maandag 28 juni 2010

KASTEELTUINEN in ARCEN (LIMBURG). OVERZICHT.

KASTEELTUINEN IN ARCEN - LIMBURG. 

               ALGEMEEN OVERZICHT.
Het enorme park heeft veel meer te bieden dan alleen rozen. Zie het kaartje.

1; Het Poortgebouw waar tegenover de ruime parkeerplaats ligt.

3; Het kasteel.

4; Het Gelag.

5; Het Koetshuis, waar men de inwendige mens kan versterken.

6; De entree met de souvenir- en plantenwinkel.

7; Het Rosarium.8; Valkparkieten.

9; Hosta-varen tuin.

10; Watertuin.

12; Lommerrijk.

13; Flamingo's en er tegenover de ooievaars.

15; Bergpaviljoen.

16; Belugasteuren.

17; Midgetgolfbaan.

19; Casa Verde met Koi-karpers.

Naast de Casa Verde verschillende soorten tuinen.

20; Italiaanse tuin.

21; Bordertuinen.

25; Bamboetuinen.

26; Japanse Esdoorns.

27; Oosterse watertuin.
28; Evenementen terrein met roofvogel shows.

29; Toernooiveld.

30; Amfitheater.

31; Riddertenten voor een verfrissing.

32; Rodondendron tuin.

34; Tiendschuur.

35; Wijmarsche watermolen.

Buiten bij het meer was het genieten van enige koppels ooievaars met hun jongen. De mannetjes deden hun best om de aandacht van de vrouwtjes te trekken en de eerste vlieg pogingen van de jongen werden reeds ondernomen.

Zoals je wel zal merken ontbreken er enkele nummers daar er steeds veranderingen worden aangebracht afhankelijk van het jaar seizoen.


KASTEELTUINEN in ARCEN (LIMBURG). (1)
KASTEELTUINEN IN ARCEN - LIMBURG.
Het is zeer de moeite waard om een bezoek te brengen aan de Kasteeltuinen in Arcen een kleine plaats gelegen op de oostelijke Maasoever boven de gemeente Venlo.

Voor meer informatie kijk op http://www.kasteeltuinen.nl/ of bel 077-4736020. De complex is gelegen aan de Lingsforterweg 26 5944BE te Arcen. Er is een ruime parkeergelegenheid tegen over de ingang. Verkeersborden geven duidelijk de richting hoe er te komen. De tuinen zijn dagelijks geopend van 09.30 tot 18.00 uur.

Deze hele maand juni 2010 staat Kasteeltuinen in het teken van de roos. In deze tijd van het jaar komen de rozen uit hun knoppen en zijn ze op hun mooist. Het is genieten van geuren en kleuren.Ruim 20 jaar geleden, op 31 mei 1988, opende Z.,K.
H Prins Bernhard,  de Kasteeltuinen Arcen. De rozentuin was oorspronkelijk het uitgangspunt voor de aanleg van het park rond het Kasteel Arcen. De vroegere tuin was verdeeld in 16 

gelijke vierkanten. Bij de aanleg van het huidige Rosarium zijn 10 vakken hersteld en ingericht als verschillende rozentuinen met maar liefst 12.000 prachtige rozen van honderden verschillende soorten. De kleine rozentuinen hebben allemaal een eigen thema en herbergen onder andere klimrozen, leirozen en liaanrozen.

donderdag 17 juni 2010

ZANDSCULPTUREN. ROERMOND.
            ZANDSCULPTUREN. 

                ROERMOND.
Het maken van een zandsculptuur heden verschilt niet veel hoe het in het oude verleden werd gedaan. Of het nu een sculptuur is van een meter hoogte of een van 10 meter hoogte het basisprincipe blijft het zelfde.

Van los zand wordt een hardblok gemaakt in een bekisting. Het vochtige zand wordt laag voor laag aangebracht en goed aangestampt. Op dit eerste blok kan eventueel nog een of meerdere geplaatst worden afhankelijk van de hoogte van de sculptuur.

Het snijden van een sculptuur in het harde blok zand gebeurt altijd van boven naar beneden.


woensdag 16 juni 2010

ZANDSCULPTUUR PANORAMA'S. ROERMOND.            SCULPTUUR PANORAMA'S. 

                     ROERMOND.


Aangezien sommige objecten te groot waren om in het geheel op een afbeelding te krijgen heb ik er een paar panorama afbeeldingen van gemaakt. Hierboven het onderwerp ZOET WATER.


                              
                           Deze afbeelding geeft het leven weer in de AMAZONE JUNGLE.Deze laatste twee het leven in de OCEAAN.

(klik met de linkermuisknop op de gewenste afbeelding om deze vergroot te bekijken)


dinsdag 15 juni 2010

ZANDSCULPTUREN IN ROERMOND.
ZANDSCULPTUREN IN ROERMOND.


Het zandsculpturen festival met als onderwerp 'LIEFDE VOOR HET LEVEN' is te bezichtigen op het terrein van Hatenboer Roermond en duurt van 30 april t/m 26 september 2010.Het terrein is te bereiken als je vanuit Roermond komt door direct na de brug over de Maas de borden te volgen richting Hatenboer. Het is dan gewoon door blijven rijden totdat je op de parkeerplaats terecht komt.
Vanuit de richting Weert over de N280 bij de stoplichten voor de brug rechts af te slaan en verder door te rijden las hierboven beschreven.


Zandsculpturen zijn niet iets nieuws onder de zon. De Egyptenaren bouwden ze reeds in 4000 v.Chr. Niet al het zand is geschikt om sculpturen van te maken. Het ideale sculptuur zand heeft een hoekige korrel en is minder afgesleten. Het wordt gewonnen uit de Maas en is met het rivierwater meegevoerd vanuit de Alpen. Onder een microscoop bekeken ziet de korrel er uit als een een dobbelsteentje waardoor deze beter op elkaar stapelen.


woensdag 9 juni 2010

PRAALGRAF M. ADRIAANSZOON DE RUYTER IN DE NIEUWE KERK.


PRAALGRAF VAN MICHIEL 

ADRIAANSZOON DE RUYTER.

NIEUWE KERK AMSTERDAM.

Het fraaiste praalgraf in de Nieuwe Kerk is dat wel van Luitenant-Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Nederlands grootste zeeheld werd in 1607 in Vlissingen geboren en ging op 11 jarige leeftijd naar zee, aanvankelijk bij de koopvaardij, in 1652 voorgoed bij de oorlogsmarine. Zijn bijnaam was "BESTE-VAER". Hij sneuvelde bij de Stromboli tijdens een zeeslag tegen de Fransen. Achter onder het praalgraf ligt in het kerkgewelf de kist met de stoffelijke resten van de Ruyter.
EEN STUKJE GESCHIEDENIS.

Medio augustus 1665 dienden Raadspensionaris Johan de Witt, die als regeringsvertegenwoordiger met luitenant-admiraal Michiel de Ruyter had gevaren, en de admiraal zelf, een conceptresolutie over een regiment zeesoldaten bij de Staten-Generaal in.

De Witt en de Ruyter moesten hun ideeën nog mondeling toelichten, maar daarna kon bij de resolutie van 10 december 1665 het 'Regiment de Marine' worden opgericht.

Een vast regiment bevaren soldaten, in betaling bij de Staten-Generaal en niet bij de Admiraliteiten, toegerust voor de dienst ter zee! Werd er niet gevaren dan lagen zij in garnizoen in de 'zeeplaatsen', dus direct bij de hand als de vloot werd uitgerust.
De staatsman en de vlootvoogd bleken de uitgangspunten van hun 'corps' zo ijzersterk geformuleerd te hebben dat ze nu nog steeds van kracht zijn.  Op 10 december is nog steeds de verjaardag van het Korps Mariniers.


ORGELS en RAMEN in de NIEUWE KERK. AMSTERDAM.               ORGELS EN RAMEN 

              IN DE NIEUWE KERK. 

                   AMSTERDAM.ORGELS EN RAMEN.


De Nieuwe Kerk heeft twee orgels. Een transept orgel bij de zij-ingang en het hoofdorgel boven de hoofdingang. Beide zijn van luiken voorzien die prachtig zijn beschilderd.
Op 2 februari 2002 werd het in de Beurs van Berlage gesloten huwelijk van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima in de Nieuwe Kerk ingezegend.
Toen het bruidspaar de kerk betrad werden de luiken van het hoofdorgel geopend als een omarming van het paar.
Deze unieke beelden gingen de gehele wereld over.RAMEN IN DE NIEUWE KERK.

De gebrandschilderde ramen in de Nieuwe kerk geven de wapens van de steden weer maar tevens een deel van de Vaderlandse geschiedenis.
INTERIEUR NIEUWE KERK. AMSTERDAM.      INTERIEUR NIEUWE KERK. 

                   AMSTERDAM.

HET INTERIEUR.

In het interieur bevinden zich onder andere:

1 - Hoofdorgel, 1655 boven de hoofdingang. Orgel van Hans Wolf. Orgelkast van Jacob van Campen. Beelhouwkunst van Artus Quellius. Schilderingen door Jan Gerritz. van Bronckhorst.

2 - Transeptorgel, 16de eeuw. Bij de zijingang.

3 - Praalgraf van Jan van Galen (1604-1653) Vlootvoogd. Gebouwd door Artus Quellinus (1609-1668), Rombout Verhulstt (1624-1698) en Willem de Keyser (1603- na 1674)

4 - Praalgraf van Michiel Adriaenszoon de Ruyter 1607-1676) Vlootadmiraal. Gebouwd in 1681 door Rombout Verhulst (1624-1698).

5 - Grafkelder van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.

6 - Epitaaf voor Wolter Jan Gerrit, baron Bentick (1745-1781) Geplaatst in 1782.

7 - Praalmonument van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) Gebouwd in 1819 door P.J.Gabriël.

8 - Epitaaf voor Jan Carel Josephus van Speyk. Kanoneerboot commandant. (1802-1831) Gebouwd door J de Greef en firma Sigault & Zoon in 1831.

9 - Monument voor Joost van den Vondel (1587-1679) Dichter. Geplaatst in 1772.

10 - Monument voor Pieter Cornelisz. Hooft. (1547-1626) Burgemeester van Amsterdam. Geplaatst in 2002.

11 - Gebrandschilderd raam door Jan Gerritsz. van Bronckhorst en Harry op de Laak. (1650/1977)
Graaf Willem IV schenkt Amsterdam in 1342 het stadswapen.

12 - Herinneringsraam aan de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, 1898. Gebrandschilderdglas door J.L.L.Schouten, naar ontwerp van Otto Mengelberg.

13 - Preekstoel, 1649-1664. Door Albert Jansz. Vinckenbrinck. 14 - Herenbanken, na 1645.

15 - Herdenkingsraam 50 jaar vrijheid, 1995. Door Toon Verhoef.


16 - De tuin, gebrandschilderdraam aan het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix. 2005. Door Marc Mulders.

17 - Koorhek, ca.1650. Naar ontwerp van Johannes Lutma.


NIEUWE KERK IN AMSTERDAM.
            DE NIEUWE KERK. 

                 AMSTERDAM.

DE NIEUWE KERK.

De Nieuwe Kerk is gelegen aan de Dam naast het Paleis op de Dam. Tussen beide gebouwen ligt de Mozes en Aäronstraat. De kerk gebouwd in het begin van de 15e eeuw, op een plek waar toen een boomgaard was, is niet meer zozeer als kerk in gebruik. Er worden nu regelmatig tentoonstellingen gehouden. Bezoekers betreden nu de kerk via de zijingang aan de dam. De hoofdingang is gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal.De kerk is gebouwd in de (neo)-gotische stijl
stijl. In 1408 kreeg de bouw van deze Nieuwe kerk, toen nog Onze Lieve Vrouwenkerk of Maria- en Catharinakerk geheten, de bisschoppelijke goedkeuring. De bouw was toen reeds al ver gevorderd. Sindsdien is er veel aan deze kerk verbouwd en herbouwd. Een van de laatste delen, de noordelijke dwarsarm, werd pas in 1530-1540 voltooid en vertoond stijlelementen uit de renaissance. De kerk heeft drie zware brandden overleeft waarvan de laatste in 1645.
Opvallend is, dat deze kerk geen toren heeft. Tot tweemaal toe is er een begin gemaakt met het bouwen van een kerktoren. In 1565 waren de fundamenten gelegd, maar door het veranderende religieuze en politieke klimaat werd de verdere uitvoer van de plannen onmogelijk gemaakt.
In 1646 werd een tweede poging gedaan. Jacob van Campen, ook de architect van het stadhuis, thans het Paleis op de Dam, ontwierp een toren in de gotischestijl, maar in 1653 werd de bouw gestaakt en in 1783 werd de onvoltooide romp gesloopt. Tussen 1959 en 1980 werd de kerk ingrijpend gerenoveerd.
Al vele jaren wordt het zakkingsgedrag van de fundering van de kerk gemonitord. Door een snellere verzakking van de 10 pijlers van de kooromgang en die van de grafkelder van De Ruyter werden in 2006 deze voorzien van een nieuwe fundering.

De Nieuwe Kerk wordt, sinds koning Willem I in 1814 in deze kerk de eed op de grondwet aflegde, ook gebruikt voor inzegening van koninklijke huwelijken en voor inhuldigingen.


dinsdag 1 juni 2010

DIT WAS DAN TUNESIË.


                 DIT WAS DAN TUNESIË, 

               EEN VERRASSEND LAND.Aan alles komt een einde en zo ook aan deze vakantie in Tunesië. Ik hoop dat ook u er van heeft mogen genieten of weer heeft mogen herbeleven.
Het was een vakantie waarin we veel oude geschiedenis hebben mogen zien, een zeer afwisselend landschap en een vriendelijke bevolking en heerlijke gerechten.

Op mijn mail adres zienenweten@gmail.com heb ik leuke reacties binnen gekregen waarvan ik er één voor u zal noteren.Heel veel waardering heb ik voor je website. Zelf maak ik nooit veel foto's, maar door naar jou te kijken zie ik wat ik een beetje mis. De reis gaat weer herleven. Prachtige beelden en verhelderende teksten.

Zelf heb ik met het maken van dit foto- reisverslag ook deze mooie vakantie weer moge herbeleven.

Als laatste dan nog een Photosynth van het Amfitheater in El-Djem.