woensdag 20 februari 2013

SHELL TANKERS B.V. SCHEPEN, NAMEN ETC. (DEEL 8B)DE M-KLASSE SCHEEPSRAMPEN.

S.S. MARPESSA.


De Marpessa met op de achtergrond de Britse Shell tanker 'Serenia"' die de overlevenden aan boord heeft genomen. 


Een schok ging door het vloot- en walpersoneel bij het vernemen in december 1969, dat het gloednieuwe s.s.Marpessa van 206.805 ton draagvermogen, op zijn tweede reis, tijdens tankschoonmaken was getroffen door een explosie, gevolgd door een brand, om enkele dagen daarna - op 14 december- te zinken  in de Atlantische Oceaan, op ongeveer 110 mijl benoorden Dakar. Bij deze ramp kwamen twee Chinese onderofficieren om het leven. Al de overlevenden werden door de Britse Shell tanker 'Serenia' te Dakar aan land gezet, ter repatriĆ«ring.


De 'Marpessa' was niet de enige VLCC die juist in die dagen door een dergelijke ramp werd getroffen, hetgeen leidde tot een zeer uitvoerig onderzoek om de oorzaak te achterhalen. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkhgeid is later vastgesteld, dat op de betrokken schepen ontlading van elektrostatische energie de oorzaak moet zijn geweest, waarna passende maatregelen zijn genomen.

Bij het onderzoek naar de ramp met de 'Marpessa' voor de Raad van Scheepvaart is komen vast te staan, dat de opvarenden geen blaam trof. Integendeel, de Raad sloot zich aan bij de door de inspecteur voor de scheepvaart tot de Kapitein en de officieren gerichte woorden van waardering voor de wijze waarop was getracht het schip alsnog te behouden.
( Tekst Shell Tankers B.V.)

S.S. METULA.


Op 9 augustus 1974, varend onder loodsaanwijzing, kwam het s.s.'Metula' op zijn doortocht door Straat Magelhaen vast te zitten. Door de loodsen was gebruik gemaakt van een nieuwe zeekaart, gedateerd 1 mei 1974, die niet overeenstemde met de Admiralty-kaart die normaliter aldaar werd gehanteerd.
Op 11 augustus daaropvolgend stootte bij zwaar weer het achterschip lek, waarna de opvarenden opdracht kregen het schip te verlaten. Het lading verlies was aanzienlijk, maar men slaagde er uiteindelijk in het schip vlot te trekken en te lichteren. In 1975 werd besloten het schip te verkopen, omdat de reparatie onder de toen reeds heersende omstandigheden niet verantwoord werd geacht.
( Tekst Shell Tankers B.V.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten