donderdag 23 april 2009

RUWE AARDOLIE LADEN OP ZEE.RUWE AARDOLIE LADEN OP ZEE.Eerder geplaatst artikel 'Ship to ship' gaat over het overnemen van lading op zee tussen twee tankers.
Maar wat als je een olie producerend land bent en je hebt geen zeehaven om schepen te ontvangen en je kust gebieden zijn niet geschikt om er aanlegsteigers te bouwen zoals de kusten bij Noord-Borneo (Sarawak, Brunei en Sabah). Of dat je liever dergelijke schepen liever ver van je kust houd zoals in Singapore.
De oplossing is het laden- of lossen aan een boei op zee.
In de tekening zie je een productie-booreiland waarvan een pijpleiding loopt naar de boei waaraan de tanker de ruwe aardolie kan laden. Dit kan natuurlijk ook met een olieopslag aan land welke de ruwe aardolie via een pijpleiding naar een laadboei kan pompen waaraan een tanker kan laden- of lossen.

Deze boei ligt verankert op de zeebodem en is met flexibele slangen verbonden met de vaste pijpleiding op de zeebodem welke naar de installatie aan de wal loopt. Aan de boei zitten drijvende slangen welke aan de tanker vastgekoppeld worden. De tanker ligt met voorschip naar de boei toe vastgekoppeld aan de boei. Om te voorkomen dat door de zeestroming de tanker tegen de boei zal drijven is deze op het achterschip vast gemaakt aan een sleepboot die de tanker in positie houdt.


Eenmaal gemeerd aan de boei worden de ladingslangen aan boord gehesen, de afdichtingen verwijderd en aangekoppeld aan de ladingafsluiter aan boord van de tanker, waarna men aan de wal kan gaan beginnen met de lading naar de tanker te pompen.
Is het laden gereed, dan wordt de leiding met behulp van luchtdruk leeg geblazen. De slangen worden afgekoppeld, afgesloten en weer overboord in zee gelaten, waarna het schip wordt losgekoppeld van de boei en de sleepboot en aan de reis kan beginnen.


Tijdens zo'n operatie wordt er zeer scherp op gelet dat er geen olie in zee wordt gelekt, daar er zeer zware boetes op staan en verontreiniging van het zeewater voorkomen moet worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten