zaterdag 27 februari 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)


HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE. (8)

AZIË.
MONGOLIË.

Mongolië is een land in Centraal-Oost-Azië. Het land grenst in het noorden aan de autonome republieken Altai, Toeva en Boerjatië, welke lid zijn van de Russische federatie.
Verder grenst het in het noorden aan de Krai Transbaikal en in het zuiden aan Binnen-Mongolië.
Het land ligt op de Mongoolse hoogvlakten en heeft een oppervlakte van 1.564.116 km². De hoofdstad is Ulaanbaatar en de voertaal is Mongools.
Mongolië is sinds 1990 een zelfstandige republiek.
Op 1 december 1911 verklaarde de regering van Buiten-Mongolië zich autonoom van het revolutionaire China, wat door China niet werd erkend.
De Mongoolse regering kreeg bescherming van de Russen in 1912 en China zag ervan af het land weer te annexeren. Direct na de onafhankelijkheid kreeg het land een priester-koning en sloot gelijk in 1913 een verdrag met Tibet voor wederzijdse steun.


Tijdens de WO-I deed China een vergeefse poging het land weer te veroveren.
In 1921 viel het land in handen van een Baltische aristocraat die meende een reïncarnatie te zijn van de lamaïstische heerser en trad op als een dictator. Met behulp van het Rode Leger wist men in 1921 een einde te maken aan de bezetting.
Op 20 mei 1924 werd de Volksrepubliek Mongolië uitgeroepen. Na de democratische revolutie in het Kremlin werd Mongolië een meerpartijenstaat. In 1992 werd het land onafhankelijk en een eigen republiek.


VLAG VAN MONGOLIË.

De vlag van Mongolië werd aangenomen op 12 februari 1992. Het is de derde vlag sinds 1921.
De vlag heeft drie gelijke verticale banden in de kleuren rood-blauw-rood met in het rode deel aan de hijskant het nationale embleem de "soyombo". Dit figuur is een yin-yangsymbool, een zuilvormige afbeelding met abstracte en geometrische symbolen die staan voor vuur, zon, maan en water.
Het rood is het boeddhistische rood. Het blauw staat symbool voor de Mongoolse blauwe lucht.

WAPEN VAN MONGOLIË.

Het wapen van Mongolië is rond en staat op een voet van bladeren van de lotusbloem.
Centraal in het wapen staat het windpaard afgebeeld op een een donkerblauwe achtergrond. De achtergrond staat symbool voor de hemel, hetgeen in Mongolië heilig is.
Het windpaard staat samen met een Sojombo-symbool samen afgebeeld en staat voor onafhankelijkheid, soevereiniteit en geloof.
Onder het paard staat een gouden dharma, een boeddhistisch stuurwiel, afgebeeld met een gebedssjerp, de chatag. Dit zijn beide elementen van eerbied en respect en staan voor de welvaart.
Het paard en de dharma staan voor een groen heuvellandschap, hetgeen de aarde symboliseert. De cirkel om het geheel is versierd met ornamenten met bovenin de Drie Juwelen uit het boeddhisme.
Het is het vierde wapen sinds 1940, maar steeds stond het windpaard centraal, maar waren de drie juwelen een rode ster.

MYANMAR.

Officieel de Republiek Unie van Myanmar. het land is gelegen in Zuidoost-Azië.
Myanmar wordt begrenst door Bangladesch in het noordwesten, India in het noordoosten, China in het noorden, Laos en Thailand in het oosten en in het westen door de Golf van Bengalen en de Andamanse Zee.
Het land heeft een oppervlakte van 676.577 km². De hoofdstad is Naypyidaw en de voertaal is Birmaans.
Voor 7 november 2005 was Rangoon de hoofdstad van het land.

In 1824 werd het huidige Mayanmar als kolonie ingelijfd door het britse Rijk onder de naam Burma.
het land werd in 1948 onafhankelijk en bleef voor het internationale verkeer deze naam gebruiken. In 1989 kwam het land onder militair bestuur en deze besloten dat de naam Myanmar gebruikt diende te worden, een naam die al zeer oud was voor het land.
De naam verwijst naar een etnische groep die het land in de 12e eeuw bewoonden. De naam Burma is een verbastering door de Britten van de naam Bamar, een alternatieve spelling voor de eerder genoemde etnische groep gebruikt door de Portugezen.


Ruim 50% van het land wordt bedekt door sub-tropische bossen. Aan de kust bevindt zich uitgestrekte mangrove-begroeiing. De belangrijkste landbouw gewassen zijn rijst, mais en suikerriet.In de grond worden veel edelstenen gevonden en de mooiste zijn de robijnen die bekend staan vanwege hun "puurheid".

Na de WO-II kwam er een einde aan het brits bestuur en werd Burma in 1948 onafhankelijk en ontstond de democratisch geregeerde Unie van Burma.
In 1962 vond er een militaire coup plaats en nam de junta het bestuur over. Dit zou duren tot 31 januari 2011 toen er een nieuwe grondwet in werking trad.


VLAG VAN MYANMAR.


 De huidige vlag werd op 21 oktober 2010 in gebruik genomen. het was na de eerste vlag uit 1300 de negende vlag van het land.
De vlag bestaat uit drie horizontale banen in de kleuren geel-groen-rood met in het midden een grote vijfpuntige witte ster.
De kleuren symboliseren: geel de solidariteit, wit de vrede en de rust en rood de moed en besluitvaardigheid.
De vijf punten van de ster staan voor de vijf bestuurlijke afdelingen van het land.


WAPEN VAN MYANMAR.

het wapen van Myanmar is één van de officiële symbolen en wordt gebruikt in alle regeringsdocumenten.
Het wapen toont twee mythische leeuwen die met de rug naar elkaar toestaan met daar tussen op een rode achtergrond de kaart van het land. Het wapen wordt omringt door traditionele bloem versieringen. Boven in het wapen staat de socialistische ster afgebeeld.
 Op een lint onderin het wapen staat in het Birmaans de tekst:
"President van de Unie van Myanmar".


NEPAL.

Nepal is een republiek gelegen in het Himalaya gebergte tussen India en Tibet (China).
Het land heeft een oppervlakte van 147.181 km².
De hoofdstad is Kathmandu en de voertaal is Nepalees.
Nepal kent een lange geschiedenis die terug gaat voor onze jaartelling. De eerste bewoners van de Kathnundu-vallei van Tibetaanse (Mongoolse) afkomst waren de eerste die in de 3e eeuw v.Chr. het boeddhisme meebrachten. Het is het geboorteland van Boeddha.
Tussen 1768-1769 werd Nepel verenigd onder de heerschappij door de vorst van het prinsdom Gurkha. het sloeg in de 17e eeuw reeds zijn eigen munt. Einde 18e eeuw werd het land binnen gevallen door de Gurhka's uit Tibet, welke weer werden verdreven door troepen uit China. Hierdoor werd Nepal tribuutplichtig aan China en werd het land in feite zwaar vernederd.In de 19e eeuw had het land grensgeschillen met India. Britse troepen vielen het zuiden van Nepal binnen, maar trokken zich later terug daar ze geen belang hadden bij het gebied. Intern kende het land in de zelfde eeuw oom machtsproblemen. De koning trok alle macht naar zich toe en en regeerde het land als een dictator. Van 1996 tot 2006 kende het land een burgeroorlog. Tijdens die oorlog vermoorde de kroonprins de koninklijke familie en pleegde daarna zelfmoord. 
Op 21 november 2006 werd tussen de regering en de maoïstische rebellen in het land een definitieve vredesovereenkomst gesloten die de burgeroorlog beëindigde. In 2008 kwam er een einde aan de monarchie van het land en werd Nepal een republiek. 
Van het gehele land is maar 20% van de grondoppervlakte geschikt voor landbouw. Van de tien hoogste bergen van de wereld liggen er acht in Nepal, met als hoogste de Mount Everest.


VLAG VAN NEPAL.

Nepal is het enigste land dat geen rechthoekige of vierkant vlaggen doek heeft. het is een combinatie van twee wimpels die staan voor de verschillende takken van de vorige heersers, de Rana-dynastie.
De vlag werd officieel goedgekeurd op 16 december 1962.
De individuele wimpels waren de vooraf gaande twee eeuwen al in gebruik en de dubbele sinds de 19e eeuw.
De velden van de wimpels hebben een karmijnrode kleur en zijn afgezet met een blauwe band. het zijn de nationale kleuren van het land.
De twee koninklijke symbolen vertegenwoordigen de hoop dat Nepal zal blijven voortbestaan zolang de zon en de maan zullen schijnen.


WAP[EN VAN NEPAL.

het wapen werd op 30 december 2006 in gebruik genomen na de verzoening van beide strijdende partijen in de burgeroorlog.
De afbeelding in het wapen wordt omringt door bloeiende rododendron de nationale bloem van Nepal.
Bovenin het wapen staat de vlag van Nepal afgebeeld.
In het wapen staat het hooggebergte van Nepal centraal, met name de Mount Everest.
Onderin het wapen geven een vrouwen- en mannenhand elkaar de hand, wat symbool staat voor gelijkheid. Onder de handen op een gouden achtergrond zijn twee korenaren afgebeeld, die het vruchtbare land symboliseren. Onder het wapen staat in het Sanskriet op een rood lint de tekst; "De moeder en het moederland zijn groter dan de hemel".

NOORD-KOREA.

Officieel de Democratische Volksrepubliek Korea. het land is gelegen in Noor-Oost-Azië en grenst aan de landen China, Rusland en Zuid-Korea. Aan de kusten aan de Gele Zee en de Japanse Zee.
Het land is een gesloten communistische dictatoriale staat met militaire regering.
Noord-Korea heeft een oppervlakte van 120.538 km², waarvan 0,1% water. de hoofdstad is Pyongyang en de voertaal is Koreaans.

De geschiedenis van het land begint op 15 augustus 1945. Korea was toen, sinds 1910 bezet gebied geweest door Japan. Hieraan kwam een einde na de WO-II. Het bewind over Korea werd gedeeld en het zuidelijke deel werd bezet door de V.S. en het noordelijke deel door de Sovjet-Unie. In oktober 1945 keerde Kim Il-sung terug naar het land en hij werd co-voorzitter van het volkscomité.
Onder invloed van de Sovjet-Unie kwam de Koreaanse Arbeiderspartij op 26 augustus 1946 aan de macht onder leiding van Kim Il-sung. Hij zou tot in de jaren negentig de macht in handen houden in Noord-Korea.
Op 9 september 1948 werd in Pyonyang de Democratische Volksrepubliek Korea uitgeroepen en hiermee werd het een zelfstandige staat.


In 1950 brak de Koreaanse Oorlog uit, nadat het noorden het zuiden was binnen gevallen. Deze oorlog duurde tot juli 1953 door bemiddeling van de Verenigde Naties. Het werd geen vrede, maar een wapenstilstand die tot op heden nog voortduurt.
Deze oorlog heeft aan beide zijden miljoenen levens gekost. het noorden kreeg steun van China en het zuiden van de V.S.
Beide legers zijn in staat van paraatheid en de grens tussen beide naties is een gedemilitariseerde zone.
In 1991 werden de beide Korea's lid van de Verenigde Naties. In 1992 sloot het noorden een akkoord over het bevriezen van zijn nucleaire programma, maar werkte in het geheim verder aan het bezit van een atoombom en werkt nu zelfs aan lange afstand raketten.
Door deze proeven is het land in een economische boycot beland. Ook de huidige regering werkt alle mogelijkheden tot het uitroepen van een officiële vrede tussen beide Korea's tegen en zo ook een hereniging van beide landen. Veel Noord-Koreanen vluchten naar China om de honger en politieke druk te ontkomen.


VLAG VAN NOORD-KOREA.

De vlag werd op 8 september 1948 de nationale vlag van het land.
De vlag bestaat uit een brede rode baan in het midden tussen twee smalle blauwe banen gescheiden door een zeer smalle witte baan.
In de rode baan staat een witte cirkel met daarin een rode vijfpuntige ster.
De rode ster staat symbool voor het communisme en is geplaatst op een witte schijf die mogelijk op het Yin-Yang-symbool betrekking heeft. Dit is het symbool dat in de Koreaanse cultuur wordt gebruikt.
het rood staat voor revolutionair patriottisme. De blauwe banen impliceren de "Aspiratie van de Koreaanse mensen zich met de revolutionaire mensen van de gehele wereld te verenigen en voor de overwinning van het idee van onafhankelijkheid, vriendschap en vrede te strijden".


WAPEN VAN NOORD-KOREA.

Het wapen is een embleem dat is opgesteld naar het voorbeeld van het embleem van de Sovjet-Unie.
Het wapen toont een waterkracht centrale van vermoedelijk de Supung-dam of de Taipingwan-dam en de berg Paektusan beide onder het schijnende licht van de communistische rode ster.
het geheel wordt omringt door rijsthalmen met onder het geheel op een rood  lint de tekst Democratische Volksrepubliek van Korea.

OEZBEKISTAN.

Officieel de Republiek Oezbekistan. Het land is gelegen in Centraal-Azië en grenst aan Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Afghanistan en Turkmenistan.
het land heeft een oppervlakte van 447.400 km², waarvan 4,9% water.
De hoofdstad is Tasjkent en de voertaal is Oezbeeks. 


Na de val van het Mongoolse Rijk in de 15e eeuw kwamen de Oezbeekse dynastieën aan de macht.
Geleidelijk annexeerde het Russische Rijk het gebied. Tot aan de WO-I kwamen de Oezbeeken regelmatig in opstand tegen het regiem daar ze een islamitische staat wilden.
In 1918 werd de communistische Turkestaanse Autonome Socialistische Sovjetrepubliek opgezet.


Het verzet tegen het Rode Leger was halverwege 1920 grotendeels neergeslagen en in 1924 werd de Oezbeekse Socialistische Sovjet Republiek opgezet.
Tijdens de Sovjet periode was het land de producent voor katoen en graan wat tot een overgebruik leidde van kunstmest en water. Het Aralmeer kwam hierdoor droog te staan.
In 1991 na de val van het communisme werd het land onafhankelijk. 
Het land kampt tegenwoordig met het moslimterrorisme en de ermee gepaard gaande godsdienstvrijheid, mensenrechten en democratie. 


VLAG VAN OEZBEKISTAN. 

De vlag van Oezbekistan bestaat uit drie brede horizontale banen in de kleuren lichtblauw-wit en lichtgroen onderling gescheiden door een smalle streep in het rood.
Linksboven in de blauwe baan staat een halve maan en twaalf witte sterren.
De twaalf sterren staan voor de twaalf provincies van het land. De blauwe baan staat symbool voor de lucht, de witte baan voor rechtvaardigheid en de groene baan voor gastvrijheid. De dunnen rode strepen staan voor kracht.
De halve maan vertegenwoordigd ofwel de terugkomst van het land op het internationale toneel na de Sovjet overheersing, ofwel de moslim religie.

WAPEN VAN OEZBEKISTAN.

Het wapen werd aangenomen op 2 juli 1992 en is gebaseerd op het oude wapen uit de Sovjet periode.
Centraal in het wapen staat de variant van het Perzisch fabeldier Simurgh, de Xumo.  Achter deze vogel staat het Oezbeekse landschap met een opkomende zon.
Om de vogel staan links takken van de katoenplant met vrucht en rechts tarwehalmen. Beide worden samengebonden door de Oezbeekse vlag met de naam van het land.
Bovenin het geheel staat het islamitische teken de wassende halve maan en ster.


OMAN.

Officieel het Sultanaat Oman. Het land is gelegen aan de zuidoostkust van het Arabisch Schiereiland. Het grenst aan de Verenigde Arabische Emiraten in het noordwesten, Saoedi-Arabië in het westen en Jemen in het zuidwesten. De kustlijn ligt aan de Golf van Oman en de Arabische Zee.
Tot 9 augustus stond het bekend als Maskat en Oman.
Het land heeft een oppervlakte van 309.500 km². De hoofdstad is Masqat en de voertaal is Arabisch.
Het woestijnvolk is van oudsher een zeevarende natie en eeuwenlang een centrum voor handelaars.  
In 1508 werd de havenstad Masqat door de Portugezen bezet, waarvan na 150 jaar verblijf de forten en Portugese huizen nog te zien zijn. De Portugezen werden verdreven door de Ottomanen en in 1659 ging Oman deel uitmaken van het Ottomaanse Rijk. De Nederlandse VOC had van 1672 tot 1675 een handelspost in Masqat.
In de 19e eeuw groeide het rijk uit tot in Perzië, Beloetsjistan en Zanzibar. In 1801 knoopte deze grootmacht diplomatieke betrekkingen aan met groot Brittannië. De Britten maakte gebruik van de onderlinge verdeeldheid in de leidinggevende familie van Oman en namen het gezag over.
Het Omaanse Rijk viel uiteen en in 1891 werd het land een Brits protectoraat en bleef dit tot 1971. 


In de het begin van de afgelopen eeuw was het land afhankelijk van landbouwproducten als; gierst, tarwe, gerst, abrikozen, vijgen, dadels en koffie.
Parelvisserij was een belangrijke bron van inkomsten. Sinds 1972 produceert het land aardolie en -gas. Voor de export ervan werden grote overslag terminals in zee gebouwd.
In het binnenland dat bergachtig is liggen prachtige wadi's met helder water en weelderige plantengroei.VLAG VAN OMAN.

De huidige vlag, de vierde sinds 1856, is in 1970 in gebruik genomen. De vlag heeft de kleuren rood-wit en groen, waarvan het rode gedeelte een liggen letter T is met de kop aan de hijszijde.
Boven in de verticale rode baan staat linksboven het wapen van Oman.
Het wit staat symbool voor het vertrouwen van de bevolking in vrede en vooruitgang. Groen voor de vruchtbaarheid van de grond en het groen van het land. Het rood is overgenomen van de geheel rode vlag van het Sultanaat Masqat en staat voor de strijd tegen buitenlandse legers.


WAPEN VAN OMAN.

Het wapen van Oman is een embleem en geeft traditionele wapens van het Omanitische volk weer. Een riem met daarachter een khanjar, een gekromde Arabische dolk en daarachter twee gekruiste zwaarden.
Het embleem was reeds in het midden van de 18e eeuw in gebruik.
                    Zie vervolg: AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 9)


woensdag 24 februari 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 7)


HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE. (7)

AZIË.
LAOS.

Officieel de Democratische Volksrepubliek Laos.
Het land grenst aan Myamar, China, Vietnam, Cambodja en Thailand. Laos heeft een oppervlakte van 236.800 km², waarvan 2% water. De hoofdstad is Vientiane en de voertaal is Laotiaans.
Loas is het land van de Boeddhistische tempels.


In de 14e eeuw werd het eerste koninkrijk gesticht onder de naam Lan Xang, het rijk van de miljoen olifanten en de witte parasols. Dit koninkrijk bestond tot 1707 toen het in drie delen uiteen viel; het koninkrijk Luang Prabang, het koninkrijk Vientiane en het koninkrijk Champassak.
Alle drie deze koninkrijkjes hadden constant te verduren van invallen uit de buurlanden Birma, Siam ( het huidige Thailand) en Vietnam.
In 1893 werd het gebied ingenomen door de Fransen, die de drie koninkrijkjes weer samenvoegden en het land als protectoraat opnamen in de kolonie Unie van Indochina.

Gedurende de WO-II werd het land door Japan bezet. In 1954 verkreeg het land na een nederlaag van de Fransen in de Eerste Indochinese Oorlog haar onafhankelijkheid.

Het koninkrijk bestond uit drie prinsen die ieder voor zich de macht naar zich toe trokken.
In 1960 werd de regering omver geworpen bij een militaire staatsgreep en het land kreeg te maken met communistische guerrilla.
De V.S. mengde zich in de strijd en het gevolg was de Tweede Indochinese Oorlog die de geschiedenis in zou gaan als de Vietnamoorlog.
Het land werd gedurende die strijd zwaarder gebombardeerd dan Duitsland en Japan tezamen gedurende de WO-II. Na het beëindigen van de strijd werd op 2 december 1975 de Democratische Volksrepubliek uitgeroepen. De koninklijke familie, waarvan twee wisten te ontsnappen, stierven uiteindelijk in een interneringskamp.
De rivier de Mekong welke door het land stroomt is de belangrijkste transport ader in het land.

VLAG VAN LAOS.

De huidige vlag is aangenomen op 2 december 1975.
De vlag heeft drie banen, waarvan de middelste de dubbele breedte heeft dan de twee buitenste; in de kleuren rood-blauw-rood.
In de middelste blauwe baan staat een witte cirkel.
Het rood in de vlag staat symbool voor het bloed dat is vergoten in de onafhankelijkheidsstrijd. het blauw staat voor de rijkdom van het land en de witte cirkel symboliseert de maan schijnend boven de Mekong rivier.

In de vlag uit de periode dat het land nog een koninkrijk was staat duidelijk de olifant centraal als symbool.
De witte olifant is in het zuidoostelijke deel van Azië een koninklijk symbool. De drie olifanten staan symbool voor de drie prinsdommen. Ze staan op een voetstuk, dat de wet symboliseert en boven hen is de witte parasol van negen lagen afgebeeld, wat een koninklijk symbool is en verwijst naar voor de boeddhisten heilige berg de Meru. Tijdens de Franse overheersing stond linksboven in het kanton de Franse vlag afgebeeld.

WAPEN VAN LAOS.

Centraal in het wapen staat de boeddhistische tempel Pha That Luang in Vientiane afgebeeld als nationaal symbool.
Links in het wapen staat de waterkracht centrale van Nam Ngun afgebeeld, een moderne asfaltweg en rechts de irrigatie van de rijstvelden en de natuur.
Onder in het wapen staat een tandwiel als symbool voor de industrie. Het geheel wordt omringt door rijsthalmen met links op een rood lint de tekst; "Vrede en Onafhankelijkheid" en rechts "Eenheid en Welvaart". Onder het tandwiel de naam van het land.

LIBANON.

Officieel de Republiek Libanon. het land is gelegen aan de uiterste oostkust van de Middellandse Zee en grenst aan Israël in het zuiden en in het oosten en noorden aan Syrië.
Het land heeft een oppervlakte van 10.452 km², waarvan 1,7% water. De hoofdstad is Beiroet en de voertaal is Arabisch.

De naam Libanon komt van de Semitische stam Ibn, wat "wit" betekend en vermoedelijk een verwijzing is naar de besneeuwde toppen van het Libanongebergte.
De Romeinen noemden Libanon Lub Na'a, wat "wit land" betekend in het Semitisch.
het land maakte deel uit van de Vruchtbare Sikkel, het gebied dat rond 8500 v.Chr. in het Midden Oosten voor het eerst landbouw ontstond.
Het land was onder de Feniciërs, tussen 2700 en 450 v.Chr. een bloeiende maritieme natie. Ruïnes hiervan zijn nog steeds te vinden in het land.
In de 5e eeuw v.Chr. heersten de Perzen in het land. In 333 v.Chr. werd het land veroverd door Alexander de Grote. In de eerste eeuw voor Christus kwam het onder bestuur van de Romeinen. In die tijd groeide de stad Baalbek uit tot een religieus centrum.


In de 7e eeuw werd het land veroverd door het Arabische Rijk.
In de Middeleeuwen werd het weer veroverd door de kruisvaarders en het werd het zuiden geregeerd door het Koninkrijk van Jeruzalem en het noorden door het Graafschap van Tripoli. 
Saladin bestreed in de 12e eeuw de kruisvaarders vanuit Damascus. 
In de 13e eeuw werden de kruisvaarders uit het land verdreven door de Egyptische Mammelukken.
In 1516 viel het land in handen van de Ottomanen en maakte tot het einde van de WO-I deel uit van dit rijk. 
In 1920 werd Libanon een Frans mandaatgebied en tot de dertige jaren bleef het redelijk rustig in het gebied. De Fransen stelde het land onafhankelijkheid in het vooruitzicht, maar de christenen streefden naar een Libanese staat terwijl de moslims streefden naar aansluiting met Syrië. Het plan ging de ijskast in. gedurende de WO-II koos het land de zijde van de Franse Vichy regering. In 1941 werden Libanon en Syrië ingenomen door de Vrije Fransen. In 1943 werd het Franse mandaat over het gebied opgeheven en werd het land onafhankelijk. Het land viel in  1948 de nieuwe staat Israël aan.
Gedurende de jaren veertig vijftig was de situatie in het land stabiel tot 1958 toen er een opstand van de moslims uitbrak. Tot op heden is het land verdeeld in diverse moslim groeperingen, de PLO van de Palestijnen, regeringsmilities en de Hezbollah. Verder oorlogen met Syrië en Israël.


VLAG VAN LIBANON.

De vlag van Libanon bestaat uit drie horizontale banen, waarvan de middelste de dubbele breedte heeft van de buitenste banen.
De kleuren zijn rood-wit-rood met in het midden van de witte baan een afbeelding van de Libanonceder in het groen.
De ceder staat voor geluk en voorspoed voor het land. De kleuren rood voor het bloed dat is vergoten voor de onafhankelijkheid van het land. het wit staat symbool voor de puurheid. De ceder verscheen voor het eerst in de vlag in 1861 toen het land Ottomaansgebied was.

Gedurende de periode dat het gebied een Frans mandaat was werd de Franse vlag gevoerd met in het midden van de witte baan de Libanonceder. 

WAPEN VAN LIBANON.

Het wapen heeft geen officiële status, daar het land geen heraldische traditie kent.
Het wapenschild dat wordt gebruikt heeft schuin de kleuren rood-zilver-rood, met in de zilveren band de afbeelding van de Libanonceder.
MALDIVEN.

Officieel de republiek der Maldiven. het is een eilandengroep bestaande uit 1190 koraaleilanden, gegroepeerd in 26 atollen gelegen in de Indische Oceaan ten zuidwesten van India.
De eilanden liggen verspreid over een oppervlakte van 90.000 km² maar hebben aan land maar een oppervlakte van 300 km².
het grootste eiland is 5 km² groot en dan zijn er nog maar negen met hooguit een oppervlakte van 2 km².
Twee honderd eilanden zijn bewoond en veel worden gebruikt door luxe hotel voor het toerisme.
De hoofdstad van de Maldiven is Malé en de landstaal is Divehi.
Volgens archeologische vondsten zouden de eilanden reeds 5000 jaar bewoond zijn.
De eerste kolonisatie van het gebied is van rond 500 v.Chr.
Zo zouden de eerste bewoners het boeddhisme hebben aangehangen, wat vermoedelijk door Chinese zeevaarders werd geïntroduceerd. Ook de Arabische zeelui deden de eilanden aan  dat is vermoedelijk dat de toenmalige koning zich in 1154 tot de islam bekeerde.
In de 16e eeuw heerste er een Portugese overheersing van ongeveer 17 jaar. Er regeerden in totaal 84 sultans.


In 1887 kwamen de Maldiven onder Brits protectoraat. Op 26 juli 1965 werden de Maldiven onafhankelijk en werd er gekozen voor een republiek.
De eilanden met de prachtige witte stranden afgewisseld door enorme gladde rotsblokken zijn een waar paradijs voor de vakantieganger.
Ondanks de hoge luchtvochtigheid is het er aangenaam vertoeven door de passaatwinden die er altijd waaien. Ook liefhebbers van de duiksport kunnen hier hun hart ophalen.
Zoals veel geïsoleerde eilanden in de Indische Oceaan, kent ook de Maldiven een zeer speciaal soort kokosnoot.


Het is de 'coco de mer', zee kokosnoot of de dubbele kokosnoot.
Het wordt ook ook wel de 'liefde noot' of de 'vrouwelijke noot' genoemd. Deze palmboom met een hoogte van 25 tot 34 meter en waaiervormige bladeren van 7 tot 10 meter lengte en een breedte van 4,5 meter komt alleen op deze eilanden voor.
De vrucht kan een gewicht hebben van 15 tot 30 kilo.
Na de bloei duurt het 6 tot7 jaar om te rijpen en als deze valt op de vruchtbare bodem nog eens ruim twee jaar eer deze gaat uitkiemen. De naam spreekt voor zichzelf.


VLAG VAN DE MALDIVEN.

De vlag van de Maldiven toont een halve maar op een groene achtergrond, omringt door een breed rood kader.
De vlag werd op 25 juli 1965 officieel aangenomen.
Het rood in de vlag staat symbool voor de moed van de helden van het land, die heden, toekomst en verleden hun bloed voor hun land opofferden. het groen staat symbool voor de natuur en vooral de vele palmbomen, tevens voor de vrede en vooruitgang en de kleur van Mohammed. De halve maan staat voor de islam, de staatsgodsdienst van de eilanden.

WAPEN VAN DE MALDIVEN.


In het wapen van de Maldiven staat centraal de kokospalm als symbool voor de natuur op de eilanden.
Voor de palm de halve maan met ster voor de islam de staatsgodsdienst.
Aaan beide zijden de vlag van de Maldiven met op een lint de tekst in het Arabisch;"Ad-Dawlat Al-Mahaldheebiyya". ( "Staat der Duizend Eilanden") of ("Staat der Maldiven").

MALEISIË.(FEDERATIE).

Het koninkrijk Maleisië bestaat uit twee van elkaar gescheiden delen. Een deel, Malakka, ligt in het verlengde van het zuiden van Thailand en het andere deel bestaande uit Sabah, Sarawak en Labuan ligt in het noordelijke deel van het eiland Borneo (Kalimantan voor Indonesië). Maleisië is een federatie van staten.
Maleisië heeft een oppervlakte van 330.290 km², waarvan 0,3% water.
De hoofdstad is Kuala Lumpur en de voertaal is Maleis en Engels.


Het schiereiland Malakka wordt begrenst door de Straat Malakka van Indonesië in het westen, door Straat Singapore in het zuiden van de staat Singapore en in het oosten door de Chinese Zee.
Malakka ontwikkelde zich als een belangrijk handelscentrum in Zuidoost-Azië vanwege de handel tussen China en India en vooral voor de handel tussen het Verre Oosten en Europa.
De islam deed zijn intrede in de 14e eeuw en de Europese handels landen zoals Portugal, Nederland en Groot Brittannië domineerden in de 16e eeuw Straat Malakka.
De eerste koninkrijken ontstonden en de 2e en 3e eeuw met een invloed op cultuur, godsdienst en staatsvorm vanuit India. Rond de 5e eeuw kwam het land in contact met China en werd het later onderdanig aan het Srivijaya-rijk uit Sumatra.
In 1509 werd het gebied veroverd door de Portugezen. Tot 1526 bleven de heersers van Malakka verzet plegen en verjoegen de Portugezen. De afstammelingen van de sultan stichtten de nieuwe staten Johor en Pahang.In 1641 veroverden de Nederlander Malakka op de Portugezen en in 1786 vestigden de Engelsen zich op Penang en in 1819 in Singapore. In 1824 ruilden de Engelsen Benkul;u voor Malakka en beheersten het gehele gebied langs de Straat van Malakka.
Onder het Brits bestuur floreerde de productie van tin, rubber en palmolie. Na de WO-II richtten de Britten de Unie van Malaya op.
In 1957 werd Malaya onafhankelijk. In 1963 werd besloten Singapore, Sarawak, Noord-Borneo en Brunei bij Malaya te voegen en zo ontstond de Federatie maleisië. Brunei haakte af en Indonesië en de Filipijnen erkenden de nieuwe federatie niet.
Bij het onafhankelijk worden van Groot Brittannië stapte later ook Singapore in 1965 uit deze federatie.


Maleisië is een zeer welvarende staat. het heeft het beste wegennet van geheel Zuidoost-Azië en verder goede treinverbindingen door het land.
Door de productie van rubber steeg gedurende de WO-II de economie van het land zeer sterk.
Verder zijn de mijnbouw van Bauxiet, goud, ijzer en mangaan van groot belang voor het land.
Olie wordt ingevoerd uit de overige staten van de federatie.
VLAG VAN MALEISIË.

De vlag van Maleisië staat ook bekend onder de naam 'Jular Gemilang ("Glorieuze Strepen")  en deze werd aangenomen op 16 september 1963.
De vlag toont zeven rode en zeven witte strepen met linksboven in het kanton op een blauw veld een halve maan en een veertienpuntige ster in het geel.
De vlag toont veel gelijkenis met de vlag van de V.S, daar beide de rode en witte strepen hebben.
De halve maan en ster verwijzen naar de islam de godsdienst van het land. Het geel is een koninklijke kleur en staat voor de leiders van de federatie. De blauwe kleur staat symbool voor de eenheid van de Maleisiërs. 
De veertien strepen staan voor de dertien staten en de drie federale gebieden.

WAPEN VAN MALEISIË.

 Het wapen van Maleisië is aangenomen in 1963. In 1965 heeft het enige kleine veranderingen ondergaan.
Boven het wapenschild staat de halve maan en een veertienpuntige ster afgebeeld. het wapen schild is in zeven delen opgesplitst, welke symbool staan voor de dertien staten en territoria van Maleisië.

1. Het rode schildhoofd met vijf gouden krissen. De vijf krissen staan voor de voormalige staten       
    Johor, Kedah, kelantan, Perlis en Teregganu.
2. Het bovenste gedeelte van het vlak heeft een witte achtergrond met daarop een Arecea (betelpalm).
    Hieronder is de Penangbrug afgebeeld die Penang met het vasteland verbindt, in het zwart op een       gele achtergrond. Tenslotte staan onderaan drie blauwe golven. Dit staat voor de staat Penang.
3. Dit veld staat centraal in het schild en is verticaal gestreept in rood-zwart-wit en geel. De kleuren
    staan voor de gefedereerde Maleise staten.
4. In het vierde vak staat een palmsoort afgebeeld en staat voor Malakka.
5. In dit vijfde deel staat een gedeelte van het wapen van Sabah.
6. In het zesde vak staat een Hibiscusbloem de nationale bloem van Maleisië.
7. In dit vak staat de neushoornvogel afgebeeld en staat voor de staat Sarawak.

De beide schilddragers zijn tijgers en het oude koloniale symbolen. De tijgers staan op een tekstband met een moto opschrift in het Latijn en Arabisch; "Eendracht maakt macht".


SABAH.

Sabah is de op één na grootste staat van de Federatie Maleisië. Het staat bij de bevolking bekend onder de naam 'Negeri di bawah bayu' wat betekend 'het land onder de wind'.
Het land heeft een oppervlakte van 72.500 km² en de hoofdstad is Kota Kinabalu.
Sabah is gelegen op het noordoostelijke deel van Borneo en grenst aan de westelijke zijde aan de staat Sarawak. Het zuidelijke deel grenst aan het Indonesische deel van Borneo het tegenwoordige Kilimantan.
Noordwestelijk grenst Sabah aan de Chinese Zee en noordoostelijk aan de Sulu Zee.
Sabah werd in 1881 overgenomen door de Britisch North Borneo Company en werd zo deel van het Britse Rijk. In 1946 kwam er een einde aan de overheersing door de company en werd het deel van Noord-Borneo. Op 31 augustus 1963 kreeg Sabah zelfbestuur voordat het op 16 september deel uit zo gaan maken van de Federatie Maleisië. In 1963 kreeg het gebied de naam Sabah.


Sabah is bergachtig en de hoogste berg is de Mount Kinabalu met 4095 meter, welke door de bevolking als een heilige berg wordt gezien. Het land is nog rijk aan tropisch regenwoud. Het merendeel van de bevolking woont in de kustgebieden waar ook veel palmolie plantages zijn.
Voor de kust liggen nor 17 eilanden die tot Sabah behoren.
VLAG VAN SABAH.

De vlag van Sabah is een driekleur met horizontale banen, lichtblauw-wit-rood.
In het kanton linksboven in de vlag wordt in het donkerblauw op een lichtblauw veld de berg Kinabalu weer gegeven.
De vlag werd op 16 september 1988 aangenomen als vervanging van de vlag van 1962 tot 1982.
De berg staat symbool voor het land, Het zirkoon blauw van de berg voor de rust en vrede. Het icicle blauw om de berg voor eenheid en welvaart. 
Het koningsblauw in de bovenste baan voor kracht en harmonie. het wit voor zuiverheid en rechtvaardigheid en het chili rood voor moed en vastberadenheid.

WAPEN VAN SABAH.

Het huidige wapen werd aangenomen op 16 september 1988.
Het wapenschild wordt gekroond door twee armen op een wrong welke de vlag van het land vasthouden. Het staat symbool voor eenheid en harmonie tussen de multiraciale burgers van het land.
Op het wapenschild staan de zelfde afbeeldingen en kleuren als op de vlag.
Onder het schild het moto; "Sabah Maju Jaya" ("Sabah vooruitgang").

SARAWAK.

Sarawak is een deelstaat van de Federatie Maleisië.
Het land grenst aan de landzijde aan het Indonesische Kalimantan en aan de kust aan de Chinese Zee. 
Het land heeft een oppervlakte van 124.450 km² en de hoofdstad is Kuching.

De avonturier James Brooke verleende in 1841 hulp aan de sultan van Brunei en ontving als dankt de titel van radja van Sarawak.
In 1941 viel het gebied in hadden van de Japanners, waarna het in 1945 werd bevrijd door de Australische troepen en in 1946 kwam het weer onder de Britse kroon.
Toen Sarawak een onafhankelijke status verkreeg riep James Brooke het uit tot een koninkrijk. Zijn opvolgers stelden zich onder bescherming van de Britse kroon.
 Vanaf 1963 maakt Sarawak deel uit van de Federatie Maleisië. Het land kent meer dan 10 nationale parken.

VLAG VAN SARAWAK.

De huidige vlag is sinds 1988 in gebruik. Het hiermee de sinds 1841 de zevende vlag van het land.
De vlag bestaat uit een geel veld met daarop diagonaal twee banen in de kleuren zwart en rood, van linksboven naar rechtsonder.
In het midden van de twee banen staat een negenpuntige ster afgebeeld in het geel.
De negenpuntige ster staat symbool voor het aantal provincies waarin het land is verdeeld (intussen zijn het er elf geworden). Tevens staat de ster symbool voor de harmonie tussen de mensen van de staat.
het rood staat voor de opofferingen voor het realiseren van een ontwikkelde staat. het zwart voor de rijkdom aan grondstoffen. Het geel staat voor eenheid, stabiliteit, orde en de wet.

WAPEN VAN SARAWAK.

Het wapen is in 1988 in gebruik genomen.
Centraal staat de 'Rhinoceros Hornbil', de Neushoornvogel.
Op de borst van de vogel het wapenschild wat gelijk is aan de vlag van Sarawak.
Iedere vleugel van de vogel heeft dertien veren die weer wetgevingen in Maleisië vertegenwoordigen.
Naast de klauwen van de vogel aan ieder zijde een afbeelding van de Hibiscus bloem, de nationale bloem van Maleisië.
De vogel houdt in zijn klauwen een wit lint met het motto; "Bersatu, Berusaha, Berkati" ("Eenheid, Inspanning, Service").


LABUAN.

Labuan is een eiland staat gelegen voor de kust van Sabah in de Chinese Zee en behoort tot de Federatie Maleisië.
Bij het grote eiland met een oppervlakte van 75 km² behoren nog zes kleinere eilanden. De totale oppervlakte bedraagt 92 km².
De hoofdstad van dit staatje is Bandar Labuan.
Labuan kreeg gedurende de oliecrisis en het overschot aan tankruimte van de ruwe olie  mammoettankers, dat voor de kust van het eiland een grote vloot lag van opgelegde geconserveerde tankschepen. Veel van deze schepen werden aan het einde van de crisis gesloopt.
De economie van Labuan gedijt op de enorme olie- en gasvoorraden welke in zee worden gewonnen.
Labuan kent een enorm groot  beschermd zeegebied; het 'Labuan Marine Park'.

VLAG VAN LABUAN.

De vlag van Labuan is een driekleur met horizontale banen in rood-wit-blauw. Deze kleuren zij afgeleid van de vlag van Maleisië.
In het midden van de vlag staat de halve maan en de ster met veertien punten. ook deze komen voor in de vlag van Maleisië.WAPEN VAN LABUAN.

Labuan kent geen heraldisch wapen maar een zegel.
Op het zegel staat op een wereldbol de Federatie Maleisië afgebeeld en Labuan is omcirkeld.
Het motto van het land is; "Maju dan Sejahtera" ("Ontwikkeld en Welvarend"). 

                Zie vervolg: AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)