maandag 30 december 2013

KOROVINA S.S. SHELL TANKERS B.V. (DEEL 1-E) KEPPEL SHIPYARD SINGAPORE.(1)

S.S. KOROVINA.

29 AUGUSTUS 1974 T/M 27 JANUARI 1975.

KEPPEL SHIPYARD SINGAPORE. (1)

Een schip dient volgens de regels van de verzekering maatschappij Lloyds iedere vijf jaar een onderhoud beurt te krijgen. Dit is zowel uitwendig als inwendig.
De doklijst met de werkzaamheden die in deze dok periode moeten worden uitgevoerd wordt samengesteld door de nautisch- technische dienst op het hoofdkantoor en door de beide diensten aan boord van het schip.


( Het binnenvaren van het verzonken droogdok van de Keppel Shipyard.)

In zo'n dok periode wordt de scheepshuid gereinigd, geïnspecteerd en opnieuw in de verf gezet. Ankers en kettingen worden nagezien en de ketting wordt omgedraaid om een gelijke slijtage van de schalmen te verkrijgen.


( Langzaam vaart het schip het dok binnen.)

Het inwendige van de ladingtanks wordt geïnspecteerd en waar zo nodig een reparatie uitgevoerd. Maar het meeste werk is uiteindelijk in de machinekamer. Onderhoud, reparatie, inspectie en testen die tijdens de vaart van het schip niet kunnen worden uitgevoerd. Een schip stil leggen op zee kost kapitalen.
Time is Money !


Zo voeren we nadat al de ladingtanks waren voorzien van een gasvrij certificaat bij Keppel Shipyard het dok binnen. Vlak bij ons lag de Russische walvisvaarder - fabriekschip te Vladiwostok.In de machinekamer is het na eenmaal in het dok te zijn komen liggen een drukte van belang om de gehele installatie buiten bedrijf te stellen voordat al het water uit het dok is gepompt. 
De ketelvuren worden gedoofd en de keteldruk wordt afgeblazen. Intussen zijn al de door stoom aangedreven werktuigen gestopt en wordt er overgaan op spanning van de wal.


( Het schip ligt droog en de ankers en kettingen zijn verwijderd.)

Zo wordt de installatie na gekoeld en na het stoppen van de nodige pompen worden al de afsluiter ervan dicht gedraaid. Als alles is uitgezet valt er een doodse stilte in de machinekamer en kan je er een druppelwater horen vallen. ( De onderzijde van het schip is gereinigd en in de verf gezet.)

Deze stilte duurt niet lang want al snel verschijnen de werkers van de werf en hun voormannen om hun werkzaamheden te gaan uitvoeren. Buiten de doklijst met werk voor de dok maatschappij heeft het schip ook haar eigen lijst met werkzaamheden. Zo gaat iedereen aan boord de dagdienst in, wat wil zeggen dat er gewerkt gaat worden van 0600 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. ( Aan iedere zijde van de boeg zijn de diepgang merker opgeschilderd.)

Tijdens de werkzaamheden heeft iedere chef van wacht een lijst van de werkzaamheden die door het dok worden uitgevoerd om er controle op uit oefenen en eventueel later af te tekenen als het werk is uitgevoerd.
Gedurende de nacht wordt er afwisselend door enkele officieren van beide diensten en een lid van de bemanning brand- en dieven wacht gelopen. Deze persoon is de dag na zo'n wacht vrij van dienst.( Achter ons in het dok lag een scheepje uit Taiwan.)

Op zaterdagochtend werd er nog het hoog nodige gedaan er daarna was het weekeinde vieren, daar op de werf ook het werk stil lag. Werd er aan een bepaalt iets toch doorgewerkt dan was er altijd iemand van het schip er bij aanwezig.


( De schroef is gepolijst en op de huid en het roer zijn de anticorrosie zinkstukken aangebracht.)

Zonder meer wordt er van iedereen aan boord 100% inzet verwacht om de vast gestelde  eind datum van de doktijd niet te overschrijden. Was er vrije tijd dan werd deze gebruikt om de stad in te gaan.
Intussen waren ook enige echtgenotes van enkele officieren aan boord aangekomen om de komende december feestdagen aan boord mee te vieren.  Geen opmerkingen:

Een reactie posten