woensdag 9 juni 2010

NIEUWE KERK IN AMSTERDAM.
            DE NIEUWE KERK. 

                 AMSTERDAM.

DE NIEUWE KERK.

De Nieuwe Kerk is gelegen aan de Dam naast het Paleis op de Dam. Tussen beide gebouwen ligt de Mozes en Aäronstraat. De kerk gebouwd in het begin van de 15e eeuw, op een plek waar toen een boomgaard was, is niet meer zozeer als kerk in gebruik. Er worden nu regelmatig tentoonstellingen gehouden. Bezoekers betreden nu de kerk via de zijingang aan de dam. De hoofdingang is gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal.De kerk is gebouwd in de (neo)-gotische stijl
stijl. In 1408 kreeg de bouw van deze Nieuwe kerk, toen nog Onze Lieve Vrouwenkerk of Maria- en Catharinakerk geheten, de bisschoppelijke goedkeuring. De bouw was toen reeds al ver gevorderd. Sindsdien is er veel aan deze kerk verbouwd en herbouwd. Een van de laatste delen, de noordelijke dwarsarm, werd pas in 1530-1540 voltooid en vertoond stijlelementen uit de renaissance. De kerk heeft drie zware brandden overleeft waarvan de laatste in 1645.
Opvallend is, dat deze kerk geen toren heeft. Tot tweemaal toe is er een begin gemaakt met het bouwen van een kerktoren. In 1565 waren de fundamenten gelegd, maar door het veranderende religieuze en politieke klimaat werd de verdere uitvoer van de plannen onmogelijk gemaakt.
In 1646 werd een tweede poging gedaan. Jacob van Campen, ook de architect van het stadhuis, thans het Paleis op de Dam, ontwierp een toren in de gotischestijl, maar in 1653 werd de bouw gestaakt en in 1783 werd de onvoltooide romp gesloopt. Tussen 1959 en 1980 werd de kerk ingrijpend gerenoveerd.
Al vele jaren wordt het zakkingsgedrag van de fundering van de kerk gemonitord. Door een snellere verzakking van de 10 pijlers van de kooromgang en die van de grafkelder van De Ruyter werden in 2006 deze voorzien van een nieuwe fundering.

De Nieuwe Kerk wordt, sinds koning Willem I in 1814 in deze kerk de eed op de grondwet aflegde, ook gebruikt voor inzegening van koninklijke huwelijken en voor inhuldigingen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten