maandag 12 maart 2018

OUD-EGYPTE EN BELANGRIJKSTE GODEN. (3)

DE BELANGRIJKSTE 

OUD EGYPTISCHE 

GODEN. (3)

DOCHTERS VAN DE ZON.

Over de zonnegod werden verhalen verteld die de kosmische gebeurtenissen begrijpelijk maakten.
Elke morgen baart de hemel in de gestalte van een vrouw de zonnegod Re en elke avond slikt ze hem weer in.
's Nachts vaart Re door de onderwereld, het met sterren bezaaide lijf van zijn moeder. De mythe van het zonneoog vertelt hoe Hathor-Tefnoet, oogappel en dochter van re, na een ruzie boos de woestijn invlucht. Ze blijft weg en de zon verdwijnt tot de godin door list en overtreding teruggebracht wordt.
(Dit verhaal moest waarschijnlijk de wisseling van de seizoenen verklaren.)

(Hathor draagt de zonneschijf tussen haar horens, want een van haar verschijningsvormen is die van een koe.)

Als vlammend zonneoog en wilde leeuwin zendt Re eenmaal zijn dochter Hathor uit om het ongehoorzame mensengeslacht te vernietigen.
Als de god, geschrokken van haar vreselijke woede, besluit enkele mensen te sparen, grijpt hij naar een list om het bloedbad te beëindigen hij biedt Hathor bloedrood geverfd bier aan, dat haar bedwelmt. Ze slaapt in en de mensheid is aan de ondergang ontkomen.


 (Sachmet met de leeuwenkop.)


De dochters van Re hebben alle een dubbele aard. De Egyptenaren hadden graag moederlijke, beschermende en voedende, zachtmoedige wezens gehad, maar de dames blijken wisselende stemmingen te hebben en gevaarlijk te zijn.
Sachmet met de leeuwenkop, beschermgodin van de artsen verantwoordelijk voor de geneeskunst, stuurt ook oorlogen aan en epidemieën.
(Afbeelding van de boomgodin op een pijler in de grafkamer van Thoetmosis III.)


Hathor kan woedend zijn, maar tilt als 'hemelse koe' ook de zonneschijf over de horizon, zoogt met haar melk de farao en biedt als boomgodin voedsel en schaduw.
De godin met de koeienhoorns wordt als heerseres van de vruchtbaarheid, de liefde, muziek en dans vereerd, maar elk jaar als ze haar tempel in Dendera verlaat en over de Nijl naar Edfu vaart om daar met Horus te verblijven, is het beter de wilde godin onderweg dronken te voeren en haar met muziek gunstig te stemmen.


In de Late Tijd versmelt Hathor met een andere, steeds geliefder wordende godin: met Isis, die op de boeg van de zonnebark staat en die het zelfs lukte de zonnegod zelf te overtreffen.
Re is oud en zwak geworden, want zelfs in Egypte zijn de goden aan het verstrijken van de tijd onderworpen.
Isis maakt op magische wijze een gifslang die de onoplettende Re bijt. Alleen Isis kan hem helen en daarvoor verlangt ze de ware, geheime naam van de zonnegod die zo vaak van gestalte en naam verandert. Om een einde te maken aan zijn lijden stemt Re uiteindelijk toe. Nu zij de naam kent, heeft Isis macht over de eens zo machtige zonnegod gekregen.

DE GOD OSIRIS.

Osiris een godheid uit de Egyptische mythologie van de zoon van Geb, de god van de aarde, en diens zuster Noet, godin van de hemel.
Hij was de eerste koning van het Oude Egypte, die volgens verhalen uit de hemel was gekomen en zo de eerste farao werd. Zijn zoon is Horus.

Het cultuscentrum van deze god lag in Abydos. Hij werd weergegeven in een gedaante van een gemummificeerde man met op zijn hoofd de Atefkroon en de staf en vlegel gekruist voor zijn lichaam.
Zijn associatie was die van de onderwereld, dood, vruchtbaarheid en landbouw.
Bij de Grieken werd hij de Griekse god Dionysos.

Volgens de mythe, was de broer van Osiris Seth, jaloers op zijn broer omdat hij koning was. Hij bedacht daarom een list, maakte een kist en liet Osiris er onder een leugentje even in kruipen. Seth sloot de kist en gooide deze in de Nijl, maar Isis vond te kist terug.
Seth werd woedend en hakte het lichaam van Osiris in stukken en verspreide deze over alle uithoeken van Egypte.Osiris als heerser over het rijk der doden, was daarin tevens opperrechter en werd bijgestaan door 42 helpers. De overledenen werden bij de toegangspoort tot het dodenrijk opgewacht door zijn dienaren, voorzien van dierenkoppen, die de doden op de proef stelden. Bij het 6e en 7e uur kwam de dode aan bij de troon van Osirir en werd het hart gewogen tegen de Veer van de Waarheid. Had de dode eem goed leven geleid, dan was het hart lichter dan de veer en mocht hij het Egyptische hiernamaals, het Jaroeveld, betreden. Bleek het hart zwaarder te zijn dan de veer, dan werd de dode verbannen en verslonden door een monster. Dit alles staat beschreven in het Egyptische Dodenboek Amdoeat.

DE GOD SETH.

De god Seth was de broer van Osiris. Zijn cultuscentrum lig in Ombos Nagada.
Hij wordt weergegeven in de gedaante van een man met het hoofd van een mythisch dier. Zijn associatie is het kwade, god van de donder, woestijn, wanorde, beschermer van de zonnebark.
Bij de grieken werd hij later de Griekse god Typhon.

Seth werd vooral veel vereerd in de noordoostelijke Nijldalta, een gebied waar veel contact was met de buurvolken. In de tijd van de Hyksos steunden deze Aziatische heersers de Seth-cultus.
In de periode van de Ramessiden was Seth de beschermgod van de koninklijke familie en heetten een aantal farao's naar deze later zo omstreden godheid, onder andere da vader van Ramses II, Seth I, en de farao Sethnacht.

DE GOD SOBEK.

Sobek is een god uit de Egyptische mythologie. Hij is de god van het water, de Nijl die is ontstaan uit zijn zweet en hij symboliseert de vruchtbaarheid.. Het cultuscentrum van deze god ligt in Kom Ombo. Hij wordt weergegeven als een man met een krokodillenkop. Zijn dierlijke gedaante is een krokodil.
Vaak wordt Sobek afgebeeld met op zijn hoofd de zonneschijf met een cobra, was de zoon van Neith en werd vooral vereerd in Fayum.
 In het Egyptische dodenboek wordt Sobek genoemd als de god die Isis bijstond bij de geboorte van haar zoon Horus. Tevens was hij verantwoordelijk voor de bescherming die Isis en haar zus Nephthys verleenden aan de doden.


DE GOD ANUBIS.

Anubis een god in de Egyptische mythologie werd afgebeeld als een man met een jakhalskop of als een jakhals.
Zijn associatie is vooral de begraafplaatsen en de balseming van een dode. Daar een jakhals een aaseter is wordt hij gezien als de beschermer van de doden of juist de vernietiger.
Hij werd later in de Griekse tijd vergeleken met de Griekse god Hades.


Voordat Osiris belangrijk werd was Anubis de belangrijkste begraaf-god. De jakhals kop is gekozen naar de jakhalzen die in de woestijn aan het graven gingen naar de daar begraven personen. 
Hij werd vaak afgebeeld op deuren en muren van Mastaba's en in de piramide teksten.
Uiteindelijk is de cultus van Anubis geassimileerd met die van Osiris, waarvan men zij dat hij de vader van Anubis was en dat Anubis hem balsemde. Hij wordt verder vaak als god afgebeeld naast Osiris en Thot in de hal van de waarheid bij het wegen van het hart van de dode.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten