woensdag 18 mei 2016

EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 7)"DE OUDE WERELD". (7)

EUROPA.
NEDERLAND.

Officieel het Koninkrijk der Nederlanden. Het land wordt in het westen en noorden begrenst door de Noordzee, in het oosten door Duitsland en in het zuiden door België.
Nederland heeft een oppervlakte van 41.543 km², waarvan 18% water. Ruim 27% van het land ligt beneden de zeespiegel.
De hoofdstad is Amsterdam en de voertaal is Nederlands. 
De regering is gevestigd in Den Haag.
Nederland kent nog enige bijzondere gemeenten; de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Door het einde van de laatste ijstijd en het smelten van de ijskap (9700 v.Chr.) ontstond er een zeespiegelstijging met tot gevolg het volstromen van het gebied dat tegenwoordig de Noordzee is.
Het land wat er ontstond was niet meer dan een moerassige delta van de rivieren de Rijn, Maas, Schelde en de Eems. De eerste bewoners waren de Kelten en de Germanen. met de komst van de Romeinen in 57 v.Chr. begon in feite de geschiedenis van de 'Lage Landen'. Vestingsteden werden gebouwd en wegen werden aangelegd. Een opstand van de Bataven werd in het vierkeizerjaar (68-69) neergeslagen.
Na de val van het Romeinse Rijk versnipperde dit op een manier die heden nog herkenbaar is. 


Onder het bewind van Keizer Karel de grote (768-814), welke wist de Friezen en de Saksen te onderwerpen, werd het christendom ingevoerd. Het gebied van de 'Lage Landen' strekte zich uit  van het noorden van Friesland tot het Vlaanderen van wat tegenwoordig België is, en behoorde in die tijd tot het Frankische rijk.
Gedurende de middeleeuwen streden vele stadstaten, landheren, prinsdommen en hertogdommen tegen elkaar voor de macht. Van 1347 tot 1351 werd het gebied geteisterd door de Zwarte Dood (pest).
In de zeventiende eeuw werd Nederland bezet door Spaanse troepen. Een periode die bekend staat als de 'Tachtigjarige Oorlog', waaraan een einde kwam in 1648. Nederland werd een republiek geregeerd door stadhouders. Het ging het land vooral in de scheepvaart en handel overzee voor de wind.
Een gevolg hiervan was de machtsstrijd op zee tussen Nederland, Frankrijk, Engeland en Spanje.
Nederland kende in de 17e eeuw een periode van rijkdom die bekend staat onder de naam "Gouden Eeuw". Het was een bloeiperiode van handel, wetenschap en kunsten. Een periode waarin men begon met het droogleggen en inpolderen van enorme watergebieden.


Na de Franse revolutie vielen in 1795 de Franse troepen Nederland binnen. het was het beging van de Bataafse republiek en de regerende stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland.
Onder Napoleon Bonaparte werd het land een deel van het Franse Keizerrijk. Van 1806 tot 1810 werd het voor het eerst een koninkrijk onder de naam Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon Bonaparte. Deze liet het tegenwoordige paleis op de Dam in Amsterdam bouwen.
In 1813 verlieten de Franse troepen het land en werd de zoon van de inmiddels overleden Willem V verzocht soeverein te worden. Willem I werd in 1813 soeverein vorst en in 1815 de eerste koning der Nederlanden van het verenigd Koninkrijk der Nederlanden. ( dus de tweede koning van het land) 
In 1830 ontstond er een opstand tegen het bewind van Koning Willem I in de zuidelijke gebieden wat leidde tot de onafhankelijkheid van België. Gedurende de WO-I wist Nederland neutraal te blijven en na deze oorlog kende het land een sterke  economische opleving.
In 1940 werd ondanks het uitroepen van de neutraliteit het land onder de voet gelopen door de Duitse troepen en met het bombardement door de Duitse Luftwaffe van Rotterdam moet Nederland capituleren.


Gedurende deze oorlog werd 75% van de in Nederland wonende Joodse bevolking door de Duitsers afgevoerd en omgebracht in vernietigingskampen. Slechts een klein deel wist te overleven door onder te duiken. Veel Nederlanders werden als dwangarbeiders naar Duitsland afgevoerd. Ook de hongerwinter van 1945 eiste duizenden slachtoffers.
Ook in Indië stierven ruim 3 miljoen burgers de hongerdood door de bezetting van Japan.
Na het einde van de WO-II in 1945 kon Nederland aan een wederopbouw beginnen. Dat zelfde jaar riep Nederlands-Indië de onafhankelijkheid uit wat een strijd zou geven tot 1957, waarbij vele doden te betreuren waren.
Nederland, België en Luxemburg sloten een handels verdrag na de WO-II onder de naam Benelux.
Het land werd lid van de VN, de NAVO, de G-10, de Wereldhandelsorganisatie, de OESO en is een van de oprichters van de Europese Unie.


DE NAAM NEDERLANDEN HET WATER.

De naam Nederland werd pas voor het eerst in de 15e eeuw gebruikt. Voor die tijd sprak men over Holland. De naam is aanvankelijk een aardrijkskundige term. In de late middeleeuwen sprak men over Niderlant het gebied tussen Maas en Rijn. In het Duits was het "Niederlande", in het Frans "Pays-Bas", in het Italiaans "Paesi Bassi"en de Engelsen hadden het over de "Low Countries".
Nederland leverde sinds haar bestaan een strijd tegen het water.
Na zware stormvloeden werden er dijken aan gelegd om het land te beschermen. Enorme meren werden drooggelegd om landbouwgebied te winnen. In de crisistijd na de WO-I werd de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee door de aanleg van de Afsluitdijk. In de Zuiderzee werden twee enorme gebieden ingepolderd; de Noordoost-polder en de Flevopolder. De Zuiderzee was niet meer en werd het IJsselmeer. Na de watersnoodramp in 1953 werden de Deltawerken aangelegd en Rotterdam breidde zijn zeehaven uit met de eerste- en tweede Maasvlakte in Zee.

Nederland is een waterland met de grote rivieren als de Rijn, Maas, Schelde, IJssel en vele andere kleine rivieren en vele meren. De Rijn is economisch van belang voor de doorvoerhandel van de zeehaven Rotterdam naar Duitsland en Zwitserland.
De natuurlijke bescherming tegen de zee zijn de duinen die vaak versterkt dienen te worden.
Het kaartje geeft weer wat er land onderwater zou komen te staan als de dijken zouden doorbreken.
Op de gewonnen grond van de ingepolderde gebieden is nu landbouw en kleuren in het voorjaar de enorme tulpenvelden het landschap.

VLAG VAN NEDERLAND.

De vlag van Nederland staat symbool voor de eenheid en de onafhankelijkheid van het gehele Koninkrijk der Nederlanden.
Het doek met de drie horizontale banen rood-wit-blauw wordt zowel ter land als ter zee als civiele, dienstvlag en oorlogsvlag gebruikt. Het blauw is kobaltblauw.
De Nederlandse vlag kent een oude geschiedenis welke terug gaat tot de periode van 1572 tot 1810.

In deze periode werd er gesproken over de Hollandse vlag welke de kleuren had rood-wit-lichtblauw.
De vlag werd ook wel de Statenvlag genoemd en werd vooral gevoerd door de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie.

Van 1572 tot 1653 kende men de Prinsenvlag in de kleuren oranje-wit-lichtblauw.
De eerste versie werd genoemd in 1572 als de banier van de watergeuzen in de livrei kleuren van Willem van Oranje, bij de inval van Den Briel op de Spaanse bezetters.

In de jaren dertig van de 20e eeuw werd deze vlag ook gebruikt door de Nationaal-Socialistische beweging (NSB) welke organisatie met de Duitse bezetters meewerkte gedurende de WO-II.
Dit was de rede tot de nieuwe huidige kleuren in de vlag na het beëindigen van de WO-II.

WAPEN VAN NEDERLAND.

Het Rijkswapen van Nederland dateert uit 1815 en werd in 1907 aangepast. Het geblokte schild met de leeuw, zwaard en pijlen is het heraldisch symbool van de koning van het land.
De beschrijving ervan is vastgelegd door koningin Wilhelmina bij Koninklijk Besluit op 10 juli 1907 en opnieuw door koningin Juliana op 23 april 1980.

Sinds 1890 wordt alleen de Koninklijke kroon gebruikt als schilddekking. Het schild in de kleur azuurblauw is bezaaid met blokjes van goud, een leeuw van goud met een kroon van drie bladeren en twee parelpunten van hetzelfde, getongd en genageld in het rood, in de rechter klauw opgeheven houdende in schuinlinkse stand een zwaard van zilver met gevest van goud en in de linker voorklauw een bundel van zeven pijlen van zilver met punten van goud, de pijlen samengebonden met een lint van goud.
De beide schilddragers zijn twee leeuwen van goud, getond en genageld in rood.
Beide leeuwen staan op een blauw lint met de spreuk in Latijnse letters' Je Maintiendrai' ( 'Ik zal handhaven')


Nederland kent ook een Koninklijk wapen. Dit wordt enkel gebruikt als symbool voor de koning. Hierbij is het wapen het zelfde, maar wordt het geheel aangevuld met een wapenmantel en een baldakijn (wapentent) met daarop de Koninklijke kroon.


Verder kent men nog het Kleine Rijkswapen. Het is afgebeeld zonder schilddragers, kroon en lint met spreuk ontbreken. Deze versie wordt gebruikt op brieven en munten.

NOORWEGEN.

Officieel het Koninkrijk Noorwegen. het is een land in Noord-Europa gelegen op het Scandinavisch Schiereiland dat wordt begrenst in het westen door de Noordzee, in het noorden aan de Noordelijke IJszee, Rusland en Finland en in het oosten aan Zweden.
Noorwegen heeft een oppervlakte van 323.787 km², waarvan 5% water. De hoofdstad is Oslo en de voertaal is Noors en Samisch.

De eerste bewoning van Noorwegen dateert uit 10.5000 v.Chr.
Meer bekend is de periode van de Vikingen van 800 tot 1050 n.Chr.
het was een zeevarend volk dat reizen ondernam naar de Shetland-eilanden, IJsland en Groenland. Het waren de stichters van de stad Dublin. Vermoedelijk waren zij ook de eerste die het continent Amerika ontdekten.
Het eerste Noorse koninkrijk dateert uit 1020 en dit besloeg het huidige Noorwegen, Denemarken, een deel van Zweden en het noordelijke deel van Finland. In de late middeleeuwen kende men een periode van verval en werd de bevolking sterk uitgedund door de pest.
In de 16e en 17e eeuw was het land regelmatig in oorlog met het huidige Zweden, Denemarken en de Baltische staten.


Noorwegen was een zelfstandig koninkrijk van de negende eeuw tot 1397, toen het deel werd van de Unie van Kalmar met Denemarken en Zweden. Toen Zweden in 1521 deze Unie verliet werd Noorwegen een provincie van Denemarken. Het land bleef onder Deens gezag tot 1814 waarna het overging in Zweedse handen. In 1905 werd Noorwegen een onafhankelijke staat met koning Haakon VII als staatshoofd.
Gedurende de WO-I wist het land neutraal te blijven dankzij een sterke kustwacht die de kusten kon verdedigen.
In april 1940 vielen de Duitse troepen Noorwegen binnen. Deze bezetting zou duren tot aan de capitulatie van Duitsland in 1945. Noorwegen is een woest en bergachtig land met veel diepe fjorden in haar kustgebieden. Het land is een van de grootste aardolie- en gas producenten van de wereld, maar is geen lid van de OPEC. De bevolking heeft tot tweemaal toe in een referendum het lidmaatschap van de Europese Unie afgewezen. Het land is verder lid van de VN, de NAVO, de Raad van Europa, de WTO en de OESO.


VLAG VAN NOORWEGEN.


De nationale vlag van Noorwegen heeft een rood veld met daarop een blauw kruis met witte randen.
De verticale balk van het kruis is zoals bij alle vlaggen van de Scandinavische landen verschoven naar de hijszijde.
Het kruis staat symbool voor het christendom. De kleuren rood-wit-blauw voor de democratie, wat vermoedelijk zijn oorsprong heeft in de Franse revolutie.
De nationale vlag is gelijk aan de handelsvlag en verder kent het land nog de staats- en oorlogsvlag.

WAPEN VAN NOORWEGEN.

Het wapen van Noorwegen is een van oudste van Europa. het vond zijn oorsprong in het koninklijk huis. Koning Haakong IV (1217-1263) gebruikte reeds het rode schild met de leeuw.
In 1280 voerde koning Erik II een kroon toe aan het wapen en een zilveren bijl in de klauwen van de leeuw.
De bijl is de martelbijl van de heilige Olaf II, het wapen waarmee hij in de Slag bij Stiklestad vermoord werd.
Het huidige ontwerp werd op 20 mei 1992 aangenomen.
OEKRAÏNE.

Officieel de Republiek Oekraïne. Het land is gelegen in Oost-Europa. Het grenst in het noordoosten en oosten aan Rusland, in het noordwesten aan Wit-Rusland,  in het westen aan Polen, Slowakije en Hongarije en in het zuidwesten aan Roemenië en Moldavië.
Het land grenst in het zuiden aan de Zwarte Zee en in het zuidoosten aan de Zee van Azov.
Het zuidelijk gelegen schiereiland de Krim is tegenwoordig in Russische handen.
Oekraïne heeft een oppervlakte van 603.500 km², waarvan 7% water. Het is het grootste land dat in Europa ligt. De hoofdstad is Kiev en de voertaal is Oekraïens.
Oekraïne ligt grotendeels in een steppe- en grasland zone wat een voortzetting is van de Euraziatische steppe die van de Karpaten tot in Mongolië loopt. Zodoende kende het land in vroegere perioden veel nomadische bewoners zoals de Scythen, Hunnen, Turken en Mongolen.


De afkomst van de eerste bewoners is onbekend, maar zeker is dat het land reeds 4500 v.Chr. was bewoond. De Oekraïners maakten deel uit van de Slavische volken. Rond het jaar 300 kwamen de Germaanse Goten en rond 451 de Hunnen.
De eerste staatskundige eenheid was in de periode van de 9e tot de 13e eeuw toen Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland het Kievse Rijk vormden. In de 13e en 14e eeuw kwamen grote gebieden in het beheer van het Groothertogdom Litouwen. In de 15e eeuw werd de Krim en andere kustgebieden ingelijfd door het keizerlijke Rusland.
In de periode 1917 tot 1939 werd het land overheerst door de Bolsjewieken. Gedurende de WO-II waren het de Duitsers die er de zaken uitmaakten. Na de Duitse capitulatie in 1945 kwam het land weer onder beheer van de Sovjet-Unie en zou dit blijven tot de val van de Sovjet-Unie in 1991.
Het land riep op 24 augustus 1991 haar onafhankelijkheid uit welke op 25 december door de internationale gemeenschap werd erkend.


VLAG VAN OEKRAÏNE.

Oekraïne is eeuwenlang een onderdeel van Rusland, letr de Sovjet-Unie geweest en in mindere mate een deel van Oostenrijk-Hongarije, maar voerde in de korte periode van onafhankelijkheid tussen 1918 en 1919 reeds de blauw-gele vlag.
De kleuren hebben vroeger een rol gespeeld in de oude vorstendommen, maar tegenwoordig ziet men het geel als de uitgestrekte graanvelden en het blauw als de hemel boven het land.


WAPEN VAN OEKRAÏNE.

Het wapen werd vastgelegd op 26 juni 1996. Er zijn twee versies: een klein en een groot wapen. Het ontwerp voor het grote wapen is nog niet wettelijk vastgelegd.
Het kleine wapen bestaat uit een blauw wapenschild met centraal daarop een gouden drietand, wat volgens een mythe zijn oorsprong had in het Kievse Rijk onder Vladimir van Kiev.

Het groot wapen (waarvan nog geen afbeelding) toont centraal het wapenschild met als schilddragers een bewapende Zaporozje-Kozak en de Roetheense Leeuw. De Kozak verwijst naar de gebieden in het oosten van het land en de leeuw naar het westen. Beide hebben een heraldische geschiedenis. 


OOSTENRIJK.

Officieel de Republiek Oostenrijk. Het land is gelegen in Centraal-Europa en grenst in het westen aan Zwitserland en Lichtenstein, in het noorden aan Duitsland en Tsjechië, in het oosten aan Slowakije en Hongarije en in het zuiden aan Italië en Slovenië.
Het land ligt het gebergte van de Alpen en heeft een oppervlakte van 83.871 km².
De voertaal is hoofdzakelijk Duits, maar er wordt ook Sloveens, Kroatisch en Hongaars gesproken in kleine gebieden.

Nadat het land door de Romeinen, Hunnen, Longobarden, beieren en Franken was veroverd en overheerst, werden de verschillende hertogdommen in Oostenrijk van de 10e tot de 13e eeuw geregeerd door de Babenbergers. De Babenbergers werden opgevolgd door de Habsburgers, die het land tot in de 20e eeuw bleven regeren.
De Habsburgers breidden hun macht vooral via erfopvolging uit over veel andere landen en werden op die manier een grote staatkundige eenheid, welke de Habsburger monarchie werd genoemd.


In 1804 werd het Keizerrijk Oostenrijk uitgeroepen door keizer Frans II van het Heilige Roomse Rijk. Hieronder vielen landen als Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Polen, Slowakije, Slovenië, Kroatië en deel van Italië. 
In 1804 kwam als eerste Hongarije in opstand. Na het einde van de WO-I werd de monarchie opgedeeld in eigen landen en bleef Oostenrijk tot in de huidige vorm.
In 1918 werd het land een republiek.
Op 12 maart 1938 werd het land vreedzaam ingelijfd door het Duitse Derde Rijk.
Opvallend was wel dat veel van de nazi kopstukken van oorsprong Oostenrijker waren. Na de capitulatie van Duitsland in 1945 werd het land tot 1955 bezet door de geallieerden. Het land werd zelfstandig onder de belofte dat het altijd neutraal zou blijven. Pas na de valk van het communisme in Oost-Europa werd Oostenrijk meer betrokken bij de Europese politiek. In 1955 werd het lid van de Europese Unie.


VLAG VAN OOSTENRIJK.

De vlag van Oostenrijk heeft drie horizontale banen in de kleuren rood-wit-rood. In de staatsvlag van het land staat in het midden het wapen afgebeeld.
Het is een van de oudste vlaggen van Europa en vond haar oorsprong ten tijde van de kruistochten door hertog Leopold V van Oostenrijk.
De huidige vlag is sinds 1918 in gebruik.


WAPEN VAN OOSTENRIJK.

Het huidige wapen van Oostenrijk werd ingevoerd in 1920.
Tussen 1934 en 1945 werd een ander wapen gevoerd. In 1945 werd het oude wapen na enige aanpassingen weer ingevoerd.
Het wapen toont een zwevende, een koppige naar links kijkende, zwarte adelaar, met gele poten en snavel, rode tong.
De adelaar draagt op zijn borst een rood wapen schild met een zilveren dwarsbalk. De adelaar draagt een goden muurkroon met zichtbaar drie kantelen. In zijn klauwen een sikkel en een hamer welke symbool staan voor de landbouw en de industrie. De verbroken keten aan de poten werd in 1945 toegevoegd als symbool het bevrijde, democratische Oostenrijk.
Het borstschild staat symbool voor het hertogdom Oostenrijk. De adelaar verwijst naar de dubbele adelaar van het Heilige Roomse Rijk, wat een dubbele adelaar had.


           Zie vervolg: EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 8)Geen opmerkingen:

Een reactie posten