dinsdag 21 februari 2017

RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 3)

RUSLAND EEN LAND 

DAT BESTAAT UIT 

VIJFENTACHTIG 

DEELGEBIEDEN. (3) DE REPUBLIEKEN. (2)KALMUKKIË. (KL)

De officiële Russische naam is Republiek Kalmukkië ook wel Kalmoekië genoemd. Het is een autonome republiek van de Russische Federatie, gelegen aan de Kaspische Zee.
Kalmukkië heeft een oppervlakte van 76.100 km² en een inwoners aantal van 292.410 mensen. De hoofdstad is Elista.
Het land behoort tot het federaal district Zuid en tot de economische regio Povolzje. De officiële talen zijn Russisch en het Kalmuks.
Het land bestaat hoofdzakelijk uit woestijn en steppegrond.
De bevolking stamt af van de Mongoolse nomaden die hier hier in de 17e eeuw vestigden. De bevolking werd in opdracht van Stalin verbannen naar Siberië en slechts de helft keerde na ruim twintig jaar weer terug. Het land kent veel boeddhistische tempels.
De grootste bron van inkomsten is de schapen teelt, waarvan er 2,5 miljoen rond lopen op nog geen 300.000 inwoners.

VLAG VAN KALMUKKIË.

De vlag van Kalmukkië bestaat uit een geheel geel doek met in het midden een lichtblauwe cirkel met daarin een witte lotusbloem.
De lotus staat symbool voor de zuiverheid, spirituele herborenheid en vrolijkheid. De vijf opstaande  bloembladen symboliseren de vijf continenten; de vier liggende staan voor de vier kwarten van de aarde. Samen moeten zij de gedachte uitdragen dat de Kalmukken in vrede met de rest van de wereld willen leven. Het blauw in de cirkel staat symbool voor de lucht, eeuwigheid en stabiliteit. Het geel van de vlag staat symbool voor de zon, het volk en het boeddhistische geloof.


WAPEN VAN KALMUKKIË.

Het wapen van Kalmukkië bestaat uit een ronde cirkel met een donkerblauwe rand en daartussen een lichtblauwe rand met donkerblauwe versiering welke weer een gele cirkel omsluit.
In de gele cirkel staat een in het rood een soort bloem met daaronder en wit-blauw lint. (betekenis onbekend).
Boven in het wapen staat een symbolische bloem met vier bladen welke de vier kwarten van de aarde voorstellen.
Het geheel wordt aan de onderzijde gedragen door een afbeelding in het rood van lotusbloembladeren.


KARATSJAJ-TSJERKESSIË. (KC)

Karatsjaj-Tsjerkessië is een autonome republiek in de Russische Federatie. Het heeft een oppervlakte van 14.100 km², een aantal inwoners van 439.470 mensen en de hoofdstad is Tsjerkessk.
Het land behoort tot het federaal district Noordelijke Kaukasus en de economische regio Noord-Kaukasus.
Het land is gelegen op de westelijke berghellingen van de Kaukasus en in het zuidoosten ligt de berg Elbroes met een hoogte van 5642 meter.
De Tjerkessen behoren tot 10% van de bevolking en zijn aanhangers van de islam. De Karatsjaïers hangen ook de islam aan maar spreken Turks. De officiële talen zijn; Russisch, Abazijns, Kabardisch, Karatsjai-Balkarisch en Nogai.
De deelrepubliek heeft 130 meren en in totaal 172 rivieren.


VLAG VAN KARATSJAJ-TSJERKESSIË.

De vlag van Karatsjaj-Tsjerkessië is een horizontale driekleur; lichtblauw- groen-rood. In het midden van de groene baan staat in een geel omringde cirkel de zon die achter de bergen opkomt en de berg Elbroes.
De kleur blauw staat symbool voor de vrede en rust, het groen voor welvaart en de natuur en het rood voor de warmte en eenheid van de bewoners van het land.

WAPEN VAN KARATSJAJ-TSJERKESSIË.

Het wapen is een rond embleem met een donkerblauwe achtergrond.
In de buitenste cirkel staat in de top de zon afgebeeld. Links en rechts van de gele cirkel groene loofbladeren met tulpen.
In het midden staat in het wit de berg Elbroes afgebeeld. Wat de gele afbeelding is onder in het wapen is niet duidelijk.KARELIË. (KR)

Karelië is een autonome republiek in de Russische Federatie en is gelegen in het noordwesten van Rusland aan de Witte Zee. Karelië is een historische gebied.
Het land heeft een oppervlakte van 172.400 km², waarvan 14,7% aan water.
Het heeft een inwoners aantal van 716.281 mensen en de hoofdstad is Petrozavodsk. De voertaal is Russisch, Karelisch, Fins en Wepsisch.
De bevolking is een mengelmoes van; Russen (73,6%), Kareliers (10%), Wit-Russen (7%), Oekraïners (3,6%, Finnen (2,3%) en Wepsen (0,8%).  
Karelië behoort tot het federaal district Noordwest en tot  de economische regio Noord.
Ruim 49% van het land is bedekt door naaldbossen, 25% van de oppervlakte wordt ingenomen door meren, waarvan de grootste twee zijn; het Ladogameer en het Onegameer.
De economie van de republiek is de bosbouw, visvangst, papierindustrie en houtbewerking. verder zijn er bedrijven gevestigd in machinebouw en metallurgie.
Karelië is voor de Russen een toeristisch trekpleister. 

VLAG VAN KARELIË.

De vlag van Karelië is een horizontale driekleur; rood-blauw- groen. De vlag is in gebruik sinds 1993.
Van de betekenis van de kleuren is vermoedelijk het rood van de strijd die om het gebied heeft gewoed in het verleden, het blauw voor de Witte Zee en het groen voor de uitgestrekte naaldbossen.
WAPEN VAN KARELIË.

Centraal in het wapenschild op de kleuren van de vlag staat een zwarte beer afgebeeld. Deze beer kwam reeds voor in het wapen toen het gebied nog onder Finland viel, maar had toen een zwaard in zijn klauwen. Wat de lichtbruine omlijsting van het wapen moet voorstellen is niet bekend.

KOMI. (KO)

Komi is een autonome republiek in de Russische Federatie en strekt zich uit over de noordoosthoek van Europees Rusland.
Komi heeft een oppervlakte van 415.900 km² en een inwoners aantal van 1.018.674 mensen. De hoofdstad is Syktyvkar.
Komi valt onder het federaal district Noordwest en onder de economische regio Noord.
De officiële taal is het Russische en het Zurjeens.
De voornaamste grote rivieren zijn; de Petsjora in het noorden en de Vytsjegda in het zuiden.
De voornaamste bestaansmiddelen zijn jacht, visserij en houtindustrie. 
Komi is rijk aan delfstoffen als; steenkool, aardgas, aardolie en ijzererts. Tussen 1929 en 1953 werden hier honderdduizenden Goelagdwangarbeiders te werk gesteld in de industrie en de infrastructuur.

VLAG VAN KOMI.

De vlag van Komi is een horizontale driekleur; blauw-groen-wit.
De vlag is in gebruik sinds 27 november 1992, maar werd op 6 juni 1994 officieel bevestigd.
Voor de symbolische betekenis van de kleuren is geen opgave gedaan.

WAPEN VAN KOMI.

Het wapen van Komi werd evenals de vlag op 6 juni 1994 bevestigd.
Het wapen heeft rood schild met in het midden een afbeelding van een vogel, vermoedelijk een adelaar.
De vogel draagt op zijn borst een borststuk met in het midden de afbeelding van de zon. Verdere verklaring is niet bekend.

MARI EL. (ME)

Mari El is een autonome republiek in de Russische Federatie. De republiek heeft een oppervlakte van 23.200 km², waarvan 4% aan water.
Het heeft een inwoners aantal 727.979 mensen en de hoofdstad is Josjkar-Ola.
Mari Nel behoort tot het federale district Wolga en de economische regio Wolga-Vjatka.
Het land ie gelegen in het oostelijke deel van de Oost-Europese Vlakte. De autonome republiek is in zijn huidige vorm gevormd op 22 december 1990.Het land heeft 467 rivieren en meer dan 200 meren, waarvan de meeste zijn dichtgevroren van half november tot half april. Het overgrote deel van deze rivieren wateren af in de Wolga. In het westen van het land ligt de moerassige Mari-laagvlakte die 57% van het land inneemt. Verder is het rijk aan bossen en het hoogste punt ligt op 278 meter.
De bevolking bestaat uit Mari's en Russen. De inkomsten bestaan uit; machineconstructie, metaal- en houtbewerking en verbouwen van voedingswaren.


VLAG VAN MARI EL.

De vlag van Mari El bestaat uit een wit doek met aan de linkerzijde een roodbruine decoratieve rand. In het midden van het overige witte deel staat het wapen van Mari El afgebeeld.
De vlag werd in 2011 in gebruik genomen.
WAPEN VAN MARI EL.

Het wapen dat ook in de vlag van Mari El voorkomt bestaat uit een wit schild met daarboven een gouden kroon.
In het midden op het schild staat een wandelende roodbruine beer op zijn achterpoten, met in zijn rechterpoot een zwaard en linkerpoot een schild.
Het wapen is gelijk met de vlag in 2011 in gebruik genomen.
Ook hier staat de betekenis ervan niet vermeld. 


MORDOVIË. (MO)

Mordovië is een autonome republiek in de Russische Federatie.
Het land heeft een oppervlakte van 26.200 km² en een inwoners aantal van 888.766 mensen. De hoofdstad is Saransk. 
Mordovië behoort tot het federaal district Wolga en tot de economische regio Wolga-Vjatka. 
Op 16 juli 1928 werd Mordovië een Nationale Okroeg (regio) van de Russische Socialistische Federatieve Suvjetrepubliek, op 30 januari 1930 een Autonome Oblast (provincie) en op 20 december 1934 de Mordviense Autonome Socialistische Sovjetrepubliek, die tot 25 januari 1994 heeft bestaan. Veel van de etnische bewoners van het gebied werden buiten de grenzen van hun titulaire republiek gehouden en heden woont er nog geen derde van hen in hun thuisland. Stalin gebruikte het gebied voor het bouwen van strafkampen, waarnaar onder meer de Krimtataren werden gedeporteerd. De officiële talen zijn er het Russisch en het Mordwiens.

VLAG VAN MORDOVIË.

De vlag van Mordovië is een horizontale driekleur; rood-wit-blauw.
De middelste witte baan het de breedte van de rode en de blauwe samen.
In het midden  van de witte baan staat een rood achtpuntig kruis, dat door een witte lijn in vieren is gedeeld, wat symbool staat voor de vier stammen uit het gebied, het is een gestileerde afbeelding is van de zon, als wegwijzer die de mens voor fouten behoed.
De vlag werd officieel aangenomen op 30 maart 1995.

WAPEN VAN MORDOVIË.

Het wapenschild van Mordovië is ovaal van vorm. In het midden een schild met de kleuren van de vlag met in het witte veld een klein schild waarop een vos is afgebeeld met daarboven drie pijlen in het zwart op de vos gericht.
Het geheel wordt omringt door een gele 'maansikkel' met versieringen op de breedste zijde. Hieromheen aan iedere zijde een korenaar omwikkeld met een lint in de nationale kleuren. Geheel boven de gestileerde afbeelding van de zon welke ook in de vlag staat.


JAKOETIË (SACHA) (SA)

Jakoetië of Republiek Sacha is een autonome republiek in de Russische Federatie. Het land heeft een oppervlakte van 3.103.000 km², wat neerkomt op 18% van de gehele Russische Federatie, driemaal zo groot als West-Europa. het gebied heeft 0,6% aan water.
Sacha heeft 949.280 inwoners en de hoofdstad is Jakoetsk.
Het valt onder het federale district Verre Oosten en de economische regio Verre Oosten. De officiële talen zijn het Russisch en het Jakoets.
De bevolking woont pas recent in het gebied en zijn van Mongools en Turkse afkomst en drukten de oorspronkelijke stammen weg uit het gebied. De nieuwe bewoners ontwikkelden landbouw in het stroomgebied van de rivier de Jena. Vaak waren deze Russen mensen die verbannen waren in de tweede helft van de 19e eeuw. Ze verbouwden tarwe, haver en aardappelen en door de jacht floreerde er de bonthandel. Tegenwoordig is er mijnbouw en plaatselijke lood-productie en werd de rivier bevaarbaar gemaakt voor de scheepvaart. verder is het land rijk aan olie, aardgas, steenkool, diamanten goud en zilver. Het gebied kent twee gebergten; het Verchojanskgebergte en het Tsjerskigebergte met de hoogste bergtop in het gebied de Gora Pobeda met 3147 meter.

Rechts de 'Oedatsjnajapijp' een van de grootste diamantmijnen van Jakoetië. De mijn heeft een diepte van 530 meter.VLAG VAN JAKOETIË.

 De vlag van Jakoetië bestaat uit een lichtblauw veld met in het midden een witte cirkel. Het veld is aan de onderzijde horizontaal afgezet in de kleuren wit-rood en groen. De groene baan heeft de zelfde breedte als de witte en rode samen.
De vlag werd aangenomen op 14 oktober 1992.
De witte cirkel staat symbool voor de noorderzon en het eeuwige leven; het blauw staat voor het poolklimaat van het land.
De witte streep voor de sneeuw, reinheid, hoop en wijsheid. het rood voor kracht, de moed van de mensen, eer en aspiratie. Het groen staat symbool voor gezondheid, vreugde en hoop.

WAPEN VAN JAKOETIË.


Het wapen van Jakoetië is rond en heeft aan de buitenzijde een brede donkerblauwe band met bovenin versieringen en verder da naam van het land. Tussen de blauwe band liggen twee dunne rode banden welke op een wit veld een afbeelding omcirkelen, voorstellende een menselijk figuur op een paard  met in de linkerhand een banier. De betekenis hiervan is niet bekend.
  
 Zie vervolg: RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 4)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten