvan 2,5% water. De hoofdstad is Austin en de grootste stad is Houston.
Texas wordt omringt door: (met de klok mee) Oklahoma, Arkansas, Louisiana, de Caribische Zee, Mexico en New Mexico. De staat is rijk aan oliebronnen.
De oorspronkelijke bewoners waren Indianen stammen, maar tegenwoordig wonen er nog steeds Apache, Atakapa, Bidai, Caddo, Comache, Karankawa, Kiowa, Tonkawa en Wichita indianen.
Doordat zijn schip verging voor de kust van Texas was het de Spanjaard Álvar Núñez Cabeza de Vaca die als eerste Europeaan voet aan wal zette in dit gebied. 
Texas was de eerste eeuwen een Spaanse kolonie. Van 1685 tot 1689 behoorde Texas tot de Franse kolonie Fort Saint Louis.
Na de onafhankelijkheid van Mexico van Frankrijk werd Texas een deel van Mexico. In 1824 riepen de toenmalige bewoners van de staat hun onafhankelijkheid uit van Mexico waarop er een strijd ontstond, waarvan de slag om de Alamo legendarisch was. In 1836 werd de onafhankelijkheid erkent.
OP 29 december 1845 werd Texas door de V.S. geannexeerd en werd daarmee de 28e staat van de V.S.


VLAG VAN TEXAS.


De vlag van Texas heeft een verticale blauwe baan aan de hijszijde en twee horizontale banen in wit en rood. De banen hebben een gelijke oppervlakte. In de blauwe baan staat een witte vijfpuntige ster. De vlag dateert uit de periode van de Republiek Texas en is ongewijzigd gebleven.
het blauw staat voor loyaliteit, wit voor kracht en rood voor dapperheid. De enkele witte ster maakt duidelijk waaraan de staat haar bijnaam heeft te danken.

ZEGEL VAN TEXAS.

Het zegel van de staat Texas is gebaseerd op het zegel van de Republiek Texas.


Links de voorzijde van het zegel en rechts de achterzijde.
Het dateert van 25 januari 1839.
In de voorzijde van het zegel staat in het midden de (eenzame) witte ster omringt door een tak eikenloof met noten en een olijftak met vruchten.

De achterzijde van het zegel heeft in het midden wapenschild met in het bovenste deel Alamo afgebeeld, links onder het kanon van de slag bij Gonzales en rechtsonder de Vince's bridge. Rond het schild een tak eikenloof en olijftakken. Boven het schild een wit lint met de tekst; "Remember Alamo" ("Herinner Alamo") en onder het schild de tekst "Texas one and indivisible". ("Texas één en ondeelbaar").
Rond het schild de vlaggen van: Koninkrijk Frankrijk, Koninkrijk Spanje, Verenigde Mexicaanse Staten, Republiek van Texas, de verbonden Staten van Amerika en de V.S. van Amerika.

Rechts het historische wapen van Texas (1876).
UTAH. (UT)

De naam komt van de Indiaanse stam Utes. De bijnaam van de staat is "Bechive state".
De hoofdstad is Salt Lake City en het is tevens de grootste stad.
De staat heeft een oppervlakte van 220.080 km², waarvan 3,3% aan water.
Voor de komst van de eerste Europeanen naar de Nieuwe Wereld werd het gebied door Indianen stammen als de Iintah, Ouray en Utes bevolkt. Naar hen is de staat genoemd.
Op 24 juli 1847 vestigden de eerste kolonisten, Mormonen, zich in het gebied. De regio behoorde toen nog aan Mexico, dat het na een oorlog in 1848 aan de V.S. moesten afstaan.
Na lang het Utah-territorium te zijn geweest werd het gebied op 4 januari 1896 de 45e staat van de V.S.


VLAG VAN UTAH.

De vlag van Utah werd op 11 maart 1913 aangenomen.
De vlag heeft een blauw veld met in het midden een gouden cirkel met daarin het zegel van de staat.

ZEGEL VAN UTAH.


Het zegel met het wapen (rechts) van de staat Utah is in gebruik sinds 3 april 1896. het is een aangepast zegel dat in 1851 in gebruik was genomen.
Het huidige zegel toont in het schild een bijenkorf met er boven de tekst 'industrie', wat beide de vooruitgang symboliseert.
Onder in het wapenschild de naam 'Utah' en het jaartal 1847 dat de eerste Mormoon naar het gebied kwam. Het schild heeft aan weerszijden de Amerikaanse vlag en er boven de Amerikaanse adelaar met gespreide vleugels. het symboliseert de bescherming van de V.S. aan de staat Utah en de loyaliteit van de staat ten opzichte van de V.S. het jaartal 1896 geeft het jaar weer dat de staat lid werd van de V.S.


VERMONT. (VT)

De staat dankt haar naam naar "Les Verts Monts" het Frans voor "Groene bergen". De bijnaam van de staat is "Green Mountain state". De hoofdstad is Montpelier en de grootste stad Burlington.
De staat heeft een oppervlakte van 24.923 km², waarvan 3,8% water.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Canada, New Hampshire, Massachusetts en New York.
het gebied was oorspronkelijk bewoond door Indianen stammen als de Iroquois, Algonquin en Abenaki. Het gebied was onder beheer van de Fransen die het bij het Verdrag van Parijs in 1763 overdroegen aan de Britten.
In 1777 riep Vermont de republiek uit en op 4 maart 1791 werd ze als 14e staat toegelaten tot V.S.


VLAG VAN VERMONT.

De vlag van Vermont heeft een donkerblauw veld met in het midden het wapen van de staat. Op een rood lint staat het motto van de staat; "Freedon and Unity" ( "Vrijheid en Eenheid").
De vlag werd in zijn huidige vorm aangenomen op 1 juni 1923.
ZEGEL VAN VERMONT.

Het zegel vertoont een 14-takkige pijnboom met twee graanschoven.
De 14 takken symboliseren de dertien kolonies en Vermont als 14 staat van de Unie.
Boven het geheel golvende lijnen voorstellende de lucht met wolken.
Links van de pijnboom de Franse lelie en rechts een koe. De lelie symboliseert het Franse verleden en de koe de rijke melkveehouderij. Onder een brede groene golvende band voorstellende de natuur de naam van de staat en het motto van de staat. Daaronder golvende blauwe lijnen voorstellende het water. Tussen wolken en water aan beide zijden een ring van korenaren.
Rechts een afbeelding van het historische wapen van Vermont.


VIRGINIA. (VA)

Virginia is vernoemt naar de "maagdelijke koningin" Elizabeth I van Engeland. De bijnaam van de staat is; "The old dominion".
De hoofdstad van de staat is Richmond en de grootste stad is Norfolk.
Virginia is de eerste van de dertien kolonies van Amerika. Koning Karel II gaf Virginia, dat trouw bleef aan de monarchie gedurende de Engelse Burgeroorlog, de bijnaam `The Old Dominion`.
De staat grenst aan; (met de klok mee) Maryland, de Atlantische Oceaan, North Carolina, Tennessee, Kentucky en West Virginia.
De kolonie kende een opbloei door de tabaksindustrie en later in de katoen industrie.
In de 18 eeuw was het een van de 13 kolonies die streden voor hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Op 25 juni 1788 werd de staat officieel lid van de V.S.

VLAG VAN VIRGINIA.

De vlag van Virginia heeft een donkerblauw veld met in het midden een afbeelding van het zegel van de staat.
De vlag werd officieel aangenomen op 30 april 1861.
De mannelijke afbeelding in het zegel is de Romeinse god Virtus, die de dapperheid van de staat symboliseert.
ZEGEL VAN VIRGINIA.

 Midden in het zegel van de staat Virginia de Romeinse god Virtus met zijn linkervoet staan op een verslagenvijand.
Virtis symboliseert de dapperheid en de verslagen vijand de overwonnen tirannie, zijnde het Groot-Britttannië.
Rechts van de gevallen vijand de gevallen kroon van het Britse rijk.
Onder de figuren het motto van de staat; "Sic Semper Tyrannis" ("Zo vergaat het tirannen altijd").
Deze spreuk wordt toegeschreven aan Marcus Junius Antonius nadat hij Julius Caesar vermoordde.
Om het zegel een ring van rode bloemen en groene bladeren van ?
Rechts het historische wapen van Virginia.

WASHINGTON.(WA)

De staat Washington is vernoemd naar George Washington de eerste president van de Verenigde Staten (1789-1797).  De bijnaam van de staat is "Evergreen state". De hoofdstad is Olympia en de grootste stad is Seattle.
De staat heeft een oppervlakte van 184.824 km², waarvan 6,6% water. De staat grenst aan: (met de klok mee) Canada, Idaho, Oregon en de Stille Oceaan.
De staat werd op 11 november 1889 de 42e staat van de V.S.
De staat Washington heeft de op drie na grootste Aziatisch-Amerikaanse bevolking van alle staten.

VLAG VAN WASHINGTON.


 De vlag van Washington heeft een donkergroen veld met in het midden het zegel van de staat. De vlag is in gebruik sinds 7 juni 1923, daarvoor had de staat geen eigen officiële  vlag.
Het is de enige vlag vlag in Amerika met de afbeelding van een president met aan afbeelding aan beide zijden. Ook is het de enige groene vlag in de V.S.


ZEGEL VAN WASHINGTON.


 Op een lichtblauwe achtergrond toont het zegel hoofd en schouders van de eerste president van de V.S. George Washington, 22 februari 1732  - 14 december 1799.
Hij was generaal, opperbevelhebber van de koloniën in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. 


Zie vervolg: V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN, (DEEL 9)Geen opmerkingen:

Een reactie posten