dinsdag 16 april 2013

WIE WAS ALEXANDER DE GROTE ?

ALEXANDER DE GROTE.

De grote had niets met de lengte van zijn lichaam te maken, maar met het enorme gebied wat hij veroverde en waar hij tot zijn dood over heerste. Hij was geen Griek maar een Macedoniër en leefde van 356 tot 323 v. Christus. Alexander was een der grootste heersers en veldheer van alle tijden.
Hij was de zoon van Philippus II en een leerling van de Griekse wijsgeer Aristoteles. In feite was hij Alexander III.


Alexander werd in 336 v.C. koning en begon een oorlog tegen Perzië. Hij versloeg Klein Azië bij de Granicus, Darius III bij Issos (333 v.C). Veroverde in 332 v.C. Phoenicië en Egypte en stichtte de stad Alexandrië.
In 331 v.C. overwon hij Darrius laatste tegenstand bij Gaugameta en nam de steden Babylon, Susa en Persepolis in. Hij vernietigde deze steden niet.
In 328 v.C. trok hij met zijn leger op naar Bactrië en Sogdiana (Beleodsjistan) en kwam in 326 v.C. aan bij de rivier de Indus. Hier versloeg hij Poros met zijn olifanten, maar leed zelf enorme verliezen door de alles vernietigende kracht van de olifanten, maar ook door de moeras koortsen.
Om verder op te rukken naar de Ganges en India te veroveren stuitte op enorm verzet van zijn eigen Macedonische generaals en verdere manschappen. In 324 v.C. overleed zijn dierbare vriend Hephaeston met wie hij al optrok tijdens zijn studie tijd bij Aristoteles.


In 323 v.C. viel Alexander ten prooi aan een mysterieus virus, waaraan waarschijnlijk ook Hephaestion was overleden en overleed hij op 10 juni 323 v.C. in Babylon.
Na zijn dood verdeelden zijn generaals het enorme rijk en brak er een machtsstrijd uit tussen hen. Zo werd Ptolemaeus farao van Egypte in 305 v.C.

Alexander de Grote werd niet gecremeerd na zijn dood, maar zijn wens was samen met het lichaam van Hephaestion begraven te worden. Hierna is alles één groot mysterie geworden. Hij zou zijn bijgezet in Alexandrië, maar niemand weet waar zijn / hun stoffelijke resten zijn gebleven.

In het Archeologische Museum in Istanbul zou de sarcofaag staan van Alexander. Deze is zeer fraai bewerkt uit wit marmer en zou te Sidon zijn opgegraven, maar was leeg.  


Hoe hield Alexander zo'n enorm rijk bij elkaar ?  Hij versloeg het leger van het land dat hij veroverde, maar liet de overlevenden in leven als zede eed van trouw aan hem aflegden en zo ook de overwonnen heerser van dat land.
Zo kon hij steeds, buiten zijn eigen generaals die uit Macedonië afkomstig waren, steeds zijn strijdkrachten aanvullen. Hij liet de veroverde steden bestaan of veranderde hun naam en wist op deze slimme wijze respect te verwerven bij de overwonnen volkeren.
Nu eeuwen na zijn dood tasten geleerden, archeologen, geschiedschrijvers en schatgravers nog steeds in het duister.


HIJ HEEFT GELEEFD, GESTREDEN EN OVERHEERST, MAAR WERD EEN MYTHE.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten