zondag 10 november 2013

WASA HET OORLOGSSCHIP (SLOT.)


HISTORISCHE FEITEN VAN DE WASA.

1625; Gustavus II Adolphus geeft opdracht tot de bouw van de 'Vasa'.

1628; Op 10 augustus vertrekt de 'Vasa' voor haar eerste reis en kapseist in de haven van Stockholm.

1664; 53 van de 64 kanonnen worden door middel; van een duikersklok geborgen.

1956; Anders Fransén lokaliseert de ligging van het wrak van de 'Vasa'.  

1959; Nadat marine duikers tunnels onder romp van het wrak hebben aangebracht en staaldraden er door
heen hebben getrokken de Neptune Salvaging Co. begint met het bergen van het wrak uit 30 meter           diep water en versleept het geheel naar rustiger water bij Kastellholmen.

1961; Op 24 april breekt de 'Vasa' door de oppervlakte van het water heen. Ze wordt leeggepompt en       versleept naar het Beckholmen droogdok waar ze op haar eigen kiel wordt neergezet. Hier wordt ze             op een speciaal betonnen ponton geplaatst. Ze wordt overdekt door een aluminium overkapping en               versleept naar haar nieuwe bestemming het 'Wasadok'. Het bergingswerk is hiermee klaar.

1962; Op 16 februari wordt het 'Wasadok' open gesteld voor het publiek. Men begint met het conserveren   van het schip en ornamenten.

1963; In de zomer wordt er verder gedoken en het bergen van losse artikelen uit het zeebed waar het wrak 
waar het wrak heeft gelegen. De expositie 'Leven aan boord' wordt geopend.

1964; Het 'Wasadok' gaat een samenwerkingsverband aan met het Nationaal Martiem Museum.

1965; Een hangstelling wordt geplaatst om de romp en oude verroeste bouten worden vervangen door 
nieuwe. De restauratie begint en een nevel installatie wordt aangebracht om de romp te conserveren.

1966; Verscheidene belangrijke onderwerpen van de 'Vasa' worden tentoongesteld en zes mobiele
tentoonstellingen worden naar verschillende steden op de wereld gestuurd.

1967; Duikers vinden op de plaats waar de 'Vasa' verging een kleinere boot die als sloep tot de 'Vasa' 
behoorde. In totaal worden 3500 objecten geborgen.

1968; Het ponton gebouw is verbouwd zodat verder restauratiewerk op het schip zelf kan worden gedaan.
In april wordt een tentoonstelling geopend in het 'Wasadok' om te tonen hoe het geheel er uit ziet en hoe de werkzaamheden verlopen.

1990; Aan alle werkzaamheden is een eind gekomen en het schip met dat wat er toe behoorde is te 
bezichtigen in het Vasamuseum op het eiland Djurgarden.

DE REIS VAN DE VASA.


Note: Toen ik in 1971 de gelegenheid had de restauratie van de Wasa te bezoeken werd deze nog steeds nat gehouden met het conserveringsmiddel in het dok waarin zij lag. Afbeeldingen van na de restauratie van derden verkregen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten