zondag 15 maart 2015

FEI-HSIÈH. WAT IS DAT?


CHINESE RIVIERPOLITIEBOOT.
Deze rivierpolitieboot uit China, van het jonktype, deed tot in de zestiger jaren van de 19e eeuw dienst op verschillende plaatsen van de Chinese rivieren om jacht te maken op onderduikers van het tolgeld.

  
De schepen werden ook bij reddingswerk gebruikt. Het waren platboomde schepen met een oplopend vlak voor- en achterschip en sterk afhankelijk van de windrichting bij het uitoefenen van hun functie.
Op het achterschip stond een hut en op het voorschip was een stuk geschut opgesteld. De afmetingen waren: lengte 65 voet, breedte 17 voet en een holte van 6 voet. 
Door de opkomst van de dieselmotoren verdwenen deze schepen uit het rivieren beeld en maakten plaats voor snelle  gemotoriseerde patrouillevaartuigen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten