zondag 17 juni 2012

's-GRAVELAND. (GEM. WIJDEMEREN)'GRAVENLAND. (GEM. WIJDEMEREN.)


De voormalige gemeente 's-Graveland, nu ingedeeld bij de gemeente Wijdemeren, is gebouwd aan weerszijden van het Zuider- en Noordeinde en is waarschijnlijk de langste gemeente van Nederland.

Aan één zijde liggen de woonhuizen en aan de andere zijde staan de meest fraaie landhuizen in hun parken.Het was vroeger in de 16e en 17e eeuw een snel ontwikkelende gemeente en kreeg in 1644 een regelmatige trekschuit verbinding op Amsterdam en vier jaar later kreeg het dorp reeds een school. Daar het gebied bekend staat voor het schone water waren er veel wasserijen gevestigd. Ook hier zijn de nodige kavels onder het beheer van Natuurmonumenten wat gelegenheid geeft tot vrij fiets- en wandeltochten.In 1625 is 's-Graveland verkaveld en op deze enorme kavels werden de meest fraaie landhuizen gebouwd door de welgestelde uit Amsterdam, zoals de heren van de VOC en hun vlootbevelhebbers.


Op kavel toen nr. 20, dat in handen kwam van de burgemeester van Amsdterdam, Andries Bicker liet deze in 1654 een landhuis bouwen door een zekere Joan van Hellemondt en noemde het de "Hoge Dreuvik".


Het was de vlootvoogd Cornelis Tromp, de zoon van Maarten Harpertzoon Tromp (1598-1653) die in het huwelijk trad met de eigenaresse van het landgoed Margaretha van Raephorst, de weduwe van Joan van Hellemondt. In 1673 werd het landhuis door de Fransen verwoest, daar Tromp de brandschatting weigerde te betalen van toen 3500 guldens.


Het huidige landhuis "De Trompenburg", waarvan op de afbeelding de achterzijde is te zien, werd rond 1675 gebouwd.


                                 ( Zie voor vervolg "De Trompenburg"- 's-Gravenland.)

1 opmerking: