woensdag 3 oktober 2012

G & G. ( GINKGO & GOETHE.)

GINGKO & GOETHE. De Gingko was de lievelingsboom van Johan Wolfgang von Goethe, geboren op 28-08-1749 en overleden op 22-03-1832. Hij was een bekend Duits wetenschapper, schrijver en dichter. Over zijn lievelings boom schreef hij een sonnet.


Geothe heeft het in het sonnet over twee die samen één zijn. Doelde hij hierbij op het blad dat uit twee delen lijkt te bestaan of doelde hij op het feit dat de boom tweehuizig is? Dat wil zeggen dat op deze boomsoort uitsluitend mannelijke of vrouwelijke bloemen voorkomen. Eeen boom is dus mannalijk of vrouwelijk. Bereikt de gingko een hogere leeftijd dan komt het ook voor dat de boom zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen draagt. Dan zijn de twee dus toch samen één.

GINKGO BILOBA.

Dieses Raums Blatt, der von Osten.
Meinen Garten anvertraut,
Bibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie 's den Wissenden erbaut.

Ist es ein lebendig Wsen.
Das sich in sich selbst getrennt?
Sinds es zwei, die sich erlesen,
Dass men sie als einen kennt?

Solche Fragen ze erwidern.
Fand ich wohl den rechten Sinn;
fühlst du nicht an meinen Liedern,
Dass ich eins und doppelt bin?GINKGO BILOBA.

Dit blad van een boom, die vanuit het Oosten.
Mijn tuin werd toevertrouwd,
schenkt wetende een zinvol geheim,
waarmee 'ínzicht' wordt opgebouwd.

Is het één levend wezen,
dat zich binnen zichzelf verdeelt?
Zijn het twee, die ervoor kozen,
als één te verschijnen in beeld?

Zulke vragen te beantwoorden,
vond ik terecht en vol van zin,
voel je niet aan mijne verzen,
dat ik zelf één en dubbel ben?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten