woensdag 30 maart 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 14-SLOT)

HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE.

(14-SLOT)

AZIË.
                 GEBIEDEN MET BETWISTE STATUS

                         EN BEZETTE GEBIEDEN. (2)

NOORD-CYPRUS.

Noord-Cyprus ie behandeld onder het onderwerp Cyprus.

OOST-TURKESTAN.

Oost-Turkestan is de benaming voor de autonome regio Sinkiang in de Volksrepubliek China die door onder andere Oeigoeren wordt gebruikt.
De eerste bewoning van dit gebied dateert uit de steentijd.
Het land is een onderdeel van van het grotere Turkestan, een groot gebied in Centraal-Azië. Turkestan betekend dan ook "land van de Turken". het achtervoegsel -stan betekend in het Perzisch "land van".
In de oude China stond al het land voorbij de Jaden Poort bekend als "Xiyu" of de "Westelijke gebieden".
De Oeigoeren noemden de oases van het Tamirbekken "Altishahr", de "Zes Steden". Het gebied dank zijn naam aan de Mongoolse Dzjoengaren, die het in de 17e eeuw veroverden.
Na de verovering door de Qing-Dynastie in 1884 werd het gebied Sinkiang "Nieuwe grens" genoemd.
Na de val van het Chinese Keizerrijk werd het gebied ingenomen door het communistische Volksbevrijdingsleger in 1949. In het land heerste onderlinge meningsverschillen om zich aan te sluiten bij de Volksrepubliek China welke tot gewapende strijd uitliep.
Onder druk van de toenmalige Sovjet-Unie werden er onderhandelingen gevoerd. Ter vervanging van de provincie Sinkiang werd op 1 oktober 1955 de Oeigoerse Autonome Regio Sinkiang van de Volksrepubliek China opgericht.
China bleef daarna steeds meer Han-Chinezen naar het gebied verhuizen om zo meer politieke macht te verkrijgen, wat vaak de oorzaak was van onderling geweld tussen de twee bevolkingsgroepen.


VLAG VAN OOST-TURKESTAN.

De vlag is gebaseerd op de Turkse vlag welke een rood veld heeft.
De Vlag van Oost-Turkestan heeft een blauw veld welke kleur staat voor de islam. In het veld staat de zelfde afbeelding als in de Turkse vlag, de halve maan en de ster.


PARACELEILANDEN.

De Paraceleilanden zijn gelegen in de Zuid-Chinese Zee.
Ze zijn gelegen ten oosten van Vietnam, ten zuiden van China en ten westen van de Filipijnen.
Deze eilanden groep wordt momenteel bezet door de Volksrepubliek China, maar ook Taiwan en Vietnam claimen het recht op de eilanden.
De eilanden zijn gelegen in een zeer visrijk gebied, maar in de bodem bevinden zich ook olie- en gasvelden en zijn daarom van economisch belang voor dat land wat ze in bezit heeft.
De eilanden zijn vlak en het hoogste punt steekt slechts 14 meter boven de zeespiegel.
De eilanden vallen onder het bestuur van de Chinese provincie Hainan-Da Nãng en voeren de vlag van de Volksrepubliek China.


SHAKSGAM.

Shaksgam of de Trans-Karakoram Strook is een gebied van 5180 km² gelegen in het noord-oosten van Kasjmir. Het gebied valt onder beheer van de Volksrepubliek China en voert de Chinese vlag. Het gebied is zo goed als onbewoond en bestaat uit het dal van de gelijknamige rivier. Het is een zeer hoog gelegen gebied op een hoogte van 3800 meter en is zeer moeilijk toegankelijk.
In 1887 werd het voor het eerst door een westerling bezocht.
Karavaanroute loopt door het dal van de rivier en is in de maanden juni tot augustus niet te gebruiken daar de rivier in die periode buiten haar oevers treedt.
Het gebied behoorde voor 1947 tot Kasjmir als onderdeel van het Dograrijk. In 1947 werd het door Pakistan veroverd. Op 3 maart 1963 werd het door Pakistan afgestaan aan China in het Chinees-Pakistaans grensakkoord.
India erkent zowel het gezag van Pakistan als dat van China niet, omdat zij Kasjmir als een volledig Indisch grondgebied zien.


SPRATLY-EILANDEN.

De Spratly-eilanden zijn riffen gelegen tussen het zuiden van Vietnam en de zuidelijke Filipijnen. Ze liggen ten zuiden van de Paraceleilanden in de Zuid-Chinese Zee.
Het totale land oppervlakte is niet meer dan 5 km².
Deze eilanden worden door China, Vietnam en Taiwan opgeëist. Ook Brunei, Maleisië en de Filipijnen claimen een deel van deze eilanden.
De gebieden rond de eilanden zijn zeer visrijk, maar in de bodem liggen olie en gasvelden.
In feite zijn deze eilanden onbewoond.


Om hun recht op deze eilanden kracht bij te zetten hebben de Chinezen er een vliegveld met een legerbasis op aangelegd en is in 2014 begonnen met de bouw van kunstmatige eilanden in het gebied.
De eilanden voeren zodoende de vlag van de Volksrepubliek China.

TAIWAN.

Taiwan is behandeld onder het onderwerp over Taiwan. 


TIBET.

Tibet is zeer hooggelegen: het zuiden ligt in het gebergte van de Himalaya, en de rest in het Tibetaans Hoogland.
het wordt traditioneel opgedeeld in de regio's Kham in het oosten; Amdo in het noorden; U in het centraal gelegen gebied; Ngari in het westen en Tsang in het zuiden.
Tibet verklaarde zich na de Xinhairevolutie onafhankelijk van China in 1912, dit werd echter door geen enkel land erkand.
In 1950-51 viel het volksbevrijdingsleger het land weer binnen, waarna Tibet opnieuw deel van China werd.
De Tibetaanse Autonome Regio grenst in het zuiden en westen aan Nepal, Bhutan, Myanmar en de Indische deelstaten. Van noord naar oost grenst het aan de Chinese provincies. 


De naam Tibet komt van het woord Tubbat, zoals de vroegere Arabische geschiedschrijvers het oude koninkrijk noemden.
De religie van Tibet groeide in het 2e millennium uit tot een belangrijk fenomeen, dat bepalend was voor de gehele samenleving, de politiek, wetenschap en de geneeskunde. het is het Tibetaans boeddhisme.
De religieuze leider van de Tibetanen is de Dalai Lama.

VLAG VAN TIBET.

De vlag van Tibet werd in 1913 door de Dertiende dalai lama geïntroduceerd als samenvoeging van de legervlaggen van de provincies. Na de inname van het land in 1950 door China is het vertonen van de vlag verboden. Het is het symbool van de Tibetaanse regering in ballingschap.
Alle elementen in de vlag hebben een symbolische betekenis.
In het midden de witte driehoek voorstellende de besneeuwde heilige berg Kailash, die symbool staat voor de ligging van het land in het Himalayagebergte in het hart van Azië.
De zon en het juweel zijn boeddhistische symbolen. De zon die opkomt boven de besneeuwde berg staat voor genot van vrijheid, spirituele gelukzaligheid en de materiële welvaart voor alle stammen van Tibet.
De driekleurige juweel vastgehouden door de sneeuwleeuwen, symboliseert de achting van het Tibetaanse volk voor de Boeddha, de dharma (de leer van Boeddha) en de sangha (de boeddhistische gemeenschap).
De zes rode lichtstralen die uit de zon komen, staan voor de zes oorspronkelijke stammen van Tibet. De kleur blauw symboliseert de aanvaarding  en interactie van het geestelijk en wereldlijk gezag.
De rode kleur van de zes stammen en het blauw van de hemel symboliseren de niet-aflatende prestaties van de twee beschermgodinnen, die zowel de geestelijke als de wereldlijke heerschappij in Tibet beschermen.
De twee sneeuwleeuwen staan voor de vorm van bestuur, de regering die zowel geestelijk als wereldse macht heeft, die wordt gekenmerkt door boeddhistische principes.
De gele rand symboliseert de leer van Boeddha, de bloei en de verspreiding ervan. deze is als puur, verfijnd goud en is onbegrensd door tijd en ruimte.
De rechterzijde van de vlag zonder gele rand staat voor Tibet's openheid naar de niet-boeddhistische gedachte en ander wereldbeelden.
Officieel voert Tibet de vlag van China.

WAPEN VAN TIBET.

Tibet heeft geen wapen maar een embleem. het is het embleem van de regering in ballingschap.
het embleem combineert verschillende elementen van de vlag van Tibet en bevat veel boeddhistische symbolen.
Ook hier staat de heilige berg centraal met daarboven de maan en de zon. Tussen beide sneeuwleeuwen het wiel met acht spaken de Dharmacakra. het wiel vertegenwoordigd de Edele Achtvoudige Pad van het boeddhisme. Binnen in het wiel, het driekleurige wervelende juweel wat staat voor de praktijken van de tien verheven deugden en de 16 menselijke wijzen van gedrag.
Beide leeuwen staan op een lint met de vertaalde tekst: "Tibetaanse regering, Gaden Palace, overwinnaar in alle richtingen".
het Gaden Palace, gelegen in het Drepung klooster was de residentie van de Dalai Lama. 


ZUID-OSSETIË.

Zuid-Ossetië wordt begrenst in het noorden door Rusland en oosten, zuiden en westen door Georgië.
Georgië ziet Zuid-Ossetie als onderdeel van haar staatsgebied en wordt daarin gesteund door de meeste landen en internationale organisaties.
Zuid-Ossetië verklaarde zich in 1990 als de Republiek Zuid-Ossetië.
De hoofdstad is Tsinvali en het gebied heeft een oppervlakte van 3.900 km².Rusland erkend het als een eigen staat maar de onderlinge contacten verlopen stroef doordat de Russen veel te veel invloed trachten uit te oefenen in het gebied.VLAG VAN ZUID-OSSETIË.

De vlag van Zuid-Ossetië is een horizontale driekleur in de kleuren; wit-rood-goud.
De vlag werd officieel op 30 maart 1992 in gebruik genomen.
De kleuren hebben elk een symbolische betekenis: wit staat symbool voor intelligentie en morele eenheid, rood staat voor de moed van de martelaren en geel staat voor de rijkdom en de welvaart.
Tevens beelden de drie kleuren de historische band uit van de drie bevolkingslagen: de militaire aristocratie, de geestelijkheid en het gewone volk.

WAPEN VAN ZUID-OSSETIË.

Zuid-Ossetië heeft geen officieel wapen maar een zegel.
Centraal staat de afbeelding van een luipaard met op de achtergrond zeven met sneeuw bedekte bergen. 
Rondom de afbeelding in het midden staat de officiële naam van het land; boven in het Russische en onder in het Ossetisch. 
beide teksten zijn van elkaar gescheiden door twee cirkelvormige elementen in de kleuren zilver,goud en rood. Deze drie kleuren komen ook voor in de vlag van het land.
FINE.
donderdag 24 maart 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 13).


HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE. (13)

AZIË.
                   GEBIEDEN MET BETWISTE STATUS

                            EN BEZETTE GEBIEDEN. (1)

'Landje-pik' is niet alleen een kinderspel, maar wordt ook door grote mogendheden in realiteit gespeeld. Hoe groter het land is, des te meer is de drang naar uitbreiding van grondgebied, maar meestal met een daar achter liggende reden.
Het is het in bezit komen van een strategische zeehaven, zoals bij de inname van het schiereiland de Krim door Rusland. Onbenullige kleine eilandjes, totdat blijkt dat deze belangrijke grondstoffen herbergen. Of gewoon uit politiek standpunt onder het mom van veiligstellen van de lands grenzen.
Zo kent het werelddeel Azië een groot aantal gebieden met een betwiste status of gebieden die bezet zijn. 

ABCHAZIË.

Abchazië is een gebied met een omstreden status gelegen aan de zwarte Zee en in de Westelijke-Kaukasus. Voor een groot deel van de internationale gemeenschap wordt dit gebied gezien als een autonome republiek binnen het territorium van de Republiek Georgië. In de praktijk is het land sinds 1993 onafhankelijk.
Het gebied grenst in het noorden aan Rusland, oosten aan Georgië en zuiden en westen aan de Zwarte zee. Het heeft een oppervlakte van 8660 km² en de hoofdstad is Soechoemi.

Abchazië was in de vroege middeleeuwen een kolonie van het Oost-Romeinse Rijk of Byzantijnse Rijk. Tussen de 8e en 10e eeuw was het een koninkrijk, daarna tot de 13e eeuw een unie met Georgië.
In de late middeleeuwen was het een deel van het Russische Rijk. Onder Stalin die zelf uit Georgië kwam werd Abchazië bij Georgië gevoegd als een onafhankelijke republiek. 
In de 20 eeuw begonnen de onderlinge problemen tussen het land en Georgië over het gebied met verdrijving van alle Georgiërs uit het land. Ook kampte het land met een geloofsstrijd tussen christenen- en moslimbevolking. In 1993 werden er vredestroepen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten gestationeerd maar de Russische troepen bleven. In 2008 na hevige gevechten in Zuid-Ossetië tussen troepen van de Russen aan ene zijde en troepen uit Ossetië aan de ander zijde sloeg de vlam ook over naar Abchazië. In 1994 zei Georgië de wapenstilstand op. Rusland erkende op 26 augustus zowel Zuid-Ossetië als Abchazië.

VLAG VAN ABCHAZIË.

De vlag bestaat uit vier groene banen en drie witte banen horizontaal geplaatst.
In linken kanton op een rode achtergrond een witte hand met zeven witte sterren.
De open hand symboliseert de natie die het gebied claimt te zijn; de zeven sterren staan voor de zeven Abchazische regio's.
Zeven is een heilig cijfer voor de Abchazen. De zeven groene en witte banen symboliseren de tolerantie tussen de christelijke en de moslim inwoners.

WAPEN VAN ABCHAZIË.

Het wapen werd in 1992 ingevoerd door het parlement toen het land zich afhankelijk verklaarde van Georgië.
Het wapen schild met een gouden rand wordt verticaal in twee velden gedeeld een wit en een groen. De groene kleur staat voor jeugd en leven, de witte kleur voor spiritualiteit.
Op het schild is een gouden ruiter te paard te zien met een goeden handboog afschietend een pijl naar boven. (een arash). Boven het paard zijn twee sterren afgebeeld met acht stralen en onder het paard is nogmaals zo'n ster afgebeeld. De ster representeert de zon, maar ook de verbinding tussen oost en west.

AKAI CHIN.

Vertaald uit het Chinees; "Witte steenwoestijn".
Het gebied werd in oktober 1962 tijdens de Sino-Indiase oorlog door China veroverd.
Het noordelijke grootste deel heet Aksai Chin en hier zijn drie Chinese militaire basis gevestigd. Het zuidelijke kleine deel heet Pangong Tso.
Beide gebieden zijn hoog gelegen met een gemiddelde hoogte van 4572 meter.

In 842 bestond in deze regio het koninkrijk Ladahk. Rond de zelfde tijd werd rond een Tibetaans klooster het prinsdom Aksai-Chin gevestigd.
In 1020 trokken Tibetaanse koningen Aksai-Chin en Ladakh binnen om een groter rijk te stichten. In 1350 bij verovering en opdeling van het gebied door de inval van de Mongolen weet Aksai-Chin zich af te scheiden van Tibet en Ladakh. 
In de 15e eeuw viel dit rijk weer uiteen in prinsdommen en kwam Aksai-Chin weer onder Tibet.


Na deze periode  was het rijk afwisselend in handen van Ladakh, het Mongolrijk, Tibet en het Sikrijk.
In 1947 slot het rijk zich aan bij India als een onafhankelijk prinsdom en in 1913 werd door de Britten vastgelegd dat het een autonome status zou blijven behouden.
In 1956 werd het gebied door China ingenomen en voert tot op heden de Chinese vlag.


GAZASTROOK EN WESTELIJKE JORDAANOEVER.

Beide gebieden zijn behandeld onder het onderwerp Palestina.

JAMMU EN KASJMIR.

Jammu en Kasjmir of afgekort gewoon Kasjmir is een gebied in het noordelijke gedeelte van het Indische subcontinent.
met Kasjmir wordt de vallei van de rivier de Jhelum bedoeld, die in de zuidelijke uitlopers van het Himalayagebergte ligt. Jammu is de regio ten zuiden daarvan.
Jammu en Kasjmir is een gebied dat tussen drie landen is verdeeld:
Pakistan beheerst het noordwestelijke deel; India beheerst het centraal en het zuidelijke deel en China beheerst het noordoostelijke deel (Aksai Chin en Saksgam)
Elk land heeft in zijn opgeëiste deel een eigen bestuurszetel maar het is en blijft een territoriaal geschil tussen deze drie landen.
het eigenlijke Kasjmir behoort bestuurlijk tot India en is een vallei van ongeveer 7200 km², op 1675 meter hoogte, met het westelijke deel van de Himalaya, de Karakoram. Het wegennet is een slingerend netwerk langs berghellingen.
Het gebied kent een zeer oude geschiedenis en was gedurende lange tijd het centra van de Sanskrietcultuur.
Nadat in 1947 het gebied onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk werd besloten het op te delen tussen de twee geloofsgroepen die er leefden.
De moslims kregen het huidige Pakistan en de meerheidsgroep de hindoes India. Kashmis dat voor het merendeel uit moslim bevolking bestond zou een vorstendom blijven, bekend als het Dograrijk.
Eind 1947 viel Pakistan het gebied binnen met behulp van moslim guerrillastrijders die een waar bloedbad aanrichten onder de niet-moslims. In 1949 verzocht de V.N. Pakistan zich terug te trekken uit het gebied en een referendum te houden onder de bevolking. Dit referendum werd door India geblokkeerd. In 1962 viel China het door hun nu beheerde gebied binnen. In 1965 en 1971/72 braken gevechten uit tussen India en Pakistan en werden de nu onder hen vallende gebieden veroverd. Tot op heden is het een grensconflict tussen beide landen.


VLAG VAN JAMMU EN KASJMIR.

Het is de officiële vlag van het gebied. De vlag bestaat uit een rood veld.
Links op het rode veld staan drie verticale strepen welke vertegenwoordigen de drie geografische regio's van de staat: Jammu, de Kasjmis-vallei en Ladakh.
Het rood staat voor de arbeid en de ploeg rechts in het veld voor de landbouw in het gebied.


KOERILEN.

Het is een eilanden gebied dat zich van het noordoosten van Hokkaido (Japan) tot Kamtsjaka uitstrekt en de Zee van van Ochotck van de noordelijke Stille Oceaan scheidt.
het zijn 56 eilanden verspreid over een afstand van 1270 km.
De eilanden behoren tot de Russische oblast Sachalin, maar het eigendom ervan worst betwist door Japan. De naam stamt af van het woord waarmee de Ainu, de oorspronkelijke bewoners, zichzelf aanduiden: kur, dat "man"of "mens" betekend.
In de 18e eeuw werden deze bewoners door de Russen van de noordelijke eilanden verdreven.
Het gebied heeft een oppervlakte van 10.355.61 km².
De eerste Japanse landing op de eilanden was in 1754 omstreeks de zelfde tijd als de Russen voet aan wal zetten op de eilanden. De eerste zekere expeditie naar het gebied werd gedaan door de Nederlander Maarten Gerritszoon de Vries. Hij bracht met zijn fluitschip Castricum de kustlijnen in kaart.
In 1855 werd een verdrag gesloten tussen Rusland en Japan; hiebij verkreeg Japan de eilanden en stond Sachalin af aan de Russen. Op 18 augustus 1945, tegen het einde van de WO-II, werden de eilanden door de Russen bezet. Alle Japanse bewoners werden afgevoerd naar de Goelag.
In 1956 werden er onderhandelingen gevoerd over teruggave van de eilanden, maar deze werden afgebroken. Japan blijft een claim doen op het gebied zeker nu er ook aardolie- en gas in de zeebodem blijkt te zitten.
Op de eilanden liggen meer dan 150 vulkanen en de hoogste gelegen op het eiland Atlassov is 2339 meter hoog.


KRIM.

De Krim is een schiereiland gelegen in de Zwarte Zee en de Zee van Aznov en ligt ten zuiden van Oekraïne.
Het schiereiland heeft een oppervlakte van 27.000 km². De voertaal is Russisch.
Sinds 16 maart 2014 valt het in facto onder Russisch gezag.
De Krim was een Autonome Republiek met als hoofdstad Simferopol en de belangrijkste havenplaats Sebastopol, wat geen onderdeel was van de Krimrepubliek, maar een een Russische Marinehaven. 

Sinds het bestaan van het schiereiland heeft het constant in haar geschiedenis verschillende heersers gekend van Grieken tot Ottomanen. Na de oktoberrevolutie in 1917  kwam het in handen van de Sovjet Republiek. In 1918 viel het in handen van het Duitse Keizerrijk en in 1919 veroverde het Rode Leger Simferopol. Gedurende de WO-II was de Krim het toneel van Duits-Roemeense troepen enerzijds en de troepen van het Rode Leger anderzijds. In 1944 gaven de Duitsers zich over. Op 30 juni 1945 werd het gebied omgevormd tot de niet meer autonome Krimse Oblast van de Russische SFSR. Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie kwam de Krim onder gezag van Oekraïne.

NAGORNO-KARABACH.

Nagormo-Karabach of Opper-Karabach is een regio in de Zuidelijke Kaukasus.
Het gebied behoort formeel tot Azerbeidzjan, maar de-facto is het een onafhankelijke republiek.
Azarbeidzjan heeft geen enkele zeggenschap in de regio en er is sprake van Armeense invloed op het bestuur.
De regio heeft een oppervlakte van 11.430 km². De hoofdstad is Stepanakert en de voertaal is Armeens.
De benaming "Karabach"ontspringt uit de Turkse en Perzische woorden kara en bach, en betekend letterlijk "heuvelachtige zwarte tuin"of "hoger gelegen zwarte tuin".
Het gebied heeft zolang het bestaat oorlogen en bezettingen meegemaakt van omringende landen. Als laatste de de oorlog om zelfbeschikking en volstrekte onafhankelijkheid van Azerbeidzjan van 1991 tot 1994.


VLAG VAN NAGORNO-KARABACH.

De vlag is afgeleid van de Armeense vlag om de afkomst van de bevolking te benadrukken.
De vlag heeft drie gelijke horizontale banen in de kleuren rood-blauw-geel en rechts een wit driehoekig patroon. Dit patroon geeft de onafhankelijkheid van Nagorno-Karabach weer.
Het lijkt op het patroon dat in de Armeense tapijten wordt gebruikt.

WAPEN VAN NAGORNO-KARABACH.

Het is geen wapen maar een embleem en bestaat uit een adelaar die een versierde kroon draagt.
Op de borst van de adelaar is een schild met bovenin een panorama van een bergketen en onder in de vlag van het land.
Over de scheiding van deze twee velden zijn twee stenen hoofden zichtbaar van "Oma en Gramps" uit de wij zijn de bergen monument in de hoofdstad Stepanakert.
In de klauwen van de adelaar zijn diverse landbouwproducten te zien; zoals tarwe, katoen en druiven. 
In de buitenste rand opgebouwd uit een gouden lint staat in het Oost-Armeens; "Artsakh Republiek bergachtig Karabach".


         Zie vervolg: AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL14-SLOT)

vrijdag 18 maart 2016

AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 12)


HET GROOTSTE WERELDDEEL

VAN ONZE PLANEET AARDE. (12)

AZIË.
AFHANKELIJKE GEBIEDEN.

Azië kent enige afhankelijke gebieden zoals Akrotiri en Dhekelia op Cyprus, Brits Indisch Oceaan Terrotoria, Hong Kong en Macau in de Volks Republiek China.

AKROTIRI EN DHEKELIA.

Officieel de SBA van Akrotiri en Dhekelia.
het is een brits overzees gebied gelegen op het eiland Cyprus. SBA staat voor 'Souvereign Base Areas'.
De beide gebieden hebben een oppervlakte van 254 km²; Akrotiri 123 km² en Dhekelia 130,8 km² en werden opgericht in 1960 na de onafhankelijkheid van Cyprus.
 De Britten wensten deze basis te behouden vanwege de strategische positie dicht bij het Suezkanaal en het Midden-Oosten.
Beide gebieden zijn geen onafhankelijk of autonoom gebiedsdeel, maar militaire basis van het Verenigd Koninkrijk.
Akrotiri is gelegen in het zuiden van het Griekse deel van Cyprus en Dhekelis in het zuidoostelijke deel in het Turkse deel van Cyprus. de hoofdstad van beide delen Episkopi Cantoment ligt in het westelijke deel van Akrotiri. Beide gebieden beslaan 3% van het gehele eiland.


VLAG VAN BRITISCH CYPRUS.

Het eiland Cyprus was een Brits protectoraat van 1878 tot 1914 en onder Brits militair bestuur van 1914 tot 1922. Hierna werd het van 1922 een kroonkolonie tot 1960
De vlag had een donkerblauw veld met linksboven in het kanton de Britse vlag en op het rechter deel twee boven elkaar geplaatste leeuwen naar links kijkend en opgeheven rechter poot.


VLAG VAN AKROTIRI EN DHEKELIA.

Deze niet officiële vlag bestaat uit een groen veld met links twee gouden leeuwen en is gebaseerd op de koloniale vlag van het eiland.
De twee leeuwen zijn van koning Richard I van Engeland wapenschild's vanwege zijn verovering en de creatie van het Koninkrijk Cyprus. De vlag wordt over het algemeen door de lokale bewoners gebruikt.


WAPEN VAN AKROTIRI EN DHEKELIA.

Het wapen schild wordt gedekt door de Britse kroon.
De dragers zijn links een leeuw met een kroon op zijn kop en rechts een eenhoorn (een mythisch paard met een hoorn op zijn kop) Om de nek van het paard ligt een kroon waaraan een ketting is bevestigd welke om de romp van het paard ligt geslagen.
het schild geeft het wapen weer van het United Kingdom en Noord-Ierland. Onder het geheel op een lichtblauw lint de spreuk in het Frans; "Dieu et mon droit" ("God en mijn recht")


BRITS INDISCHE OCEAANTERRITORIUM.

het is een Brits overzees gebiedsdeel gelegen in de Indische Oceaan ten zuiden van de Maldiven eilanden en ongeveer in het midden tussen Afrika en Indonesië.
Het zijn zes eilanden van de Ghaosarchipel. Het grootste zuidelijke eiland Diego Garcia huisvest een Brits/Amerikaans militaire basis.
Het gebied heeft een oppervlakte van 60 km² en heeft geen hoofdstad.
 Op de eilanden zijn ongeveer 1700 Britse en Amerikaanse militairen en 1500 burgers gehuisvest.
De eilanden zijn niet te bezoeken in verband met de militaire positie.


VLAG VAN BRITS INDISCHE OCEAANTERRITORIUM.

De vlag werd aangenomen op 8 november 1990. De vlag heeft een veld met acht witte en zes blauwe golvende banen met links boven in het kanton de Britse vlag.
De golvende banen stellen vermoedelijk de oceaan voor.
In het rechter deel van de vlag staat een palmboom afgebeeld en de Britse kroon.

WAPEN VAN BRITS INDISCHE OCEAANTERRITORIUM.

Het wapenschild wordt gedragen door een bruine- en groene
zeeschildpad voorkomende op deze eilanden. het schild wordt gedekt door een kroon met met om en om de spiegel van een zeilschip en de mast met zeil. In de kroon staat een vestingtoren met op de top de vlag van het gebied.
Op het schild staat bovenin de Britse vlag afgebeeld met daaronder op een blauwe achtergrond de oceaan en de palmboom met de Britse kroon en links de zon.
Schilddragers en schild rusten op een strand met schelpen en daaronder een lint met de tekst in het Latijn; "In tutela nostra Limuria". ("Onze bescherming is Limuria". 


HONGKONG.

Officieel Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China.
De naam komt uit de standaard Kantonese taal Heung Kôong, wat "geurige haven"betekend. Het geurige is vermoedelijk afgeleid van de handel in geurige wierook.
Hongkong bestaat uit het gelijknamige eiland ten oosten van de Parelrivier met een oppervlakte van 78 km², het schiereiland Kowloon met een oppervlakte van 47 km² en de New Territories met een oppervlakte van 974 km². Verder bestaat het uit 235 eilanden waarvan het grootste het eiland Lantau is met 146 km².
De hoofdstad is Victoria-Central op Hongkong eiland en de voertaal is Kantonees en Engels.
Het gebied is al meer dan 5000 jaren bewoond. Later werd het bevolkt door de Han-Chinezen tijdens de Song-dynastie tussen 970 en 1279. Gedurende het Chinese Rijk nam de plaats een bescheiden plaats in.BRITSE PERIODE.

De Britse Oost-Indische Compagnie legde in 1699 voor het eerst contact in China, wat het begin van de onderlinge handel was. In 1821 werd Hongkiong de haven die de Britten gebruikten op hun opium uit Bengalen in te voeren wat ze weer doorvoerden naar China. het gevolg was de Eerste Opiumoorlog in 1842. Na het beëindigen van deze oorlog in 1842 werd het Chinese Rijk gedwongen Hongkong over te dragen aan de Britse Oost-Indische Compagnie. Het eiland werd een Britse kroonkolonie en bij een verdrag in 1898 werden de New Territories aan het grondgebied toegevoegd voor een periode van 99 jaar.
Op 8 december 1941 viel Hongkong in handen van de Japanse troepen na een hevige strijd die op 25 december eindigde tegen de Britse en Canadese troepen. Hongkong ging een bezetting te gemoed van vier jaar waarin duizenden bewoners stierven door gebrek aan voedsel.
Na het einde van WO-II steeg het aantal inwoners van Hongkong sterk door vluchtelingen uit China.
De kolonie ging een rijke economische tijd te gemoed door haar gunstige ligging ten opzichte van China en Zuidoost- Azië.

CHINEES HONGKONG.

De Volksrepubliek China de opvolger van het Chinese Rijk gaf te kennen de in 1998 verleende pacht niet te willen verlengen.
Op 19 december 1984 werd een overeenkomst gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en China in het weer teruggeven van het volledige gebied van Hongkong met de voorwaarde dat de democratie van het gebied gewaarborgd zou blijven en gedurende vijftig jaar niet de zelfde wetten zouden gelden als in communistisch China.
Op 1 juli 1997 werd Hongkong aan China overgedragen.

Ondanks gemaakte afspraken werden de Chinese wetten steeds meer van kracht wat demonstraties van de bevolking tot gevolg had die maanden lag duurden en het economische leven plat legde.
Hongkong is een belangrijk financieel centrum in het verre-Oosten. De oude stadswijken hebben plaats gemaakt voor toren hoge woontorens. De hoogste berg is de Victoria Peak op het eiland Hongkong  De stad wordt vaak beschreven als de plaats waar 'East meets West'.
De eerste luchthaven Kai Tak lag op een in zee uitlopende pier vanuit Kowloon. het was een luchthaven met een zeer korte landings- en startbaan. De vliegtuigen vlogen tussen de wolkenkrabbers door. In 1998 werd een luchthaven in gebruik genomen Chek Lap Kok Airport op Lantau eiland.

VLAG VAN HONGKONG.

De vlag werd in gebruik genomen op 1 juli 1997 na de overdracht van het Verenigd Koninkrijk aan China van Hongkong.
De vlag heeft een rood veld en toont in het midden een bloem, de Bauhinia blakeana. De bloem heeft heeft vijf kroonbladeren met daarin vijf rode sterren.
De kleur rood verwijst weer naar het moederland China en heeft dus een nationalistische betekenis.
Het wit staat symbool voor het idee van één land, twee systemen± het kapitalistische Hongkong dat deel uitmaakt van communistische China. De bloem werd reeds in gestileerde vorm weergegeven tussen 1965 en 1999 als het symbool van de gemeenteraad van Hongkong. De vijf sterren verwijzen naar de vlag van China die vijf gele sterren telt.

WAPEN VAN HONGKONG.

Hongkong heeft geen wapen maar een embleem. het embleem heeft dezelfde elementen als de vlag maar dan in een cirkelvormige zetting.
In de buitenste witte ring staat de officiële naam in het Chinees.
Onderin de naam van de stad.
MACAU.

Officieel Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China. 
het lig 70 kilometer ten zuidwesten van Hongkong.
Macau heeft een oppervlakte van 30 km².
De hoofdstad is Macau en de voertaal is Portugees en Chinees.
PORTUGEES MACAU.

Macau werd in 1557 gesticht door de Portugezen en was daarmee de oudste Europese kolonie in China.
Macau stond van 1557 tot 1999 onder Portugees bestuur en was voor de Portugezen een belangrijke handelspost in het Verre Oosten.
In het begin deden de Nederlanders verschillende pogingen om het gebied op de Portugezen te veroveren.
Portugal bleef huur betalen aan China voor het bezit van het gebied tot in 1849. In 1887 erkende China in een ongelijk verdrag de Portugese soevereiniteit over Macau

CHINEES MACAU.

In januari 1988 tekenden China en Portugal een verdrag waarin werd vastgesteld de voorwaarde 'one country, two systems'. De soevereiniteit werd op 20 december 1999 aan de Volksrepubliek China.
Macau bestaat uit drie eilanden welke onderling met bruggen met elkaar zijn verbonden: het hoofdeiland Macau (schiereiland), het middelste eiland Taipa en het zuidelijkste eiland Coloane.

Intussen zijn Taipa en Coloane door inpoldering met elkaar vergroeid. Het ingepolderde gebied heeft de naam Cotai.
Macau is zeer dichtbevolkt.
De inpolderingen zijn de oorzaak van het enorm uitbreiden van de enorme casino's in Macau en Taipa. Een van de grootste is The Venetian met overdekte nagemaakte Venetiaanse kanalen met bijbehorende gondels.
De casino's vormen de grootste bron van inkomen voor Macau en de Volksrepubliek China.
Naast de casino's zijn ook de historische Portugese koloniale overblijfselen een  van de grootste attracties van Macau.
In 2005 werd het historische centrum door de UNESCO tot Werelderfgoed verklaard.
VLAG VAN MACAU.


De vlag van Macau heeft een aparte kleur lichtgroen.
In het midden van het veld staat in het wit een lotusbloem afgebeeld boven een gestileerde weergave van de Nobre Governador Carvalho-brug en water in het wit.
Boven de lotusbloem staan vijf gele sterren waarvan de middelste groter is dan de overige vier.
De lotusbloem is een embleem van Macau. De Nobre Governador Carvalho-brug verbindt Macau met het eiland Taipa. het water onder de brug staat symbool voor Macau als havenstad. De vijf sterren staan ook in de vlag van de Volksrepubliek China en symboliseren de relatie tussen Macau en de rest van de Volksrepubliek China.

WAPEN VAN MACAU.

Macau kent geen wapen maar een embleem.
Midden in het ronde embleem staan de zelfde symbolen als op de vlag.
In de witte cirkel om het embleem staat in het Chinees de naam de officiële naam.
Onderin de naam van de stad.
                Zie vervolg: AZIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 13)