maandag 2 februari 2015

BAGGEREN VOOR BEHOUD EN DE TOEKOMST. (DEEL 3)

EEN NIEUWE WATERWEG OF NIEUW LAND UIT ZEE.
De twee grootste bagger- en graafprojecten uit de geschiedenis van de scheepvaart zijn het Suezkanaal (links) met de ingang te Port Said, waar eens het standbeeld stond van de ontwerper Ferdinand de Lesseps, en het Panamakanaal (rechts). Beide kanalen maakten na de opening ervan een einde aan de vaart om respectievelijk Kaap de Goede Hoop (Zuid Afrika) en Kaap Hoorn ( Zuid Amerika). In deze beide projecten hadden de Nederlandse baggeraars geen inbreng.


DE GROOTSTEN VAN EUROPA EN HUN WERKEN.

Anno de 19e eeuw en tot heden hebben de grote baggerbedrijven in Nederland hun werkterrein ver over de grenzen en zijn in sterke mate geïndustrialiseerd. Veel bedrijven zijn een fusie met elkaar aangegaan en vormen nu enkele machtige grote bedrijven met wereld bekendheid en werken bij grote projecten samen.
De zeewaardige baggervloot bestaat uit modern materiaal, dat is uitgerust met de nieuwste vindingen op het gebied van automatische besturing van de werktuigen en voor de navigatie.
Tot de grootsten van Europa behoren de twee Nederlandse bedrijven Boskalis en Van Oord en het Belgische bedrijf Jan de Nul.
DE MAASVLAKTE BIJ ROTTERDAM.

Een van de grootste landaanwinningsprojecten dicht bij huis zijn wel de aanleg van de 1ste en de 2e Maasvlakte aan het einde van de Nieuwe Waterweg in de Noordzee.
De tweede Maasvlakte is nog deels in wording, maar in 2008 was reeds een groot gebied van 40%  verhuurd. 


Rechts de Rotterdamse haven met de eerste Maasvlakte. Hier is vooral een enorme opslag van  ruwe aardolie en vloeibaar aardgas.
Wat Rotterdam nodig had was een enorme uitbreiding van haar gebied voor de overslag van containers.
Het is nu wel de grootste haven van Europa, maar streeft er toch naar dit ook van de wereld te gaan worden.

Na veel politiek geharrewar, voor en tegens, werd er uiteindelijk besloten voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.
Het werd een primeur van onze baggermaatschappijen.

Het gehele gebied van 2000 hectare is opgespoten met zand uit zee.
Van deze 2000 hectare is; 290 hectare voor infrastructuur, 230 hectare voor zeewering om het gebied te beschermen, 510 voor vaarwegen en havenbekkens en 1000 voor havengerelateerde bedrijven.
De vaarbekkens hebben een diepte van 20 meter en de grootste schepen die er nu zijn kunnen er aanmeren.

          ( Het havengebied van Rotterdam gezien in de richting van de stad naar de Noordzee.)

DUBAI.


Voor de kust van Dubai, een van de landen van de Verenigde Arabische Emiraten de VAR, ligt in de Arabische Golf een prestige project van de sjeik van dat staatje.Door de Nederlandse baggeraars werden enige nieuwe eilanden opgespoten met zand van de bodem van de Arabische Golf.
Op de afbeelding hiernaast linksonder een van de twee 'palmeilanden' en rechts een wereldkaart met alle landen.
De palmeilanden zijn het nieuwe leefgebied van de rijken in luxe villa's met zwembad.
Intussen is er weer een nieuw project uit de zeebodem opgespoten; de afbeelding van een tulp. Een groen gebied tussen de woestijnlanden.
Op de bladeren van de tulp staan enorme windmolen parken voor de opwekking van elektriciteit.EEN TWEEDE SUEZKANAAL.

Het Suezkanaal werd in 1869 geopend en verbind met haar lengte van 163 kilometer de Middellandse Zee via de havenstad Port Said, via de Bittermeren, de Golf van Suez via de havenstad Suez. De Golf van Suez is verbonden met de Rode Zee.

Het is een van de twee belangrijkste scheepvaart verkeer aders van de wereld. Sinds de bouw heeft men regelmatig de diepte en breedte van het kanaal aangepast aan de moderne scheepsbouw. Het is de bron van inkomen, via de tolgelden, voor de Egyptische staat.

Helaas ondervindt het scheepvaart verkeer veel vertraging daar er nog steeds een één richting verkeer is in het kanaal.
In 2013 verkregen de drie baggermaatschappijen, in een joint venture, Boskalis, Van Oord en Jan de Nul het contract om het kanaal aan te passen voor de moderne scheepvaart. 
Het project dat eind 2015 gereed moet zijn houdt in de aanleg van een tweede kanaal, langs het huidige kanaal over een lengte van 50 kilometer. Het huidige kanaal daar te verbreden waar dit nodig is en het geheel op een diepte te brengen van 24 meter.
De drie bedrijven gaan hiervoor 17 snijkopzuigers inzetten. Kosten van dit project $1,5 miljard.JAKARTA - INDONESIË.

Al jaren achtereen wordt Jakarta gedurende de regentijd geteisterd door overstromingen. Het is niet alleen het regenwater dat de stad blank doet staan, maar vooral de afvoer van dat water. 
Op de eerste plaats is de verwaarlozing  van de infrastructuur hiervoor een oorzaak maar ook de klimaat verandering.
De zeespiegel is aan het stijgen en daarbij is het land aan het verzakken.

Het zijn niet alleen de kustgebieden die te lijden hebben onder het hoge water, maar ook de binnenstad. Duizenden bewoners moeten hun huizen verlaten, het verkeer komt stil te liggen, het is een economische ramp.

De enigste mogelijkheid is de kust van deze wereldstad te beschermen met een soort Deltawerken zoals wij deze kennen in Zeeland.


Op 28 januari 2015 heeft de Koninklijke Boskalis Westminster N.V. in een joint venture met Van OOrd een contract verworven van PT Muara Wisesa Samudra voor het ontwerpen en aanleggen van een kunstmatig eiland als onderdeel van de bagger- en landaanwinningwerkzaamheden ten behoeve van Pluit City voor de kust van Jakarta in Indonesië. Het contract heeft een waarde van Euro 350 miljoen. Aandeel Boskalis 50%.


Het project omvat de aanleg van circa 160 hectare nieuw land, waarvoor ruim 20 miljoen kubieke meter zand benodigd is.
De bagger- en landaanwinningsactiviteiten zullen worden uitgevoerd door twee jumbo sleephooperzuigers die voor het benodigde zand gebruik zullen maken van lokale winningen.

Het project omvat tevens grondverbeteringswerkzaamheden en de aanleg van een stenen oeverbescherming.
De werkzaamheden die reeds zijn aangevangen worden naar verwachting in 2018 voltooid.
Na realisatie zal het nieuw aangelegde eiland gerealiseerd worden voor woningbouw als commerciële doeleinden. het geheel hangt nauw samen om de bevolkingsgroei in een dichtbevolkt gebied op te vangen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar de Nederlandse baggeraars werkzaam zijn. Verder zijn bekend de aanleg van de haven van Jubail, het opspuiten van het land voor het nieuwe internationale vliegveld van Hong Kong, Chek Lap Kok, opspuiten van land bij Singapore en verder zijn er nieuwe projecten in Engeland, New Orleans USA, China en Vietnam welke allemaal de strijd tegen het water inhouden.

[ zie vervolg; Baggeren voor behoud en de toekomst. (deel 4-slot) Limburgs grind voor Zeeuwse bescherming.]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten