zaterdag 5 augustus 2017

KALMARBOOT. WAT IS DAT?

GEVONDEN SCHEEPSWRAKKEN 

BIJ RESTAURATIE SLOT 'KALMAR' 

IN ZWEDEN.


KALMARBOOT.                                                     (Slot 'Kalmar' in Zweden.)


Het 13e eeuwse vaartuigje kreeg deze benaming, nadat het was blootgelegd tijdens de restauratie werkzaamheden aan het Slot Kalmar bij de stad Kalmar in Zweden. Bij deze restauratie ontdekte men 20 scheepswrakken, die dateerden van de 13e tot de 17e eeuw.
Het 13e eeuwse scheepje was op de bovenste delen na nog redelijk compleet, zodat het niet veel moeite koste het te reconstrueren.                                                (Reconstructie van de Kalmarboot.)

Qua type en bouwwijze vormde het een schakel in de ontwikkeling van het Noorse scheepstype.
De overnaads gebouwde romp had een gebogen voorsteven en een rechte vallende achtersteven voor een stevenroer.
Voor- en achterschip waren van een dek voorzien. Midscheeps was er een open ruim. Op vier plaatsen bevonden zich drie boven elkaar liggende dwarsbalken, waarvan de bovenste twee door de huidplanken heen staken en ook met knieën tegen het boord bevestigd waren. Een zogeheten doorbalkt schip.
De voorste en de achterste dwarsbalk deden dienst als dekbalk voor de plechten. De middelste twee waren door langsliggers met elkaar verbonden.
Op de rand van de achterplecht lag een spil waarmee het val van het grootzeil bediend werd.
Tegen de derde reeks dekbalken steunde een strijkbare paalmast voor het voeren van een razeil.
Naast de voorsteven was een boegspriet die met de hiel in een beting lag.
De boegspriet diende voor het uithouden van de boeilijns van het zeil. Totaal zeiloppervlak ongeveer 25 m².
Afmetingen: lengte 11,2 meter; breedte 4,6 meter; holte 1,1 meter.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten