woensdag 9 juni 2010

INTERIEUR NIEUWE KERK. AMSTERDAM.      INTERIEUR NIEUWE KERK. 

                   AMSTERDAM.

HET INTERIEUR.

In het interieur bevinden zich onder andere:

1 - Hoofdorgel, 1655 boven de hoofdingang. Orgel van Hans Wolf. Orgelkast van Jacob van Campen. Beelhouwkunst van Artus Quellius. Schilderingen door Jan Gerritz. van Bronckhorst.

2 - Transeptorgel, 16de eeuw. Bij de zijingang.

3 - Praalgraf van Jan van Galen (1604-1653) Vlootvoogd. Gebouwd door Artus Quellinus (1609-1668), Rombout Verhulstt (1624-1698) en Willem de Keyser (1603- na 1674)

4 - Praalgraf van Michiel Adriaenszoon de Ruyter 1607-1676) Vlootadmiraal. Gebouwd in 1681 door Rombout Verhulst (1624-1698).

5 - Grafkelder van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.

6 - Epitaaf voor Wolter Jan Gerrit, baron Bentick (1745-1781) Geplaatst in 1782.

7 - Praalmonument van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) Gebouwd in 1819 door P.J.Gabriël.

8 - Epitaaf voor Jan Carel Josephus van Speyk. Kanoneerboot commandant. (1802-1831) Gebouwd door J de Greef en firma Sigault & Zoon in 1831.

9 - Monument voor Joost van den Vondel (1587-1679) Dichter. Geplaatst in 1772.

10 - Monument voor Pieter Cornelisz. Hooft. (1547-1626) Burgemeester van Amsterdam. Geplaatst in 2002.

11 - Gebrandschilderd raam door Jan Gerritsz. van Bronckhorst en Harry op de Laak. (1650/1977)
Graaf Willem IV schenkt Amsterdam in 1342 het stadswapen.

12 - Herinneringsraam aan de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, 1898. Gebrandschilderdglas door J.L.L.Schouten, naar ontwerp van Otto Mengelberg.

13 - Preekstoel, 1649-1664. Door Albert Jansz. Vinckenbrinck. 14 - Herenbanken, na 1645.

15 - Herdenkingsraam 50 jaar vrijheid, 1995. Door Toon Verhoef.


16 - De tuin, gebrandschilderdraam aan het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix. 2005. Door Marc Mulders.

17 - Koorhek, ca.1650. Naar ontwerp van Johannes Lutma.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten