maandag 30 november 2015

ANTARCTICA HET ZESDE WERELDDEEL?

ANTARCTICA HET ZESDE

WERELDDEEL EN DE VIJFDE "A"?


We spreken over de Noord- en Zuidpool, maar deze beide polen liggen in een volledig verschillend soort gebied van elkaar. De Noordpool ligt in een gebied da hoofdzakelijk uit  water en ijs bestaat en geen land. De zuidpool ligt in een gebied wat uit land bestaat met hoge bergen, maar overdekt is met een enorm dikke laag ijs, gletsjers en waarvan ook de wateren er omheen grotendeels bevroren (pakijs) zijn. Antarctica is dus een continent. Een continent dat groter is dan Canada en in volgorde het vijfde continent na Azië, Afrika, Noord- en Zuid Amerika en voor Europa en Australië.
De naam Antarctica komt uit de Grieks woorden 'anta', wat 'tegenover' betekend en 'arkos' wat 'beer' betekend, met betrekking op het sterrenbeeld Grote Beer van het noordelijke halfrond.
Antarctica wordt omringt door de Atlantische Oceaan en de Grote of Stille Oceaan, maar tegenwoordig wordt het gehele gebied beneden de 60e breedtegraad de Zuidelijke Oceaan of ook wel de Artarctische Oceaan genoemd.
Het gebied is het koudste op onze planeet waar men temperaturen heeft gemeten van minus 92 graden Celcius. De ijskap die het continent bedekt heeft een dikte van 2200 tussen 4750 meter.
Van al het ijs op de wereld ligt ruim 90% op Antarctica.
Antarctica wordt onderverdeelt in Oost-Antarctica, West-Antarctica met het Antarctisch Schiereiland, en de eilanden op het Artarctisch continentaal plat.

In principe is het gebied van niemand het eigendom, ondanks dat bepaalde landen een claim leggen op het gebied. Het meest koude, droge en winderige gebied is een groot natuur reservaat. 
Wereldwijd is er dan ook een verbod voor het plaatsen van legers, mijnbouw of het boren naar olie in het gebied.Tot in de 17e eeuw dachten geografen en kooplieden dat een reusachtig continent zich in het diepe zuiden moest bevinden. Dat het niet aan Afrika vastzat had Bartholomeu Diaz bewezen; dat Vuurland er geen deel van uitmaakte wist men na de reis van Jacob Lemaire.
Toch zou deze Terra Incognita Australis in het zuiden er moeten zijn als een tegenwicht tegen de landmassa`s van het noordelijk halfrond. Maar zeelieden, door stormen ver naar het zuiden gedreven zagen nooit een kust. In de 18 e eeuw drong Cook als eerste binnen de poolcirkel door, tot de rand van het pakijs.
Tussen 1820 en 1923 stuurden verschillende landen zoals Rusland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en België expedities om het gebied te verkennen en op te meten. Sommige met ernstige gevolgen en verlies van mensen levens.
Pas na 1923 begon het onderzoek een meer technisch karakter te krijgen. Vliegtuigen, tractoren, sneeuwscooters en betere radio-installaties deden hun intrede.
Behalve de walvisvangst begon ook het strategische belang een rol te spelen. De V.S., Argentinië en Chili richten hun blikken zuidwaarts. De laatste landen maakten aanspraak op delen van Antarctica welke volgens de Engelsen onder Britse souvereiniteit behoorden.


Tussen 1807 en 1899 werd voor het eerst overwinterd op Antarctica tijdens een Belgische expeditie onder leiding van Adrien de Gerlache met de Belgica.

Op 14 december 1911 bereikte de Noor Roald Amundsen als eerste de Zuidpool. (links)
Ook in 1911/12 probeerde een Britse expeditie onder leiding van Robert Scott de Zuidpool te bereiken. 
Ze bereikten de Zuidpool in 1912 maar op de terugreis kwamen de deelnemers aan de expeditie om het leven.


Tussen 1939 en 1945 trok een Duitse expeditie naar Antarctica op zoek naar sporen van het edele Germaanse ras; tussen 10 graden westerlengte en 20 graden oosterlengte  en claimden het gebied als Nieuw-Schwabenland.
Tussen 1946/47 vond de Amerikaanse expeditie plaats met de naam "Operatie Highjump" een met veel geheimzinnigheid omgeven expeditie. Het een na andere land volgde om Antarctica te ontdekken.

In 1955 begon een ware belegering van het continent in verband met het Internationale Geophysische Jaar (IGY) van 1 juli 1957 tot eind 1958.
Amerika, Rusland, Noorwegen, Engeland, België, Frankrijk en zelfs Australië stuurden expedities en een ieder land claimde een gebied.
Om een politiek conflict te voorkomen werd in 1959 op initiatief van de Amerikaanse president Eisenhower het Antarctisch verdrag gesloten, dat zowel Rusland als de V.S. ondertekenden.
Aan de Belgische expedities van 1962/63 en 1964/65 werd ook door Nederlanders deelgenomen.


Op Antarctica groeien slechts enkele plantensoorten: mossen, korstmossen en twee soorten bloeiende planten, Antarctisch haargras. (Deschampsia antarctica en Colobanthes quitense).

Langs de kusten van Antarctica leven zeer veel dieren waaronder Keizerpinguïns, zeehonden en robben en in het water walvissen.
De wateren rond het gebied zijn rijk aan voedsel, waarvan de basis wordt gevormd door plankton.
het plankton is voedsel voor het krill wat dan weer het hoofdvoedsel vormt voor de walvissen die er enige tonnen per dag van naar binnen werken.
Andere vis soorten vormen het voedsel voor de pinguïns, zeehonden en robben.


Momenteel bevinden zich op Antarctica ruim 600 pool stations, waar door 30 landen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Een aantal hiervan werkt 365 dagen van het jaar en anderen slechts in de zomer periode.
De meeste van deze stations zijn gelegen op het Antarctisch schiereiland, aan de kust en op de eilanden. Het meest geïsoleerde station is het Russische Vostokstation.
het grootste station is het Amerikaanse Mc.Murdo aan de Mc.Murdo Sound, waar 1200 mensen kunnen leven. De landen met de meeste stations zijn Argentinië (5) en Rusland (8).

Een zeer negatief punt van al deze stations is de vervuiling die ontstaat door het achtergelaten afval, want zelfs een een rotte appel verteerd niet in de enorme kou, dan niet over andere materialen te spreken.

Antarctica is niet alleen de plaats van de wetenschappers die het gebied verder trachten te ontdekken, maar is ook reeds een gewild reisobject met cruise schepen.
Zelfs cruises met zeilschepen worden georganiseerd.
Passagiers worden met kleine boten naar de kust gevaren om de dieren van dichtbij te kunnen fotograferen en verstoren op deze manier de rust in de vogelkolonies.

Strenge milieu voorschriften moeten vervuiling van het gebied en het water voorkomen.

Een feit is zeker; het is een fascinerend gebied met de enorme ijs creaties van de natuur om te zien van dichtbij.

'VLAG VAN ANTARCTICA'.

Antarctica heeft geen eigen officiële vlag daar het geen land is maar een continent. Toch zijn er pogingen ondernomen een vlag te introduceren voor het continent.

het eerste ontwerp is van Graham Bartham en is gebaseerd op de vlag van de Verenigde Naties. 
Op een lichtblauw veld voorstellende de Zuidelijke Oceaan met in het midden in het wit het continent afgebeeld.

Een ander ontwerp is van Kendall Smith. Hij gebruikte de meest opvallende kleur oranje omdat dit de internationale reddingskleur is en zeer goed zichtbaar is in de sneeuw en in het water.
Verder heeft er er op toe gezien dat deze vlag op geen enkele natie vlag van een land op de wereld lijkt.
De grote 'A' staat voor Antarctica, de halve bol voor haar plaats op aarde en de twee handen moeten de vrede voorstellen tussen de mensen die daar nu leven. het wit staat voor sneeuw en ijs.


vrijdag 27 november 2015

V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 9-SLOT)

VERENIGDE STATEN VAN

AMERIKA. (9-SLOT)
WEST VIRIGINIA.(WV)

West Virginia dankt haar naam aan de "maagdelijke koningin "Elizabeth I van Engeland".  De bijnaam van de staat is; "Mountain state". 
De staat heeft een oppervlakte van 62.809 km², waarvan 0,6% water. De hoofdstad in Charleston, wat tevens ook de grootste stad is. Het gebied was oorspronkelijk bewoond door Indianen stammen.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Kentucky en Ohio.
Tot de Amerikaanse Burgeroorlog behoorde het gebied tot de staat Virginia. Toen Virginia zich afscheidde van de Unie, scheidden de westelijke provincies zich af van Virginia en ontstonden er twee gebieden. Op 31 december 1862 ondertekende Abraham Lincoln een wet die West Virginia toestond een onafhankelijke staat te vormen. Op 20 juni 1863 werd West Virginia officieel de 35e staat van de V.S. De belangrijkste rivier is de Ohio rivier.

VLAG VAN WEST VIRGINIA.

De vlag van West Virginia heet een wit veld met een blauwe rand. In het midden van het veld is het zegel van de staat afgebeeld zonder cirkel rand.
De vlag werd aangenomen op 7 maart 1929.ZEGEL VAN WEST VIRGINIA.Het zegel heeft een voor- en achterzijde. Links de voorzijde.
In het midden van het zegel een rotsblok de datum 20 juni 1863 de datum dat West Virginia een eigen staat werd.
Op de grond voor het rotsblok twee gekruiste geweren en de muts van de vrijheid. Twee mannen aan weerszijden van het rotsblok vertegenwoordigen (links) de landbouw en (rechts) de mijn bouw en industrie. Achter de linker man een bijl, ploeg en een maisplant, en achter de rechter man, een mijnwerker, staat een aambeeld en moker.
In de buitenste ring van het zegel staat de tekst; "Montani Semper Liberi" ("Bergbeklimmers gratis toegang") Rechts het historische wapen van West Virginia.

De achterzijde van het zegel heeft een afbeelding die het landschap weergeeft met bergen, een stoomtrein, mijnbouw, industrie en veeteelt op de lagere gronden.
Boven de afbeelding de spreuk," Libertas E Fidelitate" ("Vrijheid en Trouw")
De afbeelding is omringt door maiskolven, eikentakken en bloemen. 

WISCONSIN.(WI)

De staat dankt haar naam aan de Indiaanse naam voor de rivier Wiscosin. De bijnaam van de staat is "Badger state". 
De staat heeft een oppervlakte van 169.790 km², waarvan 17,1% water. De hoofdstad is Madison en de grootste stad is Milwaukee. De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Michigan, het Michigan Meer, Illinois, Iowa en Minnesota.
Het gebied was voor de komst van de kolonisten in handen van de Indianen. Tot de 18 e eeuw was het in handen van de Fransen die het kwijtraakten aan de Britten.
De naam is via het Frans afgeleid van  het Indiaanse woord "Myaamia" dat betekend; "deze rivier slingert zich door rood steen", een verwijzing naar de rode zandsteenrotsen.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog koos de staat de zijde van de Unie. Op 29 mei 1948 werd Wisconsin als 30e een staat van de V.S.


VLAG VAN WISCONSIN.


De vlag van Wisconsin heeft een donkerblauw veld met in het midden een afbeelding van het zegel van de staat.
De huidige vlag werd aangenomen op 29 april 1913. Pas op 1 juni 1981 werden de naam en het jaartal toegevoegd om verwarring met de vlag van de staat New York te voorkomen.

ZEGEL VAN WISCONSIN.

Boven het wapenschild in het zegel staat de tekst "Forward"
("Voorwaarts"). Boven het schild een afbeelding van het nationale dier de das.
Op het schild (met de klok mee) een ploeg, een pikhouweel en een schep, een anker en een arm met een hamer. Zij vertegenwoordigen, de landbouw, de mijnbouw, de navigatie en de industrie.
In het centrum het Amerikaanse wapenschild met de spreuk "E Pluribus Umum". ( "Een uit velen").
Het schild wordt gedragen door links een matroos en rechts een mijnwerker. Het symboliseert het werk op het land en het water. 
Links onder het wapenschild de hoorn des overvloeds en rechts 13 lood ignots (loden baartjes)
Dertien staat symbool voor de 13 staten die voor de onafhankelijkheid vochten van Groot-Brittannië.
Ondanks dat de staat niet aan zee ligt benadrukt het zegel de mijnbouw en de scheepvaart. Dit voor het vervoer van de lood en ijzer producten via de grote Meren en de rivier de Mississippi.
Rechts het historische wapen van Wisconsin (1876).


WYOMING.(WY)

Wyoming komt uit het Indiaans voor; "bergen afgewisseld door dalen". De bijnaam van de staat is "Equality state". (Staat van gelijkheid)
De hoofdstad is Cheyenne, wat tevens ook de grootste stad is. De staat wordt omringt door; (met de klok mee) Montana, South Dakota, Nebraska, Colorado, Utah en Idaho.
De bijnaam Equality state komt door het feit dat in 1869 de vrouwen er reeds kiesrecht kregen en werden toegelaten in openbare functies.
Het gebied oorspronkelijk bewoond door de Indianen was lange tijd in Franse handen. In 1803 werd het gebied verworven door de V.S. Op 10 juli 1980 werd Wyoming officieel de 44e staat van de V.S.

VLAG VAN WYOMONG.


De vlag van de staat Wyoming heeft een blauw veld en omringt met een rood-wit kader.
In het midden van de vlag staat een bizon afgebeeld in het wit met daarin het zegel van de staat.
De vlag werd aangenomen op 31 januari 1917.

ZEGEL VAN WYOMING.


Het zegel werd aangenomen in 1893. Het in het wit gedrapeerde figuur houdt in de rechter hand een staf met het gele banier met de tekst; "Equal Rights" ("Gelijke Rechten")
Aan beide zijden van het witte figuur twee zuiltjes waarop lampen branden symboliserend het licht van de kennis.
De mannelijke figuren staan voor de veeteelt en de mijnbouw.
De linten om de de zuiltjes dragen de woorden; Olie, Mijnen, Vee en Graan. het zijn de belangrijkste bron van inkomen van de staat.WASHINGTON D.C. EN NEW YORK CITY.

WASHINGTON D.C.

Washington D.C. is de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika. Het is het regeringscentrum en het ligt in het federale district dat de hoofdstad omvat Columbia. het district behoort tot geen enkele staat zodat er geen invloed van buitenaf op kan worden uitgeoefend. De naam is afgeleid van de ontdekkingsreiziger Columbus. het district Columbia wordt volledig ingesloten door de staat Maryland.
Washington is de verblijfplaats van de president van de V.S. in het Witte Huis, als hoofd van de uitvoerende macht. Verder bevindt zich er het Capitol de zetel van de wetgevende macht.
Het militaire centrum van de V.S. het Pentagon ligt in de staat Virginia.

VLAG VAN WASHINGTON D.C.

 De vlag heeft in de bovenste witte band drie rode sterren boven twee rode banden op een witte achtergrond.
De vlag is gebaseerd op het familiewapen van de eerste president van de V.S. George Washington, maar wie ook de stad is vernoemd.


Het Federaal District kreeg pas op 15 oktober 1938 deze vlag; tot die datum had het gebied geen eigen vlag.


ZEGEL VAN WASHINGTON D.C.

Het zegel bevat een afbeelding van George Washington op een voetstuk met daarnaast het figuur van een vrouw de een lauwerkrans in haar rechterhand heeft en in haar linker een stenen tablet voorstellende de grondwet.
Aan de voet de Amerikaanse adelaar. Links de opkomende zon vanachter de bergen met een boogbrug en een trein die de rivier de Potomac oversteekt.
Rechts het Capitol en groene weiden
Boven in het zegel de tekst; "District of Coloumbia". 
Geheel onderin een wit lint met de Latijnse tekst; "Justitia Omnibus" ("rechtvaardigheid voor iedereen").

NEW YORK.(CITY)

De stad New York is de grootste stad van de V.S. Het is het centrum van de handel, financiën, public relations, kunst, mode en educatie. het is een van de belangrijkste van de wereldsteden.
De stad heeft een oppervlakte van 1214 km², 785,2 km² land en 428,8 km² aan water.
De stad bestaat uit stadsdelen: de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island.
De stad heeft de bijnaam; "The City That Never Sleeps" ("De stad die nooit slaapt").

Het was Giovanni da Verrazzono, in Franse dienst, die in 1524 de benendenloop van de huidige rivier de Hudson ontdekte een gebied dat bewoond was door de Leape-indianen.
Pas door de reis van Henry Hudson, een Engelsman in dienst van de VOC, werd het gebied meer in kaart gebracht. Hij ontdekte Manhattan op 11 september 1609 en voer de stroom van de rivier op, die nu zijn naam draagt, tot Albany.Het gebied waar zich tussen 1624 en 1626 veel Belgen, Nederlanders en Duitsers zich vestigden werd eerst zowel Nieuw-België als Nieuw Nederland genoemd.
In 1626 stichtte men er de eerste kolonie met Peter Minuit als gouverneur en het kreeg later da naam Nieuw-Amsterdam. In dat zelfde jaar kocht Minuit voor 60 gulden Manhattan van de Indianen.
Aan het begin van de Tweede Engelse-Nederlandse Oorlog werd in 1664 Manhattan door de Engelsen veroverd die de nederzetting New York noemden, naar de hertog van York.
In 1673 was het weer even in handen van de Nederlanders die de naam weer veranderden in Nieuw-Oranje.
Bij de Vrede van Westminster in 1674 werd het gebied officieel overgedragen aan de Britten.

VLAG VAN NEW YORK CITY.

De vlag van New York City draagt de kleuren als de Prinsenvlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar in verticale banen. De vlag van de Republiek was in horizontale banen oranje-blanje-bleu.
In het midden van de witte baan staat het zegel van New York city afgebeeld.


ZEGEL VAN NEW YORK CITY.

 Boven het schild staat de Amerikaanse adelaar afgebeeld. Links van het schild een matroos met in zijn hand een schietlood en links een jacobstaf, en rechts de originele bewoner van het gebied een Indiaan met boog.
In het schild centraal de wieken van een molen wat herinnert aan de Nederlandse geschiedenis van de stad.
Onder en boven de wieken een bever. Het symboliseert de WIC (West Indische Compagny) het eerste bedrijf dat in de stad werd gevestigd.
Links en rechts graan emmers symboliserend de industrie.
Onder de afbeelding het jaartal 1625 waarin de stad door de Nederlanders werd gesticht.
In de cirkel de spreuk; "Sigillum civitas novi eboraci" ("Het zegel van de stad New York").De meeste Amerikanen weten maar zeer weinig van Nederland wat ze niet kennen onder deze naam, maar als ze het kennen spreken over Holland. Vraagt men in de V.S. waar je vandaan komt en je zegt Holland, dan denken ze eerst aan de stad Holland in de staat New Jersey.
Maar ook wij Nederlanders weten in feite maar bitter weinig over de Verenigde Staten van Amerika en spreken dan ook gewoon over Amerika, wat in feite een werelddeel is.
Duidelijk komt naar voren bij de oorsprong van de namen van de staten de eerste bewoners van het land de Indianen en de latere kolonisten de Spanjaarden, Fransen en Engelsen.
In dit artikel alleen informatie geven over de grote, ligging, vlaggen, zegels en wapenschilden van de Amerikaanse staten.


FRYGISCHE MUTS SYMBOOL VAN VRIJHEID.

Op veel Amerikaanse zegels komt men de afbeelding tegen van deze muts. Deze muts in het rood werd het symbool in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Revolutie.

Het is een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en naar beneden valt. De oorsprong ligt in Klein-Azië bij de bewoners van Frygië.
Aan het dragen van een broek en deze muts werden de oosterlingen herkend. De vrijgelaten Romeinse slaven droegen de muts als teken van vrijheid.
In de middeleeuwen dook de muts op bij de Noormannen en de Byzantijnen en ook de Napolitaanse zeelieden droegen de muts.
Maar uiteindelijk werd de must het symbool van het ooit tot slavernij, van het feodale systeem, vervallen Franse volk dat zijn banden had afgeschud en nu vrij was.
De muts komt zelfs voor in het wapen van Argentinië uit 1813.
( Ook de liefhebbers van de Smurfen moeten deze muts kennen als hoofddeksel van het blauwe volkje.)donderdag 26 november 2015

V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)


VERENIGDE STATEN VAN 

AMERIKA. (8)TENNESSEE.(TN)

De naam komt van "Tennese" stad van de Cherokee-Indianen. De bijnaam van de staat is "Volenteer state". De hoofdstad is Nahville en de grootste stad is Memphis.
De staat heeft een oppervlakte van 109.247 km², waarvan 2,2% water.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Kentucky, Viginia, North Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas en Missouri.
De belangrijkste rivieren zijn de Tennessee en de Cumberland.
De staat ging in de 18e eeuw over van Franse handen in Britse handen. Op 1 juni 1796 werd de staat formeel het 16 e lid van de V.S.

VLAG VAN TENNESSEE.


De huidige vlag van de staat Tennessee bestaat uit een karmozijnrood veld met aan het einde rechts een dunne witte streep en een bredere blauwe streep verticaal. In het midden een blauwe cirkel met daarop drie witte sterren en omringt met een witte rand.
De vlag werd aangenomen op 17 april 1905.
De drie sterren staan voor de regio's van de staat, Oost-, Midden- en West-Tennessee. 
De oude vlag van de staat had drie horizontale banen rood-wit-rood met in het blauwe kanton linksboven het zegel van de staat zwart op wit.

ZEGEL VAN TENNESSEE.

 Boven in het zegel afbeeldingen van het agrarische belang van de staat.
Een kleine schuur, ploeg, korenschoven, katoen en natuur met er onder het woord 'Agriculture'.
Daaronder een rivier met een scheepje dat de handel symboliseert, met er onder het woord 'commerce'.
Boven de korenschoof in Romeinse cijfers het getal 16 als de zesteinde staat van de V.S. Rechts het historische wapen van Tennessee (1876).


TEXAS. (TX)

De naam Texas komt van het Indiaans voor "Vrienden". De bijnaam van de staat is; "Lone star state". De staat heeft een oppervlakte van 696.241 km², waarvan 2,5% water. De hoofdstad is Austin en de grootste stad is Houston.
Texas wordt omringt door: (met de klok mee) Oklahoma, Arkansas, Louisiana, de Caribische Zee, Mexico en New Mexico. De staat is rijk aan oliebronnen.
De oorspronkelijke bewoners waren Indianen stammen, maar tegenwoordig wonen er nog steeds Apache, Atakapa, Bidai, Caddo, Comache, Karankawa, Kiowa, Tonkawa en Wichita indianen.
Doordat zijn schip verging voor de kust van Texas was het de Spanjaard Álvar Núñez Cabeza de Vaca die als eerste Europeaan voet aan wal zette in dit gebied. 
Texas was de eerste eeuwen een Spaanse kolonie. Van 1685 tot 1689 behoorde Texas tot de Franse kolonie Fort Saint Louis.
Na de onafhankelijkheid van Mexico van Frankrijk werd Texas een deel van Mexico. In 1824 riepen de toenmalige bewoners van de staat hun onafhankelijkheid uit van Mexico waarop er een strijd ontstond, waarvan de slag om de Alamo legendarisch was. In 1836 werd de onafhankelijkheid erkent.
OP 29 december 1845 werd Texas door de V.S. geannexeerd en werd daarmee de 28e staat van de V.S.


VLAG VAN TEXAS.


De vlag van Texas heeft een verticale blauwe baan aan de hijszijde en twee horizontale banen in wit en rood. De banen hebben een gelijke oppervlakte. In de blauwe baan staat een witte vijfpuntige ster. De vlag dateert uit de periode van de Republiek Texas en is ongewijzigd gebleven.
het blauw staat voor loyaliteit, wit voor kracht en rood voor dapperheid. De enkele witte ster maakt duidelijk waaraan de staat haar bijnaam heeft te danken.

ZEGEL VAN TEXAS.

Het zegel van de staat Texas is gebaseerd op het zegel van de Republiek Texas.


Links de voorzijde van het zegel en rechts de achterzijde.
Het dateert van 25 januari 1839.
In de voorzijde van het zegel staat in het midden de (eenzame) witte ster omringt door een tak eikenloof met noten en een olijftak met vruchten.

De achterzijde van het zegel heeft in het midden wapenschild met in het bovenste deel Alamo afgebeeld, links onder het kanon van de slag bij Gonzales en rechtsonder de Vince's bridge. Rond het schild een tak eikenloof en olijftakken. Boven het schild een wit lint met de tekst; "Remember Alamo" ("Herinner Alamo") en onder het schild de tekst "Texas one and indivisible". ("Texas één en ondeelbaar").
Rond het schild de vlaggen van: Koninkrijk Frankrijk, Koninkrijk Spanje, Verenigde Mexicaanse Staten, Republiek van Texas, de verbonden Staten van Amerika en de V.S. van Amerika.

Rechts het historische wapen van Texas (1876).
UTAH. (UT)

De naam komt van de Indiaanse stam Utes. De bijnaam van de staat is "Bechive state".
De hoofdstad is Salt Lake City en het is tevens de grootste stad.
De staat heeft een oppervlakte van 220.080 km², waarvan 3,3% aan water.
Voor de komst van de eerste Europeanen naar de Nieuwe Wereld werd het gebied door Indianen stammen als de Iintah, Ouray en Utes bevolkt. Naar hen is de staat genoemd.
Op 24 juli 1847 vestigden de eerste kolonisten, Mormonen, zich in het gebied. De regio behoorde toen nog aan Mexico, dat het na een oorlog in 1848 aan de V.S. moesten afstaan.
Na lang het Utah-territorium te zijn geweest werd het gebied op 4 januari 1896 de 45e staat van de V.S.


VLAG VAN UTAH.

De vlag van Utah werd op 11 maart 1913 aangenomen.
De vlag heeft een blauw veld met in het midden een gouden cirkel met daarin het zegel van de staat.

ZEGEL VAN UTAH.


Het zegel met het wapen (rechts) van de staat Utah is in gebruik sinds 3 april 1896. het is een aangepast zegel dat in 1851 in gebruik was genomen.
Het huidige zegel toont in het schild een bijenkorf met er boven de tekst 'industrie', wat beide de vooruitgang symboliseert.
Onder in het wapenschild de naam 'Utah' en het jaartal 1847 dat de eerste Mormoon naar het gebied kwam. Het schild heeft aan weerszijden de Amerikaanse vlag en er boven de Amerikaanse adelaar met gespreide vleugels. het symboliseert de bescherming van de V.S. aan de staat Utah en de loyaliteit van de staat ten opzichte van de V.S. het jaartal 1896 geeft het jaar weer dat de staat lid werd van de V.S.


VERMONT. (VT)

De staat dankt haar naam naar "Les Verts Monts" het Frans voor "Groene bergen". De bijnaam van de staat is "Green Mountain state". De hoofdstad is Montpelier en de grootste stad Burlington.
De staat heeft een oppervlakte van 24.923 km², waarvan 3,8% water.
De staat wordt omringt door: (met de klok mee) Canada, New Hampshire, Massachusetts en New York.
het gebied was oorspronkelijk bewoond door Indianen stammen als de Iroquois, Algonquin en Abenaki. Het gebied was onder beheer van de Fransen die het bij het Verdrag van Parijs in 1763 overdroegen aan de Britten.
In 1777 riep Vermont de republiek uit en op 4 maart 1791 werd ze als 14e staat toegelaten tot V.S.


VLAG VAN VERMONT.

De vlag van Vermont heeft een donkerblauw veld met in het midden het wapen van de staat. Op een rood lint staat het motto van de staat; "Freedon and Unity" ( "Vrijheid en Eenheid").
De vlag werd in zijn huidige vorm aangenomen op 1 juni 1923.
ZEGEL VAN VERMONT.

Het zegel vertoont een 14-takkige pijnboom met twee graanschoven.
De 14 takken symboliseren de dertien kolonies en Vermont als 14 staat van de Unie.
Boven het geheel golvende lijnen voorstellende de lucht met wolken.
Links van de pijnboom de Franse lelie en rechts een koe. De lelie symboliseert het Franse verleden en de koe de rijke melkveehouderij. Onder een brede groene golvende band voorstellende de natuur de naam van de staat en het motto van de staat. Daaronder golvende blauwe lijnen voorstellende het water. Tussen wolken en water aan beide zijden een ring van korenaren.
Rechts een afbeelding van het historische wapen van Vermont.


VIRGINIA. (VA)

Virginia is vernoemt naar de "maagdelijke koningin" Elizabeth I van Engeland. De bijnaam van de staat is; "The old dominion".
De hoofdstad van de staat is Richmond en de grootste stad is Norfolk.
Virginia is de eerste van de dertien kolonies van Amerika. Koning Karel II gaf Virginia, dat trouw bleef aan de monarchie gedurende de Engelse Burgeroorlog, de bijnaam `The Old Dominion`.
De staat grenst aan; (met de klok mee) Maryland, de Atlantische Oceaan, North Carolina, Tennessee, Kentucky en West Virginia.
De kolonie kende een opbloei door de tabaksindustrie en later in de katoen industrie.
In de 18 eeuw was het een van de 13 kolonies die streden voor hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Op 25 juni 1788 werd de staat officieel lid van de V.S.

VLAG VAN VIRGINIA.

De vlag van Virginia heeft een donkerblauw veld met in het midden een afbeelding van het zegel van de staat.
De vlag werd officieel aangenomen op 30 april 1861.
De mannelijke afbeelding in het zegel is de Romeinse god Virtus, die de dapperheid van de staat symboliseert.
ZEGEL VAN VIRGINIA.

 Midden in het zegel van de staat Virginia de Romeinse god Virtus met zijn linkervoet staan op een verslagenvijand.
Virtis symboliseert de dapperheid en de verslagen vijand de overwonnen tirannie, zijnde het Groot-Britttannië.
Rechts van de gevallen vijand de gevallen kroon van het Britse rijk.
Onder de figuren het motto van de staat; "Sic Semper Tyrannis" ("Zo vergaat het tirannen altijd").
Deze spreuk wordt toegeschreven aan Marcus Junius Antonius nadat hij Julius Caesar vermoordde.
Om het zegel een ring van rode bloemen en groene bladeren van ?
Rechts het historische wapen van Virginia.

WASHINGTON.(WA)

De staat Washington is vernoemd naar George Washington de eerste president van de Verenigde Staten (1789-1797).  De bijnaam van de staat is "Evergreen state". De hoofdstad is Olympia en de grootste stad is Seattle.
De staat heeft een oppervlakte van 184.824 km², waarvan 6,6% water. De staat grenst aan: (met de klok mee) Canada, Idaho, Oregon en de Stille Oceaan.
De staat werd op 11 november 1889 de 42e staat van de V.S.
De staat Washington heeft de op drie na grootste Aziatisch-Amerikaanse bevolking van alle staten.

VLAG VAN WASHINGTON.


 De vlag van Washington heeft een donkergroen veld met in het midden het zegel van de staat. De vlag is in gebruik sinds 7 juni 1923, daarvoor had de staat geen eigen officiële  vlag.
Het is de enige vlag vlag in Amerika met de afbeelding van een president met aan afbeelding aan beide zijden. Ook is het de enige groene vlag in de V.S.


ZEGEL VAN WASHINGTON.


 Op een lichtblauwe achtergrond toont het zegel hoofd en schouders van de eerste president van de V.S. George Washington, 22 februari 1732  - 14 december 1799.
Hij was generaal, opperbevelhebber van de koloniën in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. 


Zie vervolg: V.S. VAN AMERIKA. VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN, (DEEL 9)