woensdag 12 augustus 2015

BULB- EN DRUPPELSTEVEN. WAT ZIJN DAT?


VOOR EEN WEERSTAND 

VERMINDERING VAN HET WATER. Een schip dat vaart ondervindt weerstand van het water bij het doorklieven ervan reeds bij de voorsteven. 
Bij de eerste zeestomers was deze voorsteven nog scherp en recht, maar met de vergroting van de schepen zowel in de lengte als in de breedte veranderde de voorsteven om de weerstand van het water te verminderen. Hoe sneller het schip ging varen hoe groter de weerstand werd, hoe hoger de boeggolf, wat weer resulteerde in een groter verbruik van brandstof voor de voortstuwingsinstallatie.
De snelheid van het schip werd steeds belangrijker om in zo kort mogelijk tijdsbestek de lading van a naar b te vervoeren.
Dit was zeer zeker van belang voor de snelheid van oorlogsschepen en het waren de Japanners die reeds in de WO- II  onderzoek en gebruik maakten van de bulbsteven.


BULBSTEVEN.

De bulbsteven is een min of meer bolvormige uitstulping aan de voorsteven van een schip onder de lastlijn.
Door intensieve theoretische onderzoekingen, vooral van Japanse zijde (Inui) en praktische ontwerpen van Amerikaanse zijde en latere onderzoekingen bij vele scheepsbouwkundige laboratoria, zoals het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen, bleek dat de bulbsteven vooral een grote vermindering te geven van de weerstand, dus van het benodigde machinevermogen bij schepen die veel op een constante diepgang varen, zoals tankers, bulkcarriers en containerschepen.
Ook werd dit later in de nieuwbouw bij de cruiseschepen toegepast. 

Na 1963 is de toepassing van een bulbsteven op nieuw te bouwen schepen sterk toegenomen. De schepen werden groter en breder bij de toename van de tonnage.
Ook werd een groot aantal schepen die soms reeds kort in de vaart waren later nog van een bulbsteven voorzien.

De bulb kan variëren van een druppel- of peervorm tot die van een halve bol aan het vooreinde van een steven naar voren uitstekende cilinder (druppelsteven).

DRUPPELSTEVEN.

De druppelsteven is de huidige extreme vorm van de knots- of bulbsteven. 
Deze stevens kwamen in de zestiger jaren van de vorige eeuw tot ontwikkeling door het groeiend besef, voornamelijk in Japan, dat de bulb, indien verder naar voren uitgebouwd, de boeggolf door interferentie sterker kon afzwakken dan de gewone bulbsteven dat deed.
Bij hoger wordende dienstsnelheden in de laatste decennia en de vollere waterlijnen van tankers en ertsschepen, nam de weerstand door golfvorming sterker toe dan die door de wrijving. 
De bulbsteven die weerstandvermindering voornamelijk bereikt door afvlakking van het golfpatroon, kwam daardoor meer in de belangstelling dan voorheen. De vroegere eenvoudige verdikking van de steven onder de waterlijn groeide uit tot een sigaarvormige uitstulping van grote afmetingen.
Schepen uitgerust met een dergelijke ver voor de boeg uitstekende steven hebben op iedere zijde van de boeg het teken geschilderd staan.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten