donderdag 26 juli 2012

C-KLASSE NIEUWBOUW SHELL-TANKERS BV. (DEEL 2)

C-KLASSE NIEUWBOUW

SHELL TANKERS B.V. (2)
Op 24 april 1982 werd bouwnummer 986, de 'CAURICA' gedoopt en te water gelaten te Heusden. De verdere afbouw zou geschieden aan de kade van de Verolme Machine Fabriek nv. te IJsselmonde.


                ( Ik doop u "CAURICA" en wens u en uw opvarenden een behouden vaart.)


Om van Heusden in IJsselmonde te komen had de scheepsromp nog een lange sleepweg te gaan. Van Heusden via de Bergse Maas , waarbij twee bruggen werden gepasseerd; de Heusdense Brug en de Brug Keizersveer, werd vlak voor Moerdijk de Nieuwe Merwede opgevaren.Bij Werkendam werd de Merwede opgevaren en werd de Sliedrechtse brug gepasseerd. Bij Dordrecht werd de Noord opgevaren om bij Alblasserdam de brug te passeren en daarna de Lek op te varen en bij IJsselmonde de IJssel om daar af te meren aan de kade voor de verdere afbouw van het schip.


( Het m.s. CAURICA aan de kade te IJsselmonde.)
Hier maakten dan voor het eerst de toekomstige opvarenden kennis met hun schip. Bij deze tankvaart rederij was het gebruikelijk dat zodra het schip vorm kreeg en de machinekamer werd ingebouwd, dat er eigen mensen aanwezig waren bij de verdere afbouw.Op het terrein van de werf hadden we ons eigen container-kantoor met koffie- en omkleed ruimte. Onze outfit bestond uit een zelfde overall en werkschoenen welke door het personeel van de werf werden gedragen, maar we waren herkenbaar aan onze gele veiligheidshelm.

Wat deden we daar? Op de eerste plaats ons vertrouwd maken met de indeling van het schip. Verder het verzamelen van alle informatie over de geplaatste werktuigen aan boord. Deze informatie-instructie materiaal of tekeningen werden verzameld, genummerd naar groep en sub-groep, zodat het later als het schip aan ons was overgedragen aan boord gebruikt kon worden als naslag, informatie, instructie en studie materiaal.

Een ander belangrijk punt was de 'Veiligheid'. De ontwerper/tekenaar achter zijn computer of tekenbord zou nooit met het schip varen en er niet bij stilstaan dat een trap te steil geplaatst is of te smal, leidingen te laag zijn aangebracht, machineriën onlogisch zijn geplaatst zodat onderhoud moeilijk is. Al onze punten werden overlegd met de werf en daar waar mogelijk alsnog aangepast en daar ook later bij de afbouw van de "CARDISSA" rekening mee te houden. We wisten een goede verstandhouding te creëren met het RSV-personeel. Later zouden we in overleg de juiste en goed bereikbare plaatsen zoeken voor de zware reserve onderdelen van de hoofdmotor.


Intussen vorderde de bouw van nummer 987 ook volgens planning en zo werd op zaterdag 28 augustus 1982 de "CARDISSA"gedoopt en te water gelaten om later ook versleept te worden naar IJsselmonde voor verdere afbouw.

( Afbeeldingen van de doop "CAURICA"en tewaterlating "CARDISSA" gekregen van de chef-nieuwbouw RSV-werf te Heusden.)1 opmerking: