woensdag 25 november 2015

V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 7)


VERENIGDE STATEN VAN

AMERIKA. (7)OKLAHOMA. (OK)

Het woord "oklahoma" komt uit de Choctaw-taal en betekend "Rode mensen".  De bijnaam van de staat is "Sooner state". Deze bijnaam komt uit het feit dat de kolonisten zich hier "sooner" (eerder) konden vestigen en land claimen.
De oorspronkelijke bevolking zijn de Cado Indianen stammen.
Oklahoma heeft een oppervlakte van 181.196 km², waarvan 1,8% water. De hoofdstad is Oklahoma City, wat tevens de grootste stad is.
Oklahoma wordt omringt door: (met de klok mee) Kansas, Missouri, Arkansas, Texas, New Mexico en Colorado.
Het gebied was in het begin in Franse handen en later enige decennia van de 18e eeuw van de Spanjaarden. Weer terug in Franse handen verkocht Frankrijk het gebied in 1803 aan de V.S.
Tussen 1830 en 1840 was dit het gebied waar men veel Indianen stammen onderbracht. De Chotaw
Indianen gaven de staat haar huidige naam. In hun taal betekend "okla" zowel "volk"als "rood".
Steden als Tulsa, Tahlequah en Muskogee zijn door de Indianen gesticht.
Oklahoma werd in 1908 de 46e staat van de .S.

VLAG VAN OKLAHOMA.


De vlag heeft Oklahoma heeft een lichtblauw veld met in het midden een traditioneel schild van de Osaga-indianen gemaakt van bizonhuid.
De kruisen op het schild staan voor vrede. Tevens wordt het schild gedekt door twee vredes tekens; een olijftak en een vredespijp.
De vredespijp symboliseert de Indianen en de olijftak de blanken van Europese komaf. Het geheel staat voor de vrede tussen beide groepen.
Onder het schild staat de naam van de staat weergegeven.
De huidige vlag werd na een referendum op 2 april 1925 aangenomen.

ZEGEL VAN OKLAHOMA.


Het huidige zegel van de staat Oklahoma is ontstaan uit het zegel van de Sequoyah staat.
Een staat die door de gezamenlijke Indianen stammen in 1905 werd uitgeroepen.


In de vijf punten van de ster staan de symbolen van de vijf Indianen stammen: Cherokee, Chickasaw, Chotaw, Creek en Seminole.

In de linkerbovenhoek van de ster het symbool van de Cherokee Natie; een zeven puntige ster die de zeven oude clans van de stam vertegenwoordigen omringt door een groene krans van eikenbladeren, het voorkomende hout uit hun leefgebied wat gebruikt werd om hun eeuwig heilige vuur brandend te houden. Het geheel symbool van kracht en het eeuwige leven.

In de top van de ster het symbool van de Chickasaw Natie bestaande uit een Indiaanse krijger in vol ornaat, met twee pijlen in zijn rechterhand en een lange boog in zijn linker hand. Over zijn schouder een schild. Het symboliseert het "Huis van de Strijders".

Rechtsboven in de punt van de ster het symbool van de Choctaw Natie. Het bestaat uit een  niet gespannen boog met drie pijlen en pijpbijl. De pijpbijl werd ceremonieel gerookt en doorgegeven in de raad bij belangrijke vergaderingen. Hoewel ze bekend staan als een vreedzaam volk, waren het felle verdedigers van hun land en huizen. De niet gespannen boog vertegenwoordigd het steeds gereed staan voor verdediging, maar ook voor vrede. De drie pijlen voor de drie grote leiders.

Linksonder in de punt van de ster het symbool van de Muscogee natie. het bestaat uit een schoof van tarwe en een ploeg. Ze werden gekozen als symbolen voor de moderne agro-industrie.
Het geheel verwijst naar de welvaart door de landbouw van deze stam.

Rechtsonder in de punt van de ster een gevederde indiaan in een kano peddelend over een meer naar een handelspost met zijn goederen. Een symbool van vrede en overvloed.

Midden in de ster in een groene krans van olijftakken een pionier boer en een inheemse inwoner die elkaars handen schudden met op de achtergrond de stralen van de zon. Tussen de beide figuren het symbool voor gerechtigheid voor beide soorten inwoners. Tussen de kruising van de olijftakken de hoorn des overvloeds.
Rond de centrale ster zijn 45 kleine sterren afgebeeld, voorstellende de 45 staten van de V.S. en de grote ster de staat zelf als 46e staat. het motto van de staat is; "Labor Omnia Vincit" ("Arbeid overwint alles").
Het zegel werd in 1907 gepresenteerd en in 1957 officieel aangenomen.

OREGON. (OR)

De naam komt vermoedelijk van het Spaanse woord "Orejón": "Groot oor". De bijnaam van de staat is; "Beaver state". De hoofdstad is Salem en de grootste stad is Portland.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Washington, Idaho, Nevada, California en de Stille Oceaan.
De staat heeft een oppervlakte van 255.026 km², waarvan 2,4% water. 
De Columbia rivier en de Snake rivier vormen een groot deel van de natuurlijke grens in het noorden en oosten van de staat.
De huidige staat maakte oorspronkelijk deel uit van Oregon Country onder gedeeld Amerikaans en Brits bestuur. Op 14 februari 1859 werd de staat lid van de V.S.


VLAG VAN OREGON.


Links de voorzijde en rechts de achterzijde van de vlag van Oregon.
Op de voorzijde op een blauw veld bovenaan de naam van de staat, daaronder het zegel van Oregon met sterren en jaartal 1859.
De 33 sterren geven de staten van de V.S. weer, waarvan Oregon als 33e staat toetrad. Het jaartal het jaar van de toetreding. De staat was tijdens de Amerikaanse Burger Oorlog lid van de Unie.
Op de achterzijde op een blauw veld van de vlag (rechts) staat de bever afgebeeld het symbolische dier van de staat. De vlag werd op 26 januari 1925 officieel aangenomen.
Oregon is de enige staat van de V.S. waarvan voor- en achterzijde van de vlag verschillen.

ZEGEL VAN OREGON.

In de binnenste cirkel de Amerikaanse adelaar met gespreide vleugels. Daaronder in het schild een eland, huifkar, en de Stille Oceaan een Brits schip dat vertrekt en een Amerikaans schip dat aankomt, symboliserend het einde van de Britse overheersing.  
Boven de oceaan de opkomende zon symboliserend de nieuwe toekomst.
Onder in het wapen een korenschoof, ploeg en pikhouweel voor de landbouw, veeteelt en de mijnbouw.
De 33 sterren rondom het schild geven het aantal staten weer bij het lid worden van de staat als 34e van de V.S. het motto van de staat is: "Ze vaart op eigen vleugels".
Rechts het historische wapen van Oregon (1876).

PENNSYLVANIA. (PA)

De staat is vernoemd naar de stichter William Penn en het Latijnse woord "silva": "Woud".
De bijnaam van de staat is Keystone state. De staat heeft een oppervlakte van 119.283 km², waarvan 2,7% water. De hoofdstad is Harrisburg en de grootste stad is Philadelphia.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) New Yok, New Jersey, Maryland, Verginia, Ohio en het Eriemeer.
De eerste kolonisten die zich hier vestigden kwamen uit Zweden en Nederland. In 1655 veroverden de Nederlanders het gebied tenb oosten van de delaware rivier. In 1681 schonk de Britse koning Karel II het gebied ten westen van de Delaware rivier, de voormalige Zweedse kolonie aan William Penn. Al in 1685 werd er de slavernij afgeschaft.  De staat behoorde ook tot de dertien Britse koloniën die voor de onafhankelijkheid vochten. Tijdens de Amerikaanse Burger Oorlog koos de staat de zijde van de Unie.
Op 12 december 1787 werd de staat lid van de V.S.


VLAG VAN PENNSYLVANIA.

De vlag van Pennsylvinia heeft een blauw veld met in het midden het het wapenschild.
Het wapenschild met bovenop een adelaar wordt gedragen door twee zwarte paarden staande op hun achterpoten.
Onder het wapenschild op een rood lint het motto van de staat: "Virte, Liberty and Independence" ( "Deugdzaamheid, Vrijheid en Onafhankelijkheid").


Op 13 juni 1907 werden de elementen op de vlag gespecificeerd, waarbij werd besloten dat het blauw het zelfde moest zijn als het blauw in de Amerikaanse vlag.

ZEGEL VAN PENNSYLVANIA.

Het zegel van de staat heeft aan de voorzijde, onder de adelaar een 
wapenschild schip, in het midden een ploeg en onderin drie korenschoven. De drie elementen symboliseren de handel, arbeid en de landbouw.
Aan weerszijden van het schild een olijftak en een maisplant die staan voor erkenning van het verleden en hoop voor de toekomst.Op de achterzijde van het zegel staat 
"Lady Liberty" dominerend de Tirannie 
in de vorm van een leeuw. Op een stok achter haar de muts van de vrijheid.
Het motto is een waarschuwing: "Both can't survive" ( "Beide kunnen niet overleven") in de buitenring.

Links het wapen van de Pennsylvania.De staat kent buiten het officiële staatszegel nog 12 aangepaste zegels voor de regeringsafdelingen.

RHODE ISLAND.(RI)

De naam is door de Nederlander gegeven als "Het Roode Eylant". De bijnaam van de staat is ; 'Ocean state". De hoofdstad is Providence en het is tevens ook de grootste stad.
Het eiland Rhode is het grootste eiland gelegen in de Narraganset Baai en verder zijn er de eilanden Prudence Island, Patience Island, Hope Island en Wanhoop Island.
De overige oppervlakte van de staat, het grootste deel ligt op het vaste land.
De staat grenst aan; (met de klok mee) Massachusetts, de Atlantische Oceaan, Connecticut en New York.
Rhode Island behoorde tot de dertien kolonies die tegen de Brise overheersing vochten.
De staat heeft een oppervlakte van 4005 km², waarvan 32,4% water.
Het eiland was oorspronkelijk bewoond door Indianen. Tijdens de Amerikaanse Burger Oorlog koos het de zijde van de Unie. Op 18 mei 1852 was het de eerste staat die de slavernij afschafte en onwettig verklaarde. Op 29 mei 1790 werd de staat lid van de V.S.


VLAG VAN RHODE ISLAND.

De vlag van Rhode Island is een vierkante witte vlag met behalve aan de mast zijde een gele rand.
In het midden een gouden anker met daaronder een blauw lint met het woord "Hoop".
Beide symboliseren ze  de hoop op een goede toekomst.
Rond het anker dertien sterren, waarvan de 13e Rhode Island is, die symboliseren de staten die lid waren geworden van de V.S.
 De vlag werd aangenomen in 1897.
ZEGEL VAN RHODE ISLAND.


Rhode Island werd in 1636 opgericht als een kolonie.
het anker in het midden geeft de verbintenis weer met de zeevaart.
Boven het anker het motto; "Hoop".
Het anker heeft ook te maken met een tekst uit de bijbel: Hebreeën, vers 6: 18-19.

Rechts het wapen van Rhode Island.
Links het historische wapen van Rhode Island.

Over de herkomst van de naam zijn buiten de naam de Nederlanders er aan gaven tijdens de ontdekking ervan door Adriaen Block, "Roodt Eylant" vanwege de rode kleur van de klei, is er nog een Italiaanse versie.
De Italiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni da Verrazzano zou in 1524 te zijn geland, op het nu Block Island geheten, dat het even groot was als het eiland Rhodos. Later ontstond er verwarring welk eiland hij bedoelde en zo kreeg het grootste eiland de Naam "Rhode Island".

SOUTH CAROLINA. (SC)

De staat dankt haar naam aan de Britse koning Karel I van Engeland. De bijnaam van de staat is; "Palmetto state". 
De staat heeft een oppervlakte van 82.965 km², waarvan 6% water. De hoofdstad is Columbnia wat tevens de grootste stad is.
South Carolina grenst aan: (met de klok mee) North Carolina, de Atlantische Oceaan en Georgia.
Het gebied werd vroeger bewoont door de Creek-Indianen.  Het was een van de dertien staten die streden voor hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.
Op 23 mei 1788 werd het officieel de 8e staat van de V.S. De belangrijkste rivier is de Savannah die een groot deel de grens met Georgia vormt.
South Carolina kende relatief veel slaven en sloot zich zodoende bij de Confederatie aan gedurende de Amerikaanse Burger Oorlog.


VLAG VAN SOUTH CAROLINA.

 De vlag van South Carolina heeft een blauw veld met in het midden een witte palm en in de linkerbovenhoek een gestilleerde weergaven van een nekbeschermer voor mensen of paarden.
De kleur blauw en de nekbeschermer gaan terug naar 1765 toen zij in een banier geplaatst werden.
De huidige vlag werd aangenomen op 28 januari 1861.
ZEGEL VAN SOUTH CAROLINA.

Het zegel van de staat werd aangenomen in 1776.
Het is opgebouwd uit twee ovale delen. In het linker deel de palmettoboom en een omgevallen eik. De palmettoboom vertegenwoordigd de zegevierende verdedigers en de omgevallen eik de Britse troepen. 
Onder de palm een motto: "Quis Separabit?" ("Wie zal ons scheiden" (van de U.S.). Onder de boom 12 speren, die de eerste 12 staten van de Unie vertegenwoordigen. Onder in het ovale donkergroene deel de tekst; "Animis Opibusque Parati" ( "Sterk in denken en middelen").
In het rechter ovale deel de Romeinse godin Spes wandelend op een strand bezaaid met achtergelaten wapens. De godin; symbool van hoop heeft een laurier tak in haar hand en achter haar de opkomende zon. Onder haar afbeelding de naam "Spes". Boven in de groene rand van het ovaal de spreuk; "Dum Spiro Spero" ( "Adem en Hoop")
Rechts het historische wapen van South Carolina (1876).


SOUTH DAKOTA. (SD)

Dakota betekend "Vriend van de Sioux". De bijnaam van de staat is; "Mount Rushmore state". 
De hoofdstad is Pierre en de grootste stad Sioux Falls.
De staat heeft een oppervlakte van 199.905 km², waarvan 1,6% water. De staat grenst aan: (met de klok mee) North Dakota, Minnesota, Iowa, Nebraska, Wyoming en Montana.
Het gebied was oorspronkelijk bewoond door Indianen stammen als de Lakota, beter bekend staant als de Dakota of de Sioux. Lakota betekend; "vriend".
het gebied was lange tijd in Franse handen en kwam later voor een deel in handen van de V.S. het andere deel kwam in handen van de Britten die het in 1818 na een verdrag overdroegen aan de V.S. 
De belangrijkste en grootste rivier is de Missouri. De staat trad op 2 november 1889 toe tot de V.S. 

VLAG VAN SOUTH DAKOTA.

De vlag van South Dakota heeft een hemelsblauw veld met in het midden en met stralen omgeven zegel van de staat.
De eerste vlag werd aangenomen in 1909 met aan de voorkant een gele zon en op de achterkant het zegel. In 1963 werden beide afbeeldingen samengevoegd zoals nu op de huidige vlag.
Tot 1992 vermelde de vlag; "The Sunshine State" in plaats zoals nu "The Mount Rushmore State".  

ZEGEL VAN SOUTH DAKOTA.

Het zegel van South Dakota werd in 1885 in gebruik genomen.
Boven in het zegel het motto van de staat; "Under God the People Rule" ("Met hulp van God zullen we regeren").
In het zegel worden worden een rivier met boot, een ploegende boer, een mijn, grazend vee en het landschap weergegeven welke de economie en de rijkdom van het land symboliseren.Zie vervolg: V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten