zondag 26 april 2015

LIJZEIL. WAT IS DAT?


OM MEER SNELHEID TE MAKEN.
Een lijzeil is een smal, doorgaans rechthoekig of trapeziumvormig zeil, dat met behulp van een lijzeilspier naast en voor het staande lijk van de onder-, mars- en bramzeilen werd uitgezet om het normale zeiloppervlak tijdelijk te vergroten.

                 ( Tekening van een Frans linieschip, uit de 19e eeuw, met alle lijzeilen bij.)

Het bijzetten van de lijzeilen gebeurde bijvoorbeeld  bij ruime wind en kalme zee. De lijzeilspier was een rondhout dat aan de voorkant van de ra en evenwijdig daarmee, doorgaans enkel op de onder-, mars- en bramra's, werd aangebracht.
Om er het lijzeil aan op te hangen werd de spier op de ra dwarsscheeps uitgebracht.
Lijzeilen schijn en reeds in de 14e eeuw bekend te zijn geweest, maar kwamen eerst in de 17e eeuw algemeen in gebruik. Tegen het einde van de 19e eeuw raakten ze in onbruik.                  ( De Nederlandse bark 'Europa', gebouwd in 1911, met al haar lijzeilen bij.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten