dinsdag 7 augustus 2012

C-KLASSE NIEUWBOUW SHELL TANKERS BV. (DEEL 12)C-KLASSE NIEUWBOUW

SHELL TANKERS B.V. (12)
DONKERE WOLKEN BOVEN RSV-CONCERN.


Het was al dagelijks in het nieuws en uitgebreid in de kranten vermeld, dat het niet goed ging met de RSV-groep. Hoofdzakelijk de buitenlandse vestigingen van Verolme-Scheepsbouw werden met sluiting bedreigd door te weinig nieuwe orders en inversteringen in de scheepsbouw.
Geruchten deden de ronde; dat Heusden-Scheepswerf en de Kon. Schelde zich zouden losmaken uit de RSV-groep om te overleven. Begrijpelijk dat er enorme onrust heerste onder de werknemers, onderaannemers en de toeleverings bedrijven.

Zo kwam er grote druk op ieder mens te staan om het schip zo snel mogelijk af te bouwen.


Nadat de huid van het schip was gereinigd werd het dok afgedekt met zeilen om zo de vorstkou buiten te houden. Zo werd dan meter voor meter de laatste anti-aangroei verflaag op de scheepshuid aan gebracht.
Gelijkertijd werden de schroefbladen en het scheepsroer gedemonteerd om daarna de schroefas gedeeltelijk naar buiten te trekken. Dit was nodig om werk te kunnen verrichten aan de SKF-koppeling voor de tunnelas in de machinekamer. Na dat dit werk klaar was werden de schroefbladen en het roer weer gemonteerd en daar het verfwerk aan de scheepshuid klaar was kon het schip weer 'nat' gaan.

De spanningen rond het failisement van Verolme liepen hoog op en zo liet Shell Tankers BV gerechtelijk beslag leggen op het schip. Reeds voor de proefvaart kwamen nu reeds de meest belangrijke scheepsgezellen aan boord om onze ploeg te versterken. Ook werd het al duidelijk dat we de proefvaart, die niet lang op zich liet wachten, met zoveel mogelijk eigen personeel zouden doen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten