vrijdag 16 maart 2018

FLESSENPOST

EEN GROET AAN WAL OF HET 

BEPALEN VAN EEN ZEESTROMING.FLESSENPOST GEVONDEN.

Een Australische fotografe heeft op een wandeling op het eiland Wedge, in de buurt van Perth, een fles gevonden met daarin een 132 jaar oud bericht.

In de fles zat een stuk papier waarop in het Duits aan de vinder werd gevraagd contact op te nemen met een Duits consulaat, of het maritiem instituut in Hamburg.

De fles was van de Schiedamse jeneverstoker Daniël Visser en Zonen. Distelleerderij 'De Graauwe Hengst'. De Australische Tonya Illman zag de donkergroene fles eerst aan voor rommel, maar nam hem toch mee als aardigheid om op haar boekenkast te zetten.

ZEESTROMINGEN.

Flessenpost was een middel om gegevens te verzamelen over zeestromingen. Een met lak afgesloten diepdrijvende fles waarin zich een formulier bevindt, wordt in volle zee overboord gegooid.
Het formulier bevat de naam van het schip, de datum en het bestek van de plaats waar de fles overboord is gegaan en een verzoek aan de vinder dit formulier met datum en plaats van de vondst aan een opgegeven adres te zenden.


Flessenpost werd voor het eerst toegepast in 1885-1888 door vorst Albert I van Monaco op de Atlantische oceaan. Ook veel Duitse kapiteins varend in de gebieden van de Indische- en Stille Oceaan met hun zeilschepen gebruikte flessen post op verzoek van het Duitse Maritiem Instituut in Hamburg.

Op een reis rond de wereld in 1927 werden door het m.s. 'Manoeran' van de Stoomvaart Maatschappij Nederland circa 500 flessen overboord gezet. Van slechts 5% hiervan kwamen meldingen binnen.
Sommige flessen hadden meer dan 2000 zeemijlen afgelegd. In de literatuur wordt ook melding gemaakt van pogingen van geïsoleerde schipbreukelingen of wereldreizigers om door middel van flessenpost contact met de bewoonde wereld te verkrijgen.

Tegenwoordig worden voor het onderzoek naar zeestromingen drijvende plastic kaarten gebruikt.
Ook zijn er 'drijvers' die zich langs de zeebodem bewegen en door trawlvissers kunnen worden opgevist.

FLESSENPOST IN DE STRAAT VAN MESSINA.

Straat van Messina is gelegen tussen het vaste land van Italië, de regio Calabria en het eiland Sicilië.

1966-67.

In die periode maakten we diverse reizen tussen de Perzische Golf en Genua via het Suezkanaal.
Het bleek door berichten van het thuisfront, dat de post die werd afgegeven te Genua bestemming Nederland nooit aankwam. In die periode kende men het Internationaal Postaal Overleg, waarbij de privé scheepspost , mits voldoende gefrankeerd, voorzien mocht zijn van postzegels van het land van herkomst.
Zo werd aan boord het besluit tot 'flessenpost' genomen. Onze luchtpostbrieven werden, ieder voor zich, in een doorschijnende fles gestopt en daarbij los een hoeveelheid Amerikaanse sigaretten, welke in die tijd erg duur waren in Italië.
Bij het passeren van de Straat van Messina, werd op de brug uitgekeken naar vissersscheepjes, kwamen deze inzicht dan werd er een korte stoot op de scheepsfluit gegeven ten teken dat er flessenpost werd vrij gezet. Wat schepte bij ons de verbazing, dat deze post keurig voorzien van de mooiste Italiaanse postzegels, het thuisfront bereikte. We bleven dit doen, totdat het Suezkanaal gesloten wegens oorlogshandelingen.

ANNO 21e EEUW.Geen opmerkingen:

Een reactie posten