woensdag 9 juni 2010

PRAALGRAF M. ADRIAANSZOON DE RUYTER IN DE NIEUWE KERK.


PRAALGRAF VAN MICHIEL 

ADRIAANSZOON DE RUYTER.

NIEUWE KERK AMSTERDAM.

Het fraaiste praalgraf in de Nieuwe Kerk is dat wel van Luitenant-Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Nederlands grootste zeeheld werd in 1607 in Vlissingen geboren en ging op 11 jarige leeftijd naar zee, aanvankelijk bij de koopvaardij, in 1652 voorgoed bij de oorlogsmarine. Zijn bijnaam was "BESTE-VAER". Hij sneuvelde bij de Stromboli tijdens een zeeslag tegen de Fransen. Achter onder het praalgraf ligt in het kerkgewelf de kist met de stoffelijke resten van de Ruyter.
EEN STUKJE GESCHIEDENIS.

Medio augustus 1665 dienden Raadspensionaris Johan de Witt, die als regeringsvertegenwoordiger met luitenant-admiraal Michiel de Ruyter had gevaren, en de admiraal zelf, een conceptresolutie over een regiment zeesoldaten bij de Staten-Generaal in.

De Witt en de Ruyter moesten hun ideeën nog mondeling toelichten, maar daarna kon bij de resolutie van 10 december 1665 het 'Regiment de Marine' worden opgericht.

Een vast regiment bevaren soldaten, in betaling bij de Staten-Generaal en niet bij de Admiraliteiten, toegerust voor de dienst ter zee! Werd er niet gevaren dan lagen zij in garnizoen in de 'zeeplaatsen', dus direct bij de hand als de vloot werd uitgerust.
De staatsman en de vlootvoogd bleken de uitgangspunten van hun 'corps' zo ijzersterk geformuleerd te hebben dat ze nu nog steeds van kracht zijn.  Op 10 december is nog steeds de verjaardag van het Korps Mariniers.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten